มูลนิธิหมู่บ้านพลัม

ภาวนาครอบครัว “หายใจสงบ เดินเป็นสุข” ณ มูลนิธิหมู่บ้านพลัม

ภาวนาครอบครัว “หายใจสงบ เดินเป็นสุข” ณ มูลนิธิหมู่บ้านพลัม

มูลนิธิหมู่บ้านพลัม ขอเชิญกัลยาณมิตรร่วมงานภาวนาเพื่อฝึกปฏิบัติในการเจริญสติในชีวิตประจำวัน ตามแนวทางปฏิบัติแห่งหมู่บ้านพลัม
หายใจสงบ เดินเป็นสุข วันที่ 12 – 16 เมษายน 2561 ณ วังรี รีสอร์ท จ.นครนายก

แนวทางการปฏิบัติ

การฝึกปฏิบัติตามแนวทางหมู่บ้านพลัม เป็นการฝึกบ่มเพาะพลังแห่งสติในทุกๆกิจกรรมประจำวันด้วยการนั่งสมาธิ การเดินสมาธิ การภาวนากับบทเพลง การฟังเสียงระฆัง การรับประทานอาหารในวิถีแห่งสติ และการสนทนา เป็นต้น

ตัวอย่างกิจกรรมภาวนาประจำวัน

05.00 น.

ตื่นนอน นั่งสมาธิ สวดมนต์ เดินสมาธิ

07.30 น. อาหารเช้าในความเงียบ
09.00 น. บรรยายธรรม โดยพระธรรมาจารย์
11.30 น. อาหารกลางวันร่วมกันเป็นสังฆะ
13.30 น. ผ่อนคลายอย่างสมบูรณ์ (นอนสมาธิ)
14.30 น. สนทนาธรรมในกลุ่มย่อย
16.00 น. ออกกำลังกายในวิถีแห่งสติ
17.30 น. น้ำปานะ/อาหารเบายามเย็น
19.30 น นั่งสมาธิ/สวดมนต์/แบ่งปันการฝึกปฏิบัติฯตามแนวทางของหมู่บ้านพลัม
21.30 น. สัมผัสความเงียบอันประเสริฐ/เข้านอน
  • ผู้สมัคร ต้องสามารถอยู่ร่วมได้ตลอดกิจกรรม
  • เริ่มลงทะเบียนในวันแรกเวลา 09.00 น. วันสุดท้ายจบกิจกรรมเวลา 13.30 น. โดยประมาณ
  • แต่งกายสุภาพเรียบร้อย (กรุณางดกางเกงขาสั้น หรือ กระโปรงสั้นเหนือเข่า เสื้อไม่มีแขน เสื้อเอวลอย
  • มีอาหารมังสวิรัติบริการวันละ 3 มื้อ
  • กรุณาเตรียมร่ม/หมวก/ไฟฉาย/เสื้อกันหนาว (ห้องปฏิบัติธรรมใช้เครื่องปรับอากาศ) กระติกน้ำดื่ม/เบาะรองนั่งสมาธิ (มีจำหน่ายในงาน) ยากันแมลง/เครื่องใช้ส่วนตัว เช่น นาฬิกาปลุกและยารักษาโรคประจำตัว
ห้องพัก: พักห้องละ 3 คนหรือ 2 คน (ตามที่ท่านได้ลงระบุไว้ในการลงทะเบียน)
ท่านจะได้รับการจัดห้องพักสำหรับผู้สมัครที่สมัครมาพร้อมกัน
สำหรับผู้สมัครเดี่ยวคณะผู้จัดงานจะจัดให้ท่านพักร่วมกับผู้สมัครอื่น (แยกหญิง-ชาย) และ
ขอสงวนสิทธิ์ในการจัดการเรื่องที่พักของท่านตลอดงานภาวนา
หากท่านมีความจำเป็นด้านสุขภาพ และต้องการที่พักชั้นล่างหรือใกล้ห้องภาวนา กรุณาระบุรายละเอียดเพิ่มเติมในขั้นตอนลงทะเบียน

การเดินทาง

เพื่อการประหยัดพลังงาน คณะผู้จัดงานได้จัดรถบัสรับ-ส่งไว้บริการ โดยมีค่าใช้จ่ายท่านละ 800 บาท (โปรดโอนเงินพร้อมค่าลงทะเบียน) 

โดย ขาไป วันที่ 12 เมษายน ขึ้นรถที่หน้าอาคารอัมรินทร์พลาซ่า (สถานีBTSชิดลม หน้าร้านแมคโดนัล) เวลา6.30 น.

