เป็นเนื้อคู่กันไหม

Dhamma Daily : คนที่เราคบตอนนี้จะได้ เป็นเนื้อคู่กันไหม เราจะรู้ได้อย่างไร

คนที่เราคบตอนนี้จะได้ เป็นเนื้อคู กันไหม เราจะรู้ได้อย่างไร

ถาม : จะรู้ได้อย่างไรว่าคนที่เราคบหาอยู่นั้นเหมาะสม เป็นเนื้อคู่กันไหม และจะได้แต่งงานกันในอนาคต?

พระครูธรรมธร ดร. สาคร สุวฑฺฒโน ขอไขปัญหาข้อนี้ว่า

ตอบ : ในทางพระพุทธศาสนา ชายหญิงจะมีชีวิตคู่ที่ราบรื่นมั่นคง หากทั้งคู่มีธรรมที่เหมาะสม หรือเสมอกัน ได้แก่

  1. สมศรัทธา คือ มีศรัทธาสมกัน หรือ เสมอกัน หมายถึง มีความเชื่อ ความเลื่อมใส ความใฝ่รู้ทางธรรม หรือ ค่านิยม เช่น ความเชื่อในศาสนา อาหารการกิน ที่อยู่อาศัย หรือ สิ่งที่ยึดถือเข้าใจว่าเป็นความดีงามต่างๆ เสมอกัน ความมีศรัทธาเสมอกัน เป็นสิ่งสำคัญเบื้องต้นที่จะทำให้ชีวิตคู่มีความสุขและอยู่ด้วยกันตลอดไปได้
  2. สมศีลา คือ มีศีล หรือ ความประพฤติเสมอกัน มีอุปนิสัยเข้ากันได้ อยู่ในระดับเดียวกัน ไม่มีข้อกังขาที่ทำให้เกิดความรังเกียจ ดูหมิ่น เหยียดหยาม หรือ ขัดแย้งรุนแรงต่อกัน เช่น บางคู่ทะเลาะกันเพราะคำพูด คนหนึ่งพูดจาหวานหนู อีกคนพูดจาหยาบคาย ทำให้ทะเลาะกัน ขัดแย้งกัน ทำให้ชีวิตวุ่นวาย ไม่สงบ จนเกิดเบื่อหน่ายและแยกกันในที่สุด
  3. สมจาคะ คือ มีน้ำใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ มีความเสียสละสมกัน รู้จักเสียสละทรัพย์ให้คนรอบข้าง เช่น ญาติพี่น้องพ่อแม่ และคนที่เหมาะสม ต้องมีน้ำใจ มีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ ไม่ใจแคบคู่ครองที่ไม่รู้จักเสียสละจะทะเลาะกัน หรือ หากเสียสละไม่เท่ากันจะเกิดข้อขัดแย้งและเลิกกันไปในที่สุด
  4. สมปัญญา มีปัญญาสมเสมอกัน หมายถึง รู้จักเหตุ รู้จักผล รู้จักดีชั่ว ต้องมีความคิดเป็นคู่คิดของกันและกันได้ กล่าวง่ายๆ ว่า เป็นคู่ร่วมคิดร่วมทำในการดำรงชีวิต

ตามหลักพระพุทธศาสนาหากใครมีธรรมะ 4 ประการนี้จะเป็นเหตุให้เป็นสามีภรรยากันและได้แต่งงานกันทั้งในชาตินี้และชาติหน้าตามความเชื่อทางพุทธศานา

ซึ่งทั้ง 4 ข้อนี้เป็นฐานรองรับคู่ครอง ซึ่งแสดงถึงความมีคุณสมบัติสมกันและความมีลักษณะนิสัยเสม่ำเสมอกันของคู่ครอง ซึ่งจะทำให้คู่สมรสทั้งสองสมชีพหรือสมชีวีที่สมหรือเสมอกัน


หากผู้อ่านมีปัญหาหนักใจ ต้องการคำแนะนำแฝงด้วยแนวคิดทางธรรม สามารถส่งคำถามมาได้ที่

นิตยสาร Secret คอลัมน์ Dhamma Daily หรือ dhammadaily2015@gmail.com


ที่มา : คอลัมน์ Dhamma Daily นิตยสาร Secret

บทความน่าสนใจ

ไขข้อสงสัย? ชาติที่แล้วทำอะไร ชาตินี้จึงได้เกิดมาเป็น เนื้อคู่

เช็ค 8 สัญญาณเนื้อคู่ คุณกำลังคบกับ “คนที่ใช่” อยู่หรือไม่?

เรื่องเล่าแห่งความรักของ อารอง เค้ามูลคดี

Dhamma Daily : อยากฆ่าตัวตาย เพราะทุกข์กับความรักแสนสาหัส ควรทำอย่างไร

 

© COPYRIGHT 2024 Amarin Corporations Public Company Limited.