พระอาจารย์เปลี่ยน ปัญญาปทีโป

คำสอนที่ไม่มีวันตาย ของ พระอาจารย์เปลี่ยน ปัญญาปทีโป

คำสอนที่ไม่มีวันตาย ของ พระอาจารย์เปลี่ยน ปัญญาปทีโป

เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561 เป็นอีกวันที่ประเทศไทยได้สูญเสียบุคคลสำคัญทางพระพุทธศาสนา พระอาจารย์เปลี่ยน ปัญญาปทีโป พระนักปฏิบัติแห่งวัดอรัญญวิเวก (บ้านปง) จังหวัดเชียงใหม่ ได้ละสังขารลง แต่หลักคำสอนของพระอาจารย์เปลี่ยนยังคงอยู่ในใจผู้ศรัทธามีมากมายหลายเรื่องด้วยกัน ดังนี้

การทำสมาธิ

การทำสมาธิตอนเช้านี่ดีกว่าทุกเวลา เพราะอาหารมันย่อยหมด ร่างกายมันเบา สบายดี เรานั่งได้ทน เราจึงทำจิตใจสงบได้เร็วมากกว่า ถ้าเกิดคนไหนมาทำความเพียรแล้วไปรับประทานอาหารตอนเย็นอยู่ คนนั้นก็จะง่วง มันง่วง มันหนัก ร่างกายมันจะไม่เจริญก้าวหน้าในการทำสมาธิ เวลาเราทำใหม่ ๆ มันก็เพลียบ้าง อย่าไปหวั่นไหวกับมัน ถ้าเราไปอาศัยยา ไปอาศัยกาแฟ อย่างนั้นมันไม่ดี เกิดไม่มีแล้ว มันจะทำให้ง่วง ทำให้เราติด อย่างนั้นมันไม่ดี ให้เราปลุกมันขึ้นด้วยการที่เราระลึกถึงพระรัตนตรัยและการตั้งใจทำความดีของตน เป็นสิ่งที่ดีที่สุด ถ้ามันนั่งแล้วง่วง เราก็เดินจงกรมนะ อย่านั่งต่อ มันง่วงก็แก้กัน แก้ง่วง เดินจงกรมให้มันชื่นใจ เดี๋ยวมานั่งใหม่

ความรักและความโกรธ

คนเรานี้ยังมีความโกรธอยู่เพราะอะไร? ก็เพราะกิเลสตัณหาเป็นธรรมดา และต้นเหตุนี่ส่วนมากก็เกิดจากความรัก เราต้องแก้ความโกรธด้วยการละ บุคคลใดละได้ก็จะมีความสุข พระพุทธเจ้าท่านตรัสไว้ว่า บุคคลใดละความโกรธได้บุคคลนั้นแหละมีความสุขสบาย

ความลับไม่มีในโลก

ความชั่วไม่มีในที่ลับที่แจ้ง เราไปทำความชั่วในที่ลับ ความชั่วมันก็บาปอยู่นั่นเท่าเดิม เราไปทำความชั่วอยู่ในที่แจ้ง ที่คนเห็นมันก็บาปอยู่เท่าเดิม ทำความชั่วทั้งหลาย บุคคลกระทำด้วยกายหรือพูดด้วยวาจาก็ดี คิดในใจของคนก็ดี หากไปทำความชั่วอยู่ในที่ลับมันก็บาปอยู่เท่าเดิมนั่นแหละ คนกระทำความดี ทำอยู่ในที่ลับ ไม่มีใครเห็นก็ดี กราบไหว้บูชา ไหว้พระสวดมนต์ก็ดี รักษาศีลก็ดี เจริญภาวนาก็ดี อยู่ในที่คนไม่เห็น อยู่ในห้อง ใครไม่เห็นก็ดี มันก็เป็นความดีอยู่นั้นแหละ ความชั่วก็เช่นกัน ความดีก็เช่นกัน