ส่วนขากลับ วันที่ 16 เม.ย. รถจะส่งที่รังสิตคลองหนึ่ง (ข้างฟิวเจอร์ปาร์ค) ในเวลาประมาณ 16.00 น. และปลายทางถึงอาคารอัมรินทร์พลาซ่าในเวลาประมาณ 17.00 น.

 

ผู้ที่ต้องการเดินทางด้วยตนเอง กรุณาศึกษาแผนที่

http://wangree-resort.com

ค่าลงทะเบียน

ห้องพักสำหรับ 2 ท่าน

  • ผู้ใหญ่หรือเด็ก ท่านละ 6,200 บาท

ห้องพักสำหรับ 3 ท่าน

  • ผู้ใหญ่   ท่านละ 5,000 บาท
  • เด็กอายุ 6-11ปี พักห้องผู้ปกครอง ท่านละ 3,000 บาท

***ห้องพักมีขนาดเหมาะสมสำหรับไม่เกิน 3 ท่านเท่านั้น  หากท่านประสงค์พักร่วมห้องละ 4 ท่าน คณะผู้จัดงานจะอนุโลมให้ในกรณีที่มีกลุ่มของท่านมีสมาชิกเด็กร่วมด้วยเท่านั้น

เนื่องด้วยที่พักและห้องจัดกิจกรรมสำหรับเด็กมีจำกัด จึงต้องขอกำหนดจำนวนผู้ลงทะเบียนให้เหมาะสมต่อพื้นที่ คือ ผู้ใหญ่ 240 ท่าน เด็ก 50 ท่านเท่านั้น

กรุณาลงทะเบียนพร้อมส่งหลักฐานการชำระเงิน

วิธีการชำระเงิน  โอนเงินเข้าบัญชีมูลนิธิหมู่บ้านพลัมเพื่อกิจกรรมภาวนา ที่

ธ.กรุงเทพ สาขาสยามพารากอน เลขที่ 855-0-13333-7  หรือ

ธ.กสิกรไทย สาขาสยามพารากอน เลขที่ 738-2-06689-4

ส่งหลักฐานการชำระเงินมาที่ email: retreat@thaiplumvillage.org

สอบถามเพิ่มเติม email: retreat@thaiplumvillage.org หรือ โทร : 080-939-5140 (จันทร์-เสาร์ 9.00-18.00 น.)

ในบางครั้งอาสาสมัครอาจไม่ได้รับสายหรือตอบอีเมลในทันที เนื่องจากอาสาสมัครมีภารกิจอื่นด้วย ขอให้รอการติดต่อกลับด้วยใจเบิกบาน Smile

หมายเหตุ: คณะผู้จัดงานไม่สามารถดำเนินการสำรองที่พักให้ได้หากท่านไม่ได้กรอกใบสมัคร และชำระค่าสมัคร

และงดรับสมัครหรือสำรองการลงทะเบียนทางโทรศัพท์

*สำหรับท่านที่ชำระค่าลงทะเบียนแล้วแต่ไม่สามารถเข้าร่วมงานภาวนาได้ คณะผู้จัดงานขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่าลงทะเบียน หรือโอนค่าลงทะเบียนไปเพื่อดำเนินการอื่นๆ ของสถานปฏิบัติธรรมฯ

ข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://www.thaiplumvillage.org/

© COPYRIGHT 2024 Amarin Corporations Public Company Limited.