ข้อคิดโดย พระอาจารย์นวลจันทร์ กิตติปัญโญ

“ดู” ก่อน อย่าเพิ่ง “Do” ข้อคิดโดย พระอาจารย์นวลจันทร์ กิตติปัญโญ

“ดู” ก่อน อย่าเพิ่ง “Do” ข้อคิดโดย พระอาจารย์นวลจันทร์ กิตติปัญโญ

สัจธรรมก็คือเปลี่ยนไป

แม้เราไม่เปลี่ยนอะไร

แต่อะไร ๆ ก็ต้องเปลี่ยนไปอยู่แล้ว

บางทีเราก็อดทนไม่ไหว จึงพยายาม -เปลี่ยน-

มันเปลี่ยนก็จริงอยู่ แต่มันเปลี่ยนเพราะเราไปเปลี่ยนมัน

ไม่มีอะไรที่ไม่เปลี่ยนนะ

แม้แต่สิ่งที่ไม่เปลี่ยน ยังเปลี่ยน

แล้วสิ่งที่เปลี่ยน จะไม่เปลี่ยนได้อย่างไร

อดทน “ดู” ไปก่อน อย่าเพิ่ง “Do”

เอะอะอะไรก็จะเอาแต่ Do แต่ไม่เคยดูเลย

Do ก็ดีอยู่ ไม่ใช่ไม่ดี

แต่ต้องผ่านกระบวนการดู ไตร่ตรอง ตรึกตรอง ใคร่ครวญอย่างรอบคอบ

ใช้โยนิโสมนสิการพิจารณา

ดูจึงเป็นการฉุก

สติมา ปัญญาเกิด

เมื่อปัญญาเกิดแล้วจึงค่อย Do

การ Do อย่างนี้จึงถือว่าเป็นธรรม

ถ้าสติเกิด กุศลเกิดแล้วนะ

เพราะจิตขณะนั้นไม่มีอกุศลเป็นแรงผลักดัน

Do จึงเป็นสัมมาทิฎฐิ

ถูกต้องโดยธรรม ไม่เป็นกรรม

พอเป็นธรรม ก็ไม่เป็นโทษ

โทษเกิดจากกรรมที่ไม่เป็นธรรม

ไม่เป็นธรรมก็คือ ทำไม่เป็น

พอทำไม่เป็น จึงไม่เป็นธรรม

พอไม่เป็นธรรม จึงเป็นโทษ

เมื่อเป็นโทษ จึงเป็นทุกข์

เมื่อทุกข์เกิด ก็ไม่ดู จะเอาแต่เข้าไป Do ไปจัดการกับทุกข์

จัดการไปจัดการมา

จากทุกขัง จึงกลายเป็นการขังทุกข์

ลึกซึ้งนะ

ท่านจึงตรัสแนะนำให้ดูก่อน

ดูก่อนน้องหญิง

ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย

“ดู” ก่อนอย่าเพิ่ง “Do”

พระอาจารย์นวลจันทร์ กิตติปัญโญ

ธรรมลึกซึ้ง @Noble Residence

22 ธันวาคม 2556

ที่มา: นิตยสาร Secret

Photo by Allef Vinicius on Unsplash

บทความน่าสนใจ

พระอาจารย์นวลจันทร์ กิตติปัญโญ ฝากถึงคนที่ไม่เคยมีแฟน ไม่เคยมีความรัก (ชมคลิป)

ชีวิตสองขั้ว ข้อคิดเพื่อจิตสบาย โดย พระจารย์นวลจันทร์ กิตติปัญโญ

พระอาจารย์นวลจันทร์ กิตติปัญโญ ฝากข้อคิด เรื่อง กฎการทดแทน

มีขึ้นก็ต้องมีลง ข้อคิดจาก พระอาจารย์ นวลจันทร์ กิตติปัญโญ

สันติภาพ สันติสุข สันติธรรม โดย พระอาจารย์นวลจันทร์ กิตติปัญโญ

หน้าที่ในปัจจุบันขณะ บทความโดย พระอาจารย์ นวลจันทร์ กิตติปัญโญ

© COPYRIGHT 2024 Amarin Corporations Public Company Limited.