ธรรมะยกระดับจิตใจ

บุคคลทั้งหลายเขาไม่เข้าวัดเข้าวา ไม่เข้าวัดฟังธรรมจำศีล ไม่ฝึกฝนอบรมจิตใจ ไม่นั่งเจริญเมตตาภาวนานั้น ก็เป็นเรื่องของคนอื่น เขาก็จะทุกข์ของเขาเอง ถ้าเขาไม่สงบ จิตใจเขาไม่มีความสงบ ไม่มีธรรมเป็นเครื่องอยู่จะวุ่นวายของเขาเอง จะเดือดร้อนของเขาเอง นั่นเป็นเรื่องของเขา เราก็พอมองเห็นได้ พวกเราเข้าวัดเข้าวา เขาทุบเขาตีเขาฆ่าเขาเบียดเบียนกันอยู่บ้านน้อยเมืองใหญ่ประเทศใดก็ดี นั่นแหละมันเป็นอย่างนั้นแหละ เป็นเรื่องของเขาแล้ว เป็นเรื่องมันไม่รู้จักบุญรู้จักบาปแล้วไม่เข้าวัดฟังธรรมจำศีล ไม่ฝึกฝนอบรมจิตใจ มันจึงเกิดเรื่องราวอยู่ทั่วโลกอย่างนี้ พวเราก็จะเห็นได้ชัดเจนว่าทำไมเขาจึงเป็นเช่นนั้น ทำไมเขาถึงเดือดร้อนอย่างนั้น เขาจึงมีจิตใจเป็นอย่างนั้น นี่ก็เป็นอย่างนี้เอง

 

พวกเราก็ต้องพากันมีความตั้งใจ ฝึกฝนอบรมจิตใจของพวกเรา เราเสียสละจากเคหสถานบ้านช่องมาแล้วชั่วไม่กี่ชั่วโมงก็ตาม แต่เรามาทำคุณงามความดี มาปลูกฝังคุณงามความดี สร้างสรรค์จิตใจของเราให้มันดี ให้มีที่พึ่งเรียกว่าเราเดินทางถูก

นอกจากนี้ยังมีเรื่องที่พระอาจารย์เน้นย้ำมากที่สุด และคนรุ่นใหม่สามารถนำมาปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้เป็นอย่างดีก็คือ การมีสติในการใช้ชีวิต เพราะในแต่ละวันคนเราจะเจอเหตุการณ์มากมายในชีวิต ไม่ว่าจะนั่ง เดิน หรือนอน ล้วนต้องมีสติ ถ้าเราขาดสติในการใช้ชีวิตประจำวันจะทำให้เกิดความเสียหายหรืออันตรายแก่ร่างกายได้ เช่น ถ้าเรากำลังเดินอยู่บนที่สูงแห่งหนึ่ง แต่ไม่มีสติในการเดินก็อาจจะเกิดอุบัติเหตุหรือเสียชีวิตได้

ในอีกกรณีหนึ่ง ปัจจุบันนี้ข่าวสารสามารถเดินทางไปยังผู้รับสารได้อย่างรวดเร็ว ถ้าผู้รับสารไม่มีสติในการฉุกคิดและตึกตรองว่าข่าวสารนั้นเป็นข่าวจริงหรือเท็จ หากมีการส่งต่อข่าวสารนั้นก็อาจจะทำให้บุคคลที่ถูกกล่าวถึงได้รับความเสียหายได้ เพราะฉะนั้นสติสัมปชัญญะจึงเป็นสิ่งสำคัญในการดำรงชีวิต หากขาดสติจิตใจย่อมรั่วไหลไปตามวัตถุต่าง ๆ ได้ทันที เพราะฉะนั้นสติจึงเป็นสิ่งสำคัญที่ทุกคนควรจะระลึกถึง เพื่อที่จะได้ใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขและเกิดประโยชน์ต่อสังคมนั้น
เรื่อง Salinpat

รูปภาพ องค์การสวนพฤกษศาสตร์, ลานธรรมจักร


บทความน่าสนใจ

อานิสงส์ของการเจริญสติ โดย ท่านว.วชิรเมธี

บ้านจิตสบาย แหล่งเรียนรู้และภาวนาด้วยการเจริญสติ

เพื่อนมนุษย์ ความทุกข์ และความตาย บทความเตือนสติมนุษย์

สร้างเกราะให้จิตใจด้วยการเจริญสติและปฏิบัติกรรมฐาน ณ วัดอัมพวัน

10 วิธีดึงสติ แบบเร่งรัด

© COPYRIGHT 2024 Amarin Corporations Public Company Limited.