นั่งสมาธิ

Q:เคย นั่งสมาธิ แล้วเห็นเป็นวงกลมขยายใหญ่ขึ้นเรื่อยๆ

ถาม: เคย นั่งสมาธิ แล้วเห็นเป็นวงกลมขยายใหญ่ขึ้นเรื่อย ๆจนรู้สึกอึดอัด ควรทำอย่างไรคะ

ตอบ:ก่อนอื่นเราต้องเข้าใจว่า อะไรก็ตามที่ปรากฏขึ้นขณะทำสมาธิเป็นเพียงนิมิตซึ่งเป็นเครื่องหมายของจิตที่สงบ บางคนอาจเห็นเป็นวงกลม เป็นดอกไม้พลิ้วไหว หากต้องการตรวจสอบว่าเป็นนิมิตจริงหรือไม่ ให้ลองลืมตา ถ้าภาพเหล่านั้นหายไปนั่นคือนิมิต เมื่อนิมิตเกิดขึ้นอาจเกิดความอึดอัดหรือสบายก็ได้ เราต้องมองข้ามภาพเหล่านั้นไป แล้วพิจารณาความรู้สึกทันที เพราะนิมิตไม่ใช่เป้าหมาย หากเรารู้สึกอึดอัดก็มองความรู้สึกอึดอัดเฉย ๆ ไม่นานความรู้สึกอึดอัดนั้นจะหายไป เรามีหน้าที่เพียงมองและรู้เท่าทันความรู้สึกเท่านั้น

ธรรมะจากพระอาจารย์มานพ อุปสโม : พระอาจารย์ผู้ไขปัญหา

Photo by Ben Sweet on Unsplash

หากผู้อ่านมีปัญหาหนักใจ ต้องการคำแนะนำแฝงด้วยแนวคิดทางธรรม สามารถส่งคำถามมาได้ที่

นิตยสาร Secret คอลัมน์ Dhamma Daily หรือ dhammadaily2015@gmail.com

Posted in MIND
BACK
TO TOP
A Cuisine
Writer

© COPYRIGHT 2024 AME IMAGINATIVE COMPANY LIMITED.