ที่รักของสามี

 บุญที่ทำให้เป็น ที่รักของสามี เคล็ดลับสร้างบุญให้สามีรักของลดาเทพธิดา

 บุญที่ทำให้เป็น ที่รักของสามี เคล็ดลับสร้างบุญให้สามีรักของลดาเทพธิดา

ในสมัยพุทธกาลมีสตรีนางหนึ่งได้สร้างบุญกุศลจนได้เกิดเป็นพระธิดาของท้าวเวสสุวรรณ และยังเป็นพระชายาผู้เป็น ที่รักของสามี คือ ท้าวสักกะเทวราช เจ้าแห่งสวรรค์ชั้นดาวดึงส์อีกด้วย นางฟ้านางอื่นยังอดสงสัยไม่ได้ว่าเทพธิดานางนี้สร้างบุญกุศลใดไว้ จึงทำให้นางได้รับความรักจากท้าวสักกะเทวราชถึงเพียงนี้

ท้าวเวสสุวรรณ เป็นหนึ่งในเจ้าสวรรค์ทั้ง 4 แห่งสวรรค์ชั้นจาตุมหาราชิกา หากแปลตามความหมายชื่อของสวรรค์ชั้นนี้ คงจะทราบทันทีว่า เป็นสวรรค์ของพระราชา หรือเจ้าสวรรค์ 4 พระองค์ จาตุงมหาราชิกาเป็นสวรรค์ชั้นแรกในคติพระพุทธศาสนา เป็นสวรรค์ที่ใกล้กับโลกมนุษย์ที่สุด และชาวสวรรค์ชั้นนี้ก็อาศัยปะปนอยู่กับมนุษย์ เช่น ภุมมเทวดา อากาสเทวดา คนธรรพ์ นาค และยักษ์ 

เจ้าสวรรค์ทั้ง 4 ได้แก่ ท้าวธตรฐ ท้าววิรุฬหก ท้าววิรูปักษ์ และท้าวเวสสุวรรณ แต่ละพระองค์จะแบ่งกันปกครองอมนุษย์ 4 ประเภท เช่น ท้าวธตรฐปกครองคนธรรพ์ ท้าววิรุฬหกปกครองกุมภัณฑ์ ท้าววิรูปักษ์ปกครองนาค และท้าวเวสสุวรรณปกครองยักษ์และภูต เป็นต้น

ท้าวเวสสุวรรณเป็นยักษ์เทพที่มีทรัพย์สินสมบัติมากมาย และพระองค์ทรงมีพระธิดาที่มีความงดงามเป็นเลิศถึง 5 นาง และได้รับการสถาปนาเป็นพระชายาของท้าวสักกะเทวราช หรือ พระอินทร์ อีกด้วย

ในคัมภีร์วิมานวัตถุเรื่อง ลตาวิมาน ได้เล่าถึงอานิสงส์แห่งบุญกุศลที่ทำให้สตรีมนุษย์นางหนึ่ง เกิดเป็นพระธิดาของท้าวเวสสุวรรณไว้อย่างน่าสนใจว่า

บนแดนสวรรค์มีเทพธิดาที่มีความงามและปัญญาเป็นเลิศถึง 5 นาง มีนามว่า ” ลดาเทพธิดา  สัชชาเทพธิดา ปวราเทพธิดา อัจฉิมุตีเทพธิดา และ สุดาเทพธิดา ” เทพธิดาทั้ง 5 เป็นพระธิดาแห่งท้าวเวสสุวรรณ และพระชายาแห่งท้าวสักกะเทวราช นางทั้ง 5 ชวนกันไปเล่นน้ำที่สระอโนดาตในป่าหิมพานต์ ซึ่งไหลใสและเย็น เต็มไปด้วยดอกบัวนานาพันธุ์ นางทััง 5 ต่างลงเล่นน้ำกันอย่างสนุกสนาน

นางสุดาเทพธิดา น้องนุชสุดท้องได้ถามนางลดาเทพธิดา ผู้เป็นพี่สาวคนโตว่า ” พี่จ๋า ท่านพี่เป็นผู้มีดวงตาเหลืองปนแดง งดงามเช่นนี้ ร่างกายของท่านก็ประดับประดาด้วยพวงมาลัยดอกบัว บนศีรษะของท่านพี่ก็ตกแต่งด้วยพวงมาลัยดอกไม้อีกเช่นกัน ผิวพรรณของพี่ก็งดงามเหมือนทองคำ รูปกายก็สวยงามไปหมด เหมือนท้องฟ้าที่ปราศจากหมู่เมฆ และยังเป็นผู้ที่มีอายุยืนอีกด้วย 

