ภรรยา

ภรรยาหรือแฟนของคุณเป็นแบบนี้ไหม และแบบไหนที่ใช่สำหรับคุณ

ภรรยา หรือแฟนของคุณเป็นแบบนี้ไหม และแบบไหนที่ใช่สำหรับคุณ

การมีชีวิตคู่ที่ราบรื่นและประคับประคองไปได้ตลอดรอดฝั่ง มาจากการเลือกคู่ครองที่เราพึงพอใจ และคู่ครองคนนั้นต้องเป็นคนที่เกื้อหนุนและเกื้อกูลกันได้ พระพุทธศาสนากล่าวถึงประเภทของ ภรรยา ไว้ถึง 7 ประเภทด้วยกัน

ไม่รู้ว่าคุณศรีภรรยาหรือแฟนที่คบหาอยู่ตอนนี้จะตรงแบบไหนในภรรยา 7 ประเภท และภรรยาประเภทไหนที่ใช่สำหรับคุณ พระพุทธเจ้าทรงแบ่งภรรยาไว้ 7 ประเภทคือ

  1. วธกาภริยา หมายถึง ภรรยาที่คิดร้ายและกระทำสิ่งที่ไม่ดีต่อสามี เช่น คิดนอกใจ ดูหมิ่น และทำลายสามี
  2. โจรีภริยา หมายถึง ภรรยาที่ล้างผลาญทรัพย์สินของสามี สามีหารายได้มาก็เอาไปใช้หมด ไม่ต่างจากโจรปล้นชิงทรัพย์
  3. อัยยาภริยา หมายถึง ภรรยาที่ไม่ทำงานบ้านงานเรือน มีนิสัยเกียจคร้าน ชอบข่มสามี
  4. มาตาภริยา หมายถึง ภรรยาที่มีความเมตตา ห่วงใย เอาใจใส่ และหวังดีต่อสามี
  5. ภคินีภริยา หมายถึง ภรรยาที่เคารพสามี มีจิตใจอ่อนโยน ยำเกรง เกรงใจ และเชื่อฟังสามทุกอย่าง
  6. สขีภริยา หมายถึง ภรรยามีความเป็นเพื่อน เป็นคู่คิด มีปัญหาก็สามารถช่วยเหลือแก้ไขได้ สามารถตักเตือนกันได้
  7. ทาสีภริยา หมายถึง ภรรยาที่ยอมอยู่ใต้อานัสของสามี ยอมให้สามีทำร้ายได้ ข่มเหงได้

 

ภรรยา

ภรรยาทั้ง 7 ประเภท ถึงจะมีกล่าวไว้ในพระสูตรเรื่อง “ภริยาสูตร” แต่สามารถพบเจอภรรยาที่มีลักษณะแบบนี้ได้ในปัจจุบัน ทั้ง ๆ ที่คำสอนนี้พระพุทธเจ้าทรงสอนมาร่วมสองพันปีแล้ว จะเห็นว่าภรรยา 3 ประเภทแรกคือ ภรรยาที่คิดร้าย (วธกาภริยา) เรามักเจอข่าวหน้าหนังสือพิมพ์ที่มีคดีภรรยาสั่งฆ่าสามี ภรรยาที่มีนิสัยเกียจคร้าน (อัยยาภริยา) ก็คือภรรยาที่ไม่สนใจงานบ้านงานเรือน สามีรักจึงยอมเป็นพ่อบ้านดูแลบ้าน ทำงานบ้านแทน ภรรยาโจร (โจรีภริยา) อันนี้ก็เป็นภรรยาที่ใช้เงินเก่ง ชอบซื้อของแพง ๆ สามีได้เงินเดือนมาก็แบมือขอเงินทันที เป็นต้น

 

ภรรยา

เนมิราชชาดกกล่าวถึงโทษของภรรยา 3 ประเภทแรกไว้ว่า หญิงที่เป็นนักเลง ชอบทำร้ายสามี คิดร้ายต่อสามี คบชู้ ขี้เกียจในหน้าที่ของตนเอง และผลาญทรัพย์สินของสามี โทษทัณฑ์ในนรกคือ การถูกฝังร่างลงในดินให้เหลือแต่ส่วนบนที่โผล่พ้นดิน ด้วยผลกรรมจะมีก้อนหินกลิ้งลงมาทับบดขยี้ไปมาจนกว่าจะหมดกรรม

ภรรยา 3 ประเภทต่อมา คือ ภรรยาที่เป็นแม่ (มาตาภริยา) ภรรยาที่เป็นน้องสาว (ภคินีภริยา) และภรรยาที่เป็นเพื่อน (สขีภริยา)  เป็นประเภทของภรรยาที่สามารถเกื้อกูลสามีได้ ถ้าอ่านนิทานชาดกจะพบว่า ภรรยาของพระโพธิสัตว์ล้วนมีลักษณะเป็นตรงกับภรรยาสามประเภทที่นี้

