ทำดีเพื่อแม่

Dhamma Daily : กว่าจะ ทำดีเพื่อแม่ ก็สายไป ทำอย่างไรดี

Dhamma Daily : กว่าจะ ทำดีเพื่อแม่ ก็สายไป ทำอย่างไรดี

ถาม : เป็นลูกไม่ดี พยายามเริ่มต้นใหม่ เลยเข้าไปกอดและบอกรักแม่ แต่หลังจากนั้นไม่นานแม่เสียชีวิตกะทันหัน ไม่รู้ว่าการเข้าไปกอดแม่จะเป็นลาง ตอนนี้เกือบปีแล้ว ไม่มีวันไหนที่ไม่คิดถึงแม่และไม่ร้องไห้ไม่รู้ว่าทุกวันนี้มีชีวิตอยู่เพื่อใคร จะทำอย่างไรให้ความเศร้าหมองในใจหายไปคะ

พระ ดร.นิตินัย อุดมกัน วัดป่าเมตตาวนาราม ตอบปัญหานี้ไว้ว่า

ตอบ :เรามีชีวิตอยู่เพื่อตัวเราเอง เพื่อสร้างคุณงามความดี และเพื่อทำหน้าที่ของตัวเอง คือ การเป็นคนดีของสังคม การที่สูญเสียคุณแม่ไปนั้นเป็นหลักความจริงที่พระพุทธเจ้าตรัสสอนไว้ว่า เราต้องมีความพลัดพรากจากของรักของเจริญใจทั้งสิ้น การพลัดพรากเป็นทุกข์ แต่เรามีการพลัดพรากจากกันเป็นธรรมดา เรามีแม่ไว้ให้คิดถึง เวลาทำความดีระลึกถึงท่าน แค่นี้ท่านก็คงอนุโมทนากับเราแล้ว พิจารณาดูว่า ความเศร้าหมองนั้นมีประโยชน์ไหม ความเศร้าหมองมีแต่ทำให้เกิดโทษ จงละความเศร้าหมองนั้นเสียด้วยการปฏิบัติดี ละชั่ว ระลึกถึงพระคุณแม่ทุกครั้งที่เราทำดี เท่านี้แม่ก็อยู่ข้าง ๆ เราแล้ว


หากผู้อ่านมีปัญหาหนักใจ ต้องการคำแนะนำแฝงด้วยแนวคิดทางธรรม สามารถส่งคำถามมาได้ที่

นิตยสาร Secret คอลัมน์ Dhamma Daily หรือ dhammadaily2015@gmail.com


บทความที่น่าสนใจ

คู่มือเลี้ยงดูพ่อแม่ เคล็ดลับสู่การเป็นลูกที่ดียิ่งขึ้น

วิธีใช้หนี้พ่อแม่ คำสอนดีๆ ที่ลูกๆ ทุกคนควรอ่าน

Dhamma Daily : คิดถึงคนรักเก่า ผิดศีลไหม แล้วจะตัดใจอย่างไรดี

Dhamma Daily : ตั้งสัจจะกับตัวเอง ว่าจะปฏิบัติธรรมอย่างสม่ำเสมอแต่ทำไม่ได้ ทำอย่างไรดี

 

Posted in MIND
BACK
TO TOP
A Cuisine
Writer

© COPYRIGHT 2024 Amarin Corporations Public Company Limited.