ทางพ้นทุกข์

ฟังธรรมเรื่อง: ทางพ้นทุกข์ โดย หลวงพ่อชา สุภัทโท

ฟังธรรมเรื่อง: ทางพ้นทุกข์ โดย หลวงพ่อชา สุภัทโท

ธรรมบรรยายเรื่อง ” ทางพ้นทุกข์ ” มีเนื้อหาตอนหนึ่งว่า ใครเคยมีความทุกข์ไหม ใครเคยมีความสุขไหม คิดดูสิ เคยมีไหม นั่นแหละที่ธรรมะเกิดที่ตรงนี้ ที่ปฏิบัติธรรมะก็อยู่ที่ตรงนี้ ใครเป็นสุข ใจมันเป็นสุข ใครมันเป็นทุกข์ ใจมันเป็นทุกข์ มันเกิดที่ไหน มันดับที่นั่น กายและใจสองอย่างนี้ รวมมีเอามาแล้วทุกคน ไม่ใช่ว่าไม่มีหลักปฏิบัติ หลักปฏิบัติมีอยู่แล้ว มีกาย มีใจเท่านั้นพอแล้ว…

เสียงอ่านพระธรรมเทศนาเรื่อง ทางพ้นทุกข์
พระโพธิญาณเถร (หลวงพ่อชา สุภัทโท)
วัดหนองป่าพง อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี

credit : hiphoplanla


เรื่องราวน่าสนใจ

ฝึกปล่อยวาง ด้วย 10 คำสอนจากหลวงพ่อชา สุภทฺโท

พระฝรั่ง กับ เรื่องเล่าหลวงพ่อชา ที่ยังจำฝังใจ

หลวงพ่อแสดงละคร…เรื่องเล่ายิ้มๆ ของหลวงพ่อชา สุภัทโท

7 เรื่องเล่าน่ารู้ของ หลวงพ่อชา สุภทฺโท พระอริยสงฆ์แห่งเมืองดอกบัวงาม

© COPYRIGHT 2024 Amarin Corporations Public Company Limited.