ลานพระราชวังดุสิต

ขอเชิญร่วมสวดมนต์ในพิธีมหามงคล 29 มิ.ย. ณ ลานพระราชวังดุสิต

ขอเชิญร่วมสวดมนต์ในพิธีมหามงคล 29 มิ.ย. ณ ลานพระราชวังดุสิต

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โปรดเกล้าฯ ให้จัดพิธีมหามงคล สำนักพระราชวังเชิญประชาชนร่วมสวดมนต์ถวายเป็นพระราชกุศล ณ ลานพระราชวังดุสิต

เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2561 สำนักพระราชวังแจ้ง ขอเชิญประชาชนร่วมพิธีมหามงคลบำเพ็ญพระราชกุศลอุทิศถวายพระบาทสมเด็จปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ ลานพระราชวังสวนดุสิต วันศุกร์ที่ 29 มิถุนายน 2561 เวลา 18.00 น.

ในการนี้ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ เป็นประธานในพิธี สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก (อัมพร อมฺพโร) เป็นประธานฝ่ายสงฆ์และพระสงฆ์ จำนวน 199 รูป เจริญพระพุทธมนต์

ในการนี้ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลอากาศเอก เกษม อยู่สุข หัวหน้าสำนักราชเลขานุการในพระองค์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว อัญเชิญพระชัยนวรัตน์ พระพุทธรูปสำคัญมาประดิษฐานเป็นพระประธานในพิธี เพื่อให้ประชาชนได้สักการะอันจะเป็นมงคล และสืบสานพระราชปณิธาน “ธรรมราชินีของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9”

ที่มาและภาพ : ข่าวสด  มติชน


บทความน่าสนใจ

บำเพ็ญทศบารมีจากการสวดมนต์

สวดมนต์ในใจกับสวดมนต์ออกเสียงแบบไหนได้บุญมากว่ากัน

ไขข้อข้องใจ เหตุใดต้องสวด ” พระปริตร “

บทสวดมนต์เนื่องในวันวิสาขบูชา

สวดมนต์ ทำไม และสวดอย่างไรไม่เป็น “มนต์คาถา” ท่านว.วชิรเมธี มีคำตอบ

เรื่องเล่าความทุลักทุเลของการสวดมนต์วัดเมืองนอกที่ญาติโยมไม่เคยรู้

“รอดตายเพราะสวดมนต์” เรื่องเล่า อานิสงส์จากการสวดมนต์ ที่เกิดขึ้นจริง

Dhamma Daily : เราสามารถสวดมนต์ ขอพรให้ครอบครัว ได้จริง ๆ หรือ?

ทางวิทยาศาสตร์เผย การสวดมนต์ เบาๆ มีประโยชน์มาก

บทสวดมนต์ก่อนนอน แบบสั้น เพื่อสร้างสมาธิและจิตใจผ่องใส

 

© COPYRIGHT 2024 AME IMAGINATIVE COMPANY LIMITED.