สิ่งสำคัญ

สิ่งสำคัญ ที่ไม่อาจมองเห็นได้ด้วยตา แต่อาจสัมผัสได้ด้วยใจ ฉุกคิดสักนิดก่อนจะเสพข่าว

สิ่งสำคัญ ที่ไม่อาจมองเห็นได้ด้วยตา แต่อาจสัมผัสได้ด้วยใจ

ฉุกคิดสักนิดก่อนจะเสพข่าว

สิ่งสำคัญ ที่ไม่อาจมองเห็นได้ด้วยตา แต่อาจสัมผัสได้ด้วยใจ

เวลามีข่าวที่เป็นประเด็นร้อน มีคนพูดถึงกันอย่างวงกว้างในโซเชียลมีเดีย บางครั้งก็ยากที่จะตัดสินว่าสิ่งใดเท็จหรือสิ่งใดจริง ถ้าลองพิจารณาดูดี ๆ แล้ว ต่างฝ่ายต่างก็มีเหตุที่ต้องกระทำไปแบบนั้น แต่ผู้รับข่าวส่วนใหญ่มักจะใช้ความคิดและประสบการณ์ของตัวเองเป็นที่ตั้งในการตัดสิน ทั้งที่ความเป็นจริงแล้วไม่สมควรมีใครถูกตัดสินว่าเป็นคนดีหรือไม่ดีจากผู้อื่นเสียด้วยซ้ำ

พระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี ได้ให้คำสอนเกี่ยวกับการตัดสินคนอื่นจากภายนอกไว้ว่า

บางครั้งเราก็ตัดสินอะไรง่าย ๆ ด้วยตัวของเราเอง โดยไม่มีข้อมูลประกอบทั้งสิ้น ฟังคำพูดเพียงบางคำเราก็เชื่อ เห็นภาพเพียงบางภาพก็ตัดสินอะไรง่าย ๆ ซึ่งไม่ใช่วิสัยของปัญญาชน นักปราชญ์กล่าวไว้ว่า สิ่งสำคัญไม่อาจเห็นได้ด้วยตา และคำสำคัญไม่อาจฟังได้ด้วยหู เพราะบางครั้งสิ่งที่เราเห็นก็หลอกลวงเรา คำพูดที่เราได้ยินก็มาจากคนอื่น เป็นคำพูดที่ถูกใส่สีตีไข่เรียบร้อยแล้ว อย่าประเมินคุณค่าของใครคนใดคนหนึ่งต่ำจากความเป็นจริง อย่าเชื่อว่าภาพที่อยู่ตรงหน้าจะเป็นอย่างที่เราเห็นเสมอไป

ในโลกนี้ไม่มีใครเหมือนกัน ต่างคนก็ต่างเติบโตมาในสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกัน การอบรมเลี้ยงดูก็แตกต่างกัน บ่อยครั้งที่เราตัดสินคนอื่นจากการกระทำของเขาเพียงครั้งเดียว โดยไม่ได้นึกถึงข้อเท็จจริงเลยสักนิด การจะตัดสินว่าใครดีหรือไม่ดีต้องใช้เวลาอยู่ร่วมกันจึงจะเห็นนิสัยที่แท้จริง เพราะนิสัยที่แท้จริงจะไม่สามารถปกปิดได้ตลอดไป ไม่วันใดวันหนึ่งก็ต้องเปิดเผยออกมาให้ได้เห็น แม้กระทั่งคนที่คบกันฉันมิตรมาหลายปีก็อาจจะไม่รู้นิสัยที่แท้จริงของเพื่อนว่าเป็นเช่นไร

ดังนั้นเมื่อมีผู้ออกมาตัดสินการกระทำของบุคคลในข่าวว่า ใช้อารมณ์ในการตัดสินใจ และตัดสินราวกับว่าบุคคลนั้นทำความผิดมาอย่างใหญ่หลวง หากมองในอีกแง่มุมหนึ่ง บุคคลนั้นเสียอีกอาจเป็นผู้ถูกกระทำมาก่อนจากบุคคลรอบข้าง และไม่ได้รับความยุติธรรมจากผู้เกี่ยวข้อง

เพราะฉะนั้นอย่าตัดสินคนจากภายนอกด้วยเวลาอันน้อยนิด โดยที่ไม่รู้ว่าเขาเป็นคนเช่นไร เหมือนผลไม้ที่ไม่สามารถตัดสินได้ว่าเนื้อในเป็นอย่างไร ถ้าเห็นเพียงแค่เปลือกนอก

 


บทความน่าสนใจ

เปลี่ยน จิตตก เป็น จิตฟู ลดอาการ โรคซึมเศร้า ข้อคิดจากท่าน ว.วชิรเมธี

กับดักของเงินและงาน บทความให้ข้อคิดดีๆ จาก ท่าน ว.วชิรเมธี

ท่าน ว.วชิรเมธี กับข้อคิดกระตุกสติ “ความรู้” ที่ท่านอาจจะ “ยังไม่รู้”

เรื่องเล่าวันพระพุทธเจ้าลอยถาดลงในแม่น้ำก่อนตรัสรู้ บทความเตือนสติ จากท่าน ว.วชิรเมธี

© COPYRIGHT 2024 AME IMAGINATIVE COMPANY LIMITED.