” น้องขอถามพี่หน่อยว่า บุญใดที่ส่งเสริมให้ท่านพี่เป็นเช่นนี้ ทำให้ท่านเป็นผู้ที่มียศมาก ทั้งยังเป็นที่รักของพระสวามี  (ท้าวสักกะเทวราช) ทั้งยังมีความสามารถ และรอบรู้เรื่องการร่ายรำ ขับร้อง และเล่นดนตรีอย่างเป็นเยี่ยม จนเป็นที่ใคร ๆ ก็กล่าวถึงความสามารถของท่านพี่ ท่านพี่โปรดบอกน้องถึงบุญกุศลที่ท่านพี่สร้างไว้ด้วยเถิด ” 

นางลดาเทพธิดาบอกทันทีว่า “ตอนที่พี่เป็นมนุษย์ ได้แต่งงานเข้าไปอยู่ในเรือนของครอบครัวฝ่ายสามีซึ่งเป็นตระกูลที่มั่งคั่ง ตอนนั้นพี่ไม่เคยโกรธผู้ใด เชื่อฟังสามีทุกอย่าง ถืออุโบสถศีล (ศีล 8) ทุกวันอุโบสถ (วันพระ) ไม่นอกใจสามี และสามีก็รักพี่มาก เพราะพี่เป็นคนที่มีน้ำใจ

นอกจากสามีแล้ว เหล่าญาติและพ่อแม่สามีก็รักและเอ็นดูพี่ด้วย แม้กระทั่งข้าทาสบริวารก็รักและเอ็นดูพี่เช่นกัน เพราะเหตุนี้จึงทำให้พี่ในตอนนี้เป็นผู้มียศศักดิ์และบริวารมาก การทำความดีต่อสามี คนในครอบครัวสามี รวมทั้งบริวารจึงทำให้พี่ได้เป็นเทพธิดาที่รุ่งเรืองด้วยอายุ วรรณะ สุขะ และพละเช่นนี้ “

นางสุดาเทพธิดาน้องนุชสุดท้ายได้กล่าวขึ้นว่า “ข้าแต่พี่สาวทั้ง 3 ของเขา พี่ลดาได้เล่าถึงบุญกุศลในครั้งก่อนได้อย่างไพเราะจริงไหมจ๊ะ ฉันได้ถามพี่ท่านถึงสิ่งที่พวกเราสงสัยกันมานาน และพี่ท่านก็ตอบช่วยให้ความกระจ่างของเราทั้งหลายแล้ว เรื่องของพี่ลดาจะเป็นแบบอย่างให้เราทั้งหลายประพฤติตาม เรามาปฏิบัติสามีของเราตามอย่างพี่ลดากันเถิด เราจะได้เป็นเหมือนอย่างพี่ลดา เราควรประพฤติต่อสามีเป็นอย่างดี สังหารความโกรธเสีย กำจัดความตระหนี่ (มีน้ำใจ) เราจะได้ขึ้นสวรรค์”

 

ที่มา
ลตาวิมาน
https://th.wikipedia.org
ภาพ

www.pexels.com


บทความน่าสนใจ 
นกแขกเต้าผู้ทำให้ วิมานพระอินทร์ สั่นไหว
พระเถระท่องสวรรค์เยือน วิมานของเทวดา ไม่ทำบุญ
พระโมคคัลลานะเขย่าวิมานพระอินทร์
ผู้มีศีลจะพ้นจากภยันตรายทั้งปวง เพราะเทวดารักษา
ไม่ทำบุญก็เป็นเทวดาได้ ด้วยอานิสงส์แห่งการเลื่อมใสในพระพุทธเจ้า
ธัมมิกอุบาสก อุบาสกผู้มีเทวดามารอรับไปสวรรค์
ลูกสาวบวชไม่ได้ จะพาพ่อแม่ขึ้นสวรรค์ได้อย่างไร พระอาจารย์มีคำตอบ

© COPYRIGHT 2024 Amarin Corporations Public Company Limited.