ตั้งจิตอธิษฐาน

Dhamma Daily : เวลานั่งแท็กซี่ชอบให้เงินเกิน และ ตั้งจิตอธิษฐาน ถึงผู้ที่ล่วงลับ ทำอย่างนี้ถูกหรือไม่

Dhamma Daily : เวลานั่งแท็กซี่ชอบให้เงินเกิน และ ตั้งจิตอธิษฐาน ถึงผู้ที่ล่วงลับ ทำอย่างนี้ถูกหรือไม่

ถาม : ดิฉันนั่งแท็กซี่เป็นประจำ ชอบจ่ายเงินเกินหรือไม่รับเงินทอนบ่อยๆ โดย ตั้งจิตอธิษฐาน ว่าขอให้ทานนี้ส่งบุญกุศลถึงผู้ที่ล่วงลับไปแล้ว ดิฉันทำเช่นนี้เหมาะควรหรือไม่คะ ผู้ที่ดิฉันอุทิศให้จะได้รับบุญนี้ไหมคะ

ตอบ : ไม่มีข้อน่าตำหนิแต่อย่างใด เป็นกุศลเจตนาดีด้วยซ้ำไป แสดงถึงความมีน้ำใจเอื้อเฟื้อและเผื่อแผ่แก่ผู้อื่นให้กว้างขวางออกไป ผู้รับก็ได้รับผลประโยชน์โดยตรง และผู้ให้ก็เกิดความสุขใจด้วยมีเจตนาดีนั่นเอง ได้รับอานิสงส์ด้วยกันทั้งสองฝ่ายเรียกว่าสมปรารถนาทุกฝ่าย

ท่านเชื่อเถิดว่า ไม่มีการลงทุนชนิดใดที่จะสมปรารถนาด้วยกันทั้งสองฝ่ายเท่ากับการลงทุนในบุญและกุศล สำหรับผู้ที่ท่านอุทิศบุญไปให้ ถ้าเขายังอยู่ในภาวะหรือภพที่สามารถรองรับการอุทิศบุญไปให้ เขาย่อมได้รับอานิสงส์แน่นอน เราเรียกภพนี้ว่า ปรทัตตูปชีวีเปรต (เปรต) คือต้องอาศัยบุญจากหมู่ญาติคอยอุทิศไปให้เขา พวกเขาจึงจะได้รับ แต่ถ้าเขาไปเกิดภพภูมิอื่น ก็ไม่ต้องกลัวว่าสิ่งที่เราทำนั้นจะสูญเปล่าหรือสูญหายไปไหน เพราะผลลัพธ์มักตอบกลับด้วยการกระทำเสมอ เหมือนเราเตรียมอาหารไว้ต้อนรับแขกผู้มาเยือนเรือนของเรา แต่ถ้าแขกไม่ยอมรับประทานอาหารของเรา เจ้าของอาหารก็จะไม่ทิ้งอาหารที่ตนเตรียมไว้แน่นอน เขาจะเป็นผู้รับประทานอาหารนั้นเสียเอง บุญก็เช่นกัน

เพราะบุญย่อมให้ผลแก่ผู้ทำบุญและผู้ได้รับการอุทิศบุญ

Photo by A. L. on Unsplash


บทความที่น่าสนใจ

Dhamma Daily : หากจิตใจวอกแวกขณะสวดมนต์ จะยังได้อานิสงส์จาก การสวดมนต์ อยู่ไหม

Dhamma Daily: หากทำงาน แล้วรู้สึกว่ากำลังหายใจเข้า หายใจออก เรียกว่า มีสติ อยู่ไหมคะ

Dhamma Daily : ทำอย่างไรไม่ให้รู้สึกแย่กับ คำวิพากษ์วิจารณ์

Dhamma Daily: เคยพลาด ทำแท้ง มาครั้งหนึ่ง จะลดกรรมนี้ได้อย่างไรคะ

Dhamma Daily: พี่น้องไม่รักกัน อยู่ใกล้กันไม่ได้ เกิดจากกรรมอะไรคะ

© COPYRIGHT 2024 Amarin Corporations Public Company Limited.