 

ภรรยา

ภรรยาที่เป็นแม่ (มาตาภริยา) ความหมายในพระไตรปิฎกไม่เหมือนความหมายในปัจจุบัน ภรรยาที่เป็นแม่ในปัจจุบันจะเข้าใจว่า เป็นภรรยาที่ดุ สามีเกรงใจ สามีกลัว คือเป็นภรรยาที่ทำตนเสมือนแม่ที่ข่มลูก แต่ภรรยาที่เป็นแม่ในคัมภีร์นั้นหมายถึง ภรรยาที่เอ็นดู รักสามี เป็นห่วงใยสามีเหมือนลูกน้อยของตน ตัวอย่างเช่น พระนางจันทาเทวีที่ทรงวินวอนขอร้องให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ช่วยทำร้ายพิธีบูชายัญของพระเอกราช เพื่อให้พระจันทกุมารพ้นจากการเป็นเครื่องบูชายัญ

 

ภรรยา

ภรรยาที่เป็นน้องสาว (ภคินีภริยา) คือยอมเชื่อฟังสามี สามีว่าอะไรก็ว่าตาม ตัวอย่างเช่น พระนางมัทรี ที่ยอมติดตามพระเวสสันดรไปอยู่ป่า พระเวสสันดรยกสองพระกุมารให้ชูชก พระนางก็ยอม

 

ภรรยา

ภรรยาที่เป็นเพื่อน (สขีภริยา)  อันนี้อาจเข้าใจตรงกันว่าเป็นภรรยาที่สามารถเป็นคู่คิดและที่ปรึกษาของสามีได้ มีความรู้และสติปัญญาเสมอสามี ตัวอย่างเช่น นางอมรา ภรรยาของมโหสถชาดก ที่มีความเป็นเพื่อน และคู่คิด เป็นที่ปรึกษาของมโหสถ แล้วสามารถช่วยเหลือสามีได้ด้วยสติปัญญา

ภรรยา

ภรรยาประเภทสุดท้าย ภรรยาทาส (ทาสีภริยา) นั้น พบเห็นได้จากละครทีวี และตามหน้าหนังสือพิมพ์ เป็นผู้หญิงที่ถูกสามีกระทำ ทำร้ายร่างกาย และไม่ได้รับการยกย่องว่าเป็นภรรยาอย่างออกหน้าออกตา เป็นภรรยาประเภทที่น่าสงสารที่สุดในภรรยา 7 ประเภท ภรรยาแบบนี้ไม่สามารถเกื้อกูลสามีได้ และตัวภรรยาเองก็อยู่ในสภาพที่ลำบาก เพราะเป็นที่รองรับอารมณ์ของสามีอยู่เสมอ

เป็นอย่างไรบ้างกับภรรยา 7 ประเภท หากใครมีภรรยาแล้ว ลองเช็คกันว่าภรรยาที่รักของเราเป็นภรรยาแบบไหน ใช่ภรรยาประเภทที่พระพุทธเจ้าทรงยกย่องหรือไม่ สำหรับใครที่ยังไม่มี เชื่อว่าตอนนี้คุณผู้ชายคงมีภาพของภรรยาในฝันกันบ้างแล้ว

ที่มา : 84000.org


บทความน่าสนใจ

เรื่องราวซึ้งๆ เมื่อชายพิการทางสายตา มองเห็นใบหน้าลูกและภรรยาเป็นครั้งแรก

แม่บ้านที่ดี เอาใจสามีอยู่หมัด! หลักธรรมสำหรับภรรยา ที่พระพุทธเจ้าทรงสอน

“ภรรยาใหม่หาไม่ยาก” บทความสำหรับใครที่กำลัง เบื่อคนรัก โดย แม่ชีศันสนีย์

เรื่องจริงแสนทรมานของภรรยา ที่ถูกสามีทาสสุรา จุดไฟเผาทั้งเป็น

เมื่อภรรยากับคุณแม่สามีมีปัญหากัน คนกลางควรแก้ปัญหาอย่างไรดี

รักแท้มีอยู่จริง! คุณตาวัย 80 ยืนขายฟืนริมถนน หาเงินจ่ายค่ารักษามะเร็งให้ภรรยา

รอง เค้ามูลคดี เปิดใจเล่าถึงห้วงขณะที่รู้ว่าภรรยาสุดที่รักมีโอกาสจากไปทุกนาที

True story: “เมียเงา” เรื่องจริงของผู้หญิงที่เป็นได้เพียงภรรยาในนาม

Q: คนที่ไม่มีสามี ภรรยา ลูก จะก้าวหน้าในการ ปฏิบัติธรรม หรือไม่

ดิฉันมีสามีเป็นเกย์ !  ความลับใน ความรัก ที่ต้องการคำตอบ

 

© COPYRIGHT 2024 AME IMAGINATIVE COMPANY LIMITED.