พลังบวร

เห็นแล้วน่าชื่นใจ : ” พลังบวร ” บ้าน วัด โรงเรียน น้ำใจเบ่งบานในชุมชน – Secret

เห็นแล้วน่าชื่นใจ : ” พลังบวร ” บ้าน วัด โรงเรียน น้ำใจเบ่งบานในชุมชน – Secret

เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2562 ที่ผ่านมา พระพรหมวชิรญาณ กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าอาวาสวัดยานนาวา ในฐานะประธานคณะกรรมการฝ่ายสาธารณสุขสงเคราะห์ของมหาเถรสมาคม มอบหมายให้พระครูปลัดสุวัฒนวชิรคุณ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสพระอารามหลวง วัดยานนาวา จัดกิจกรรม ” พลังบวร ” ร่วมกับโรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย นำเครื่องอุปโภค-บริโภคไปมอบให้แก่ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียง บริเวณชุมชนรอบวัดยานนาวา เพื่อเกื้อกูลสังคมด้วยพลังจากบ้าน วัด และ โรงเรียน อิงตามหลักธรรมอัตถจริยา คือ ประพฤติตนให้เป็นประโยชน์ และเกื้อกูลผู้อื่น ดังคำว่า “ให้สุขแก่ท่าน สุขนั้นถึงตัว”

 

พลังบวร

 

กิจกรรม “พลังบวร”  เกิดขึ้นจากการช่วยเหลือซึ่งกันและกันของชุมชนระหว่างวัด-บ้าน-โรงเรียน เมื่อนำอักษรย่อของแต่ละอันมารวมกันจึงกลายเป็นคำว่า “บวร” โดยคำนี้มีความหมายว่า “ประเสริฐ” หรือ “ดีเลิศ” ชุมชนเข้มแข็งได้ต่อเมื่อคนในชุมชนช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ตั้งแต่อดีต วัดเป็นสถานที่ให้ความรู้มาโดยตลอด กุลบุตรต้องบวชและเรียน จึงกลายเป็นโรงเรียนแห่งแรกของไทย ก่อนการศึกษาแบบตะวันตกจะเข้าในสมัยรัชกาลที่ 5 เมื่อเกิดโรงเรียนสำหรับราษฎร์ขึ้น

 

 

แม้ว่าวัดจะลดบทบาทการเป็นสถาบันการศึกษาลง แต่วัดยังมีความสำคัญในฐานะสถาบันอันเป็นที่ยึดเหนี่ยวและแหล่งอนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณีของชุมชน โรงเรียนกลายเป็นแหล่งคลังความรู้ที่พัฒนาคนในชุมชน ถ้าวัดและโรงเรียนไม่มีบ้าน ซึ่งหมายถึงชาวบ้านและพุทธศาสนิกชนทั่วไป วัดและโรงเรียนคงอยู่ไม่ได้ หรือบ้านขาดวัดหรือโรงเรียนอย่างใดอย่างหนึ่งก็ไม่เป็นชุมชนที่สมบูรณ์ การอิงอาศัยระหว่าง 3 สถาบันนี้ทำให้ชุมชนเข้มแข็ง

 

 

พระพุทธเจ้าทรงสอนหลักการอยู่ร่วมกันในสังคมที่มีชื่อว่า “สังคหวัตถุ 4” ซึ่งสอดคล้องกับกิจกรรมนี้ การมอบเครื่องอุปโภค-บริโภคให้แก่คนชราและผู้ปวยตรงกับธรรมชื่อว่า “ทาน” พูดจาสนทนา ถามไถ่สารทุกข์สุขดิบ ด้วยวาจาที่อ่อนหวาน ไพเราะต่อผู้ที่ตกทุกข์ได้ยาก ตรงกับธรรมที่ชื่อว่า “ปิยวาจา”  กิจกรรมพลังบวรนี้ทำให้เยาวชนมีอัตถจริยา คือ รู้จักช่วยเหลือผู้อื่น ส่วนธรรมชื่อ “สมานัตตา” นั้น ขึ้นอยู่กับเยาวชนเองแล้วว่าจะปฏิบัติตามธรรม 3 ประการแรกได้อย่างสม่ำเสมอหรือไม่

 

 

กิจกรรม “พลังบวร” ที่วัดยานนาวาจัดขึ้นร่วมกับโรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัยนี้ นอกจากมีวัตถุประสงค์ให้วัด บ้าน โรงเรียน ได้พึ่งพาซึ่งกันและกันจนกลายเป็นชุมชนที่เข้มแข็งแล้ว ยังสอนให้เยาวชนได้เรียนรู้วัฒนธรรมไทย คือความอ่อนน้อมและประพฤติตัวต่อผู้ใหญ่อีกด้วย

 

ที่มาและภาพ  

www.facebook.com/weedhammaaromdee

www.m-culture.go.th/โครงการพลัง บวร 

https://th.wikipedia.org/สังคหวัตถุ 4

https://th.wikipedia.org/โรงเรียนในประเทศไทย


บทความน่าสนใจ

ฟังธรรม ด้วยความสุขกับ “ ธรรมะอารมณ์ดี ” พระครูปลัดสุวัฒนวชิรคุณ

วัดยานนาวา แหล่งธรรมะ เพื่อคนทุกวัย

เผยภาพ วัตรปฏิบัติ อันงดงามของ พระต่อ ธนภพ ในร่ม กาสาวพัสตร์ –  Secret

เรียนรู้วิธี  สอนลูกให้เป็น คนดี  ของสังคม พระอาจารย์ชาญชัย อธิปญฺโญ

ชนชั้นวรรณะ ใน สังคมไทย บทความ เตือนสติ โดย พระราชญาณกวี (ท่านปิยโสภณ)

ครูต้นกล้วย วรินทร์ อาจวิไล : สร้าง ชุมชนคลองเตย ให้เป็น แหล่งผลิตนักดนตรีที่ดี  

ผมต้องเป็นครู ครูเชาว์ – เชาวลิต สาดสมัย

ครูสาว ว่าที่ดร. อุดมการณ์สูง สอนหนังสือ บนดอย มานานร่วม 2 ปี

กลับมาอีกครั้งกับ ก้าวคนละก้าว 2 ตูน บอดี้สแลม วิ่งเพื่อ 8 โรงพยาบาล ชุมชนภาคอีสาน 

หนุ่มทีมโครงการก้าวคนละก้าว โพสต์ ความประทับใจ ตูน บอดี้สแลม ควักเงิน ส่วนตัวช่วย โรงพยาบาลสระใคร หนองคาย 

ทิพย์ชยา พงศธร ตอบโจทย์ชีวิต ด้วย ภารกิจเพื่อสังคม

อรรณพ จิรกิติ เจ้าของ สีลมคอมเพล็กซ์ นักธุรกิจผู้ คืนกำไรสู่สังคม

คุณแม่ลูกสาม ทิ้งงาน เงินดี หันมา อุทิศตน ช่วย เหยื่อการค้ามนุษย์

กราบน้ำใจ ครู ผู้อุทิศตน เหลือ นักเรียน คนเดียว ครู ก็สอน

โมฮาเหม็ด บีซีค ชายใจบุญ ผู้อุทิศตนดูแล เด็กป่วย หนักที่ไม่มีใครต้องการ

การอุทิศตน ช่วยเหลือสังคม มีอานิสงส์และเป็นบุญอย่างไร วันนี้เรามีคำตอบมาฝาก

© COPYRIGHT 2024 Amarin Corporations Public Company Limited.