ธรรมะโดย พระอาจารย์นวลจันทร์ กิตติปัญโญ

จุดตัดในสังสารวัฏ ธรรมะโดย พระอาจารย์นวลจันทร์ กิตติปัญโญ

จุดตัดในสังสารวัฏ

ธรรมะโดย พระอาจารย์นวลจันทร์ กิตติปัญโญ

การได้จรมาเจอกัน

เป็นเพียงแค่จุดตัดของสังสารวัฎ

.

ภายใน 100 ปี การได้เจอกันในมโนทวารเป็นเพียงสิ่งชั่วคราว

เจอแล้วจาก จากแล้วจรจาริก มาเจอกันใหม่

ผัสสะหมุนวนกันอยู่อย่างนี้

.

ประเด็นที่น่าสนใจคือ เมื่อเจอกันแล้ว

เราทำอย่างไรต่อกัน

ทำในสิ่งที่เป็นธรรมบ้าง ไม่เป็นธรรมบ้าง

โดยส่วนมาก

.

สิ่งที่เป็นธรรม ทำไม่เป็น

สิ่งที่ทำเป็น คือสิ่งที่ไม่เป็นธรรม

แล้วก็ทำเป็นประจำ ทั้ง ๆ ที่ไม่จำเป็น

.

ส่วนสิ่งที่จำเป็น คือสิ่งที่เป็นธรรม

แต่ทำไม่เป็น

ถึงทำเป็น ก็ไม่ได้ทำเป็นประจำ

นาน ๆ ทำที ไม่ได้ทำถี่ ๆ

.

เช่น ด่ากันไป ด่ากันมา เป็นธรรมไหมล่ะ

ไม่เป็นธรรม แต่ทำเป็นประจำ

ส่วนขอโทษนะคะ อโหสินะครับ

เคยทำกันบ้างไหม

ขอบคุณที่ซ้ำเติม จุดเดิมที่เคยเจ็บ

เคยพูดกันบ้างไหม

.

มัวแต่ทำมา ทำกลับ ด่ามา ด่ากลับ

แล้ววงจรแห่งสังสารวัฏมันจะจบสิ้นลงได้ไหม

.

หากเจอกันแล้ว ทำในสิ่งที่ไม่เป้นธรรมโดยส่วนมาก

จากแล้วยังต้องหมุนวนกลับมาเจอกันอีกแน่นอน

แต่หากการได้มีโอกาสมาเจอกันในภพภูมิแบบนี้

แล้วทำในสิ่งดีต่อกัน ไม่มีอะไรติดค้าง

.

การเจอกันแบบนี้ จากแล้วจากเลยนะ

.

นี่เป็นเพียงจุดตัดในสังสารวัฏเท่านั้น

จุดตัดในสังสารวัฏ ธรรมะโดย พระอาจารย์นวลจันทร์ กิตติปัญโญ

 

การได้จรมาเจอกัน เป็นเพียงแค่จุดตัดของสังสารวัฎ

.

ภายใน 100 ปี การได้เจอกันในมโนทวารเป็นเพียงสิ่งชั่วคราว

เจอแล้วจาก จากแล้วจรจาริก มาเจอกันใหม่

ผัสสะหมุนวนกันอยู่อย่างนี้

.

ประเด็นที่น่าสนใจคือ เมื่อเจอกันแล้ว

เราทำอย่างไรต่อกัน

ทำในสิ่งที่เป็นธรรมบ้าง ไม่เป็นธรรมบ้าง

.

โดยส่วนมาก

สิ่งที่เป็นธรรม ทำไม่เป็น

สิ่งที่ทำเป็น คือสิ่งที่ไม่เป็นธรรม

แล้วก็ทำเป็นประจำ ทั้ง ๆ ที่ไม่จำเป็น

.

ส่วนสิ่งที่จำเป็น คือสิ่งที่เป็นธรรม

แต่ทำไม่เป็น

ถึงทำเป็น ก็ไม่ได้ทำเป็นประจำ

นาน ๆ ทำที ไม่ได้ทำถี่ ๆ

.

เช่น ด่ากันไป ด่ากันมา เป็นธรรมไหมล่ะ

ไม่เป็นธรรม แต่ทำเป็นประจำ

ส่วนขอโทษนะคะ อโหสินะครับ

เคยทำกันบ้างไหม

ขอบคุณที่ซ้ำเติม จุดเดิมที่เคยเจ็บ

เคยพูดกันบ้างไหม

.

มัวแต่ทำมา ทำกลับ ด่ามา ด่ากลับ

แล้ววงจรแห่งสังสารวัฏมันจะจบสิ้นลงได้ไหม

.

หากเจอกันแล้ว ทำในสิ่งที่ไม่เป้นธรรมโดยส่วนมาก

จากแล้วยังต้องหมุนวนกลับมาเจอกันอีกแน่นอน

แต่หากการได้มีโอกาสมาเจอกันในภพภูมิแบบนี้

แล้วทำในสิ่งดีต่อกัน ไม่มีอะไรติดค้าง

.

การเจอกันแบบนี้ จากแล้วจากเลยนะ

.

นี่เป็นเพียงจุดตัดในสังสารวัฏเท่านั้น

 

ที่มา: นิตยสาร Secret

Photo by Ramón Salinero on Unsplash


บทความน่าสนใจ

ธรรมะชนะอ้วน สูตร (ธรรมะ) ลดความอ้วน โดย พระอาจารย์นวลจันทร์ กิตติปัญโญ

ทุกข์ เพราะป่วย วิธีปรับความคิดให้พ้นโรค โดย พระอาจารย์นวลจันทร์ กิตติปัญโญ

คาถา ระงับความโกรธรวดเร็ว แบบ 4G โดย พระอาจารย์นวลจันทร์ กิตติปัญโญ

อย่าประมาท ธรรมะเพื่อฝึกใจ โดยพระอาจารย์นวลจันทร์ กิตติปัญโญ

© COPYRIGHT 2024 Amarin Corporations Public Company Limited.