ธรรมสถานว่องวานิช

“ธรรม” ตามจริต ณ ธรรมสถานว่องวานิช

ธรรม” ตามจริต ณ ธรรมสถานว่องวานิช

ธรรมสถานว่องวานิช สถานปฏิบัติธรรมที่เปรียบตัวเองเป็นเหมือน “ห้างสรรพสินค้า” เปิดสอนการปฏิบัติทุกสายเพื่อให้ผู้ที่มาปฏิบัติเลือกแนวทางที่เหมาะสมกับตนเองและเข้าถึงความสงบที่แท้จริง

ธรรมสถานว่องวานิช

 

ธรรมสถานว่องวานิช หนึ่งในโครงการของมูลนิธิว่องวานิช ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2529 โดย ดร.บุญยง ว่องวานิช อดีตประธานกลุ่มบริษัทอังกฤษตรางู (แอล.พี.) จำกัด และหนึ่งในผู้ร่วมก่อตั้งยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์โดยมุ่งหวังคืนกำไรสู่สังคม

คุณเดช ธรรมใจดี ผู้จัดการมูลนิธิว่องวานิช กล่าวว่า “สาเหตุที่เลือกก่อตั้งสถานปฏิบัติธรรม พราะ ดร.บุญยงเห็นว่าการคืนกำไรสู่สังคมควรเป็นสิ่งที่ยั่งยืน หากคืนเป็นทรัพย์สินเงินทอง ไม่นานก็มลายหายไปท่านจึงคิดว่าน่าจะมอบอริยทรัพย์ให้แทน เพราะสิ่งเหล่านี้จะติดตัวเราตลอดไป ไม่ใช่เพียงชาตินี้ แต่หมายรวมถึงภพชาติต่อไปด้วย ท่านจึงสร้างธรรมสถานว่องวานิชแห่งนี้ขึ้น”

ธรรมสถานว่องวานิช

 

ก่อนหน้านี้ ดร.บุญยง สนใจในหลักธรรมของพระพุทธเจ้ามาตั้งแต่เด็ก ๆ แต่ไม่มีโอกาสได้ลองปฏิบัติธรรมเลยสักครั้ง กระทั่งคุณสาวิกา ว่องวานิช ภรรยาของท่านล้มป่วยและเสียชีวิตด้วยโรคมะเร็ง ดร.บุญยงจึงลองปฏิบัติธรรมครั้งแรกกับคุณแม่ ดร.สิริ กรินชัย แล้วพบว่าการปฏิบัติธรรมส่งผลดีต่อชีวิตมาก จึงชักชวนครอบครัวมาร่วมปฏิบัติด้วยกัน กระทั่งเปิดบ้านให้คนทั่วไปเข้ามาปฏิบัติธรรมด้วย ต่อมาเมื่อมีคนสนใจมากขึ้น พื้นที่ภายในบ้านเริ่มไม่เพียงพอประกอบกับช่วงนั้นบริษัทกำลังจะสร้างโรงงานแห่งใหม่ย่านสมุทรปราการ ดร.บุญยงจึงดำริให้แบ่งพื้นที่โรงงานมาสร้างสถานปฏิบัติธรรม โดยส่วนโรงงานมีไว้เพื่อทำเงิน ส่วนสถานปฏิบัติธรรมนั้นมีไว้เพื่อทำบุญ

ด้านแนวทางปฏิบัตินั้น คุณเดชอธิบายเพิ่มเติมว่าคณะกรรมการมูลนิธิปรึกษากันแล้วว่าอยากให้ที่นี่เปรียบเสมือนห้างสรรพสินค้า หมายถึงทุกแนวทางที่เป็นคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เราเปิดสอนทั้งหมด เช่นพองยุบพุทโธดูจิตเคลื่อนไหว เป็นต้นโดยจะเชิญพระวิทยากรผู้เชี่ยวชาญมาสอนเป็นครั้งคราวไป เพื่อให้ผู้ปฏิบัติได้เลือกแนวทางที่เหมาะกับจริตของตัวเองมากที่สุด”

ธรรมสถานว่องวานิช

 

คุณอัญชลี ว่องวานิช ภรรยาของดร.บุญยง และผู้อำนวยการมูลนิธิว่องวานิชกล่าวว่าดิฉันเริ่มปฏิบัติธรรมตั้งแต่อายุ  35 ปี โดยคำชักชวนของดร.บุญยงเดิมเราเป็นเพียงมนุษย์ปุถุชนธรรมดา มีกิเลสในชีวิต แต่หลังจากได้ปฏิบัติธรรมครั้งแรกกับคุณแม่ ดร.สิริกรินชัยก็ประทับใจและซาบซึ้งในพระธรรมมาก จากเมื่อก่อนเวลามีปัญหาหรือเหตุการณ์ที่เข้ามากระทบจะทุกข์มากหรือสุขมาก แต่เมื่อปฏิบัติธรรมจิตเราจะไม่สะเทือน เราเพียงรับรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นเท่านั้น โดยไม่ไปยึดติดหรือหวั่นไหว”

 

คุณอัญชลีกล่าวทิ้งท้ายว่าเราไม่ได้หวังว่าทุกคนที่มาปฏิบัติต้องไปถึงนิพพาน ขอแค่ได้เรียนรู้หลักการปฏิบัติธรรมที่ถูกต้อง ทั้งการนั่งสมาธิ เดินจงกรมหรือสวดมนต์เพื่อนำไปปฏิบัติเองที่บ้านได้ และรู้จักนำธรรมะไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างเหมาะสม เพื่อที่เขาจะได้ไม่ทุกข์กับชีวิตก็พอ”

แม้การปฏิบัติธรรมจะมีหลากหลายแนวทาง แต่ปลายทางสุดท้ายคือการปฏิบัติเพื่อพ้นทุกข์ทั้งปวง 

 

 

ธรรมสถานว่องวานิช

272 หมู่ 1ซอยพัฒนาสุขถนนเทพารักษ์ อำเภอเมืองฯ จังหวัดสมุทรปราการ10270

ติดต่อสอบถาม : 02-755-7323, 02-006-2958

Email : vongvanij2557@gmail.com


ที่มา  นิตยสาร Secret

เรื่อง  Pitchaya

ภาพ  ฝ่ายภาพอมรินทร์พริ้นติ้งฯ

Secret Magazine (Thailand)


บทความน่าสนใจ

วัดกำแพงแลง โบราณสถานเปี่ยมศรัทธา เมืองเพชรบุรี

วัดราชาธิวาส วัดอันเป็นที่ประทับของพระราชา

วัดเทพพิทักษ์ปุณณาราม ธรรมะ ธรรมชาติ และความเรียบง่าย

ตำนานพระแท่นศิลาอาสน์ ณ วัดพระแท่นศิลาอาสน์แห่งเมืองลับแล

คลินิกฟอกไต วัดสุทธาราม วัดแห่งนี้ไม่ได้เยียวยาเพียงจิตใจ

© COPYRIGHT 2024 Amarin Corporations Public Company Limited.