ขายเหล้า

ปัญหาธรรมประจำวันนี้: เพื่อนไม่ดื่มเหล้า แต่เปิดร้าน ขายเหล้า ผิดศีลหรือไม่

ปัญหาธรรมประจำวันนี้: เพื่อนไม่ดื่มเหล้า แต่เปิดร้าน ขายเหล้า ผิดศีลหรือไม่

ถาม: เพื่อนไม่ดื่มเหล้า แต่เปิดร้าน ขายเหล้า ผิดศีลหรือไม่ และถ้าให้เพื่อนยืมเงินไปเปิดร้าน ขายเหล้า เราผิดศีลด้วยหรือเปล่า

พระอาจารย์มานพ อุปสโม ตอบคำถามเรื่องนี้ไว้ว่า

ตอบ: ไม่ผิดศีล แต่ผิดธรรมของอุบาสก อุบาสิกา ที่เรียกว่ามิจฉาวณิชชา ค้าขายมนุษย์ ค้าขายอาวุธ สัตว์มีชีวิต ยาพิษ สุราเมรัย อุบาสกอุบาสิกาต้องงดอาชีพเหล่านี้ เรื่องของการยืมเงิน ถ้าเราจงใจให้เขาเอาไปเปิดร้านเหล้า เช่น บอกว่าให้เอาเงินไปเปิดร้านขายเหล้าเลย ถือว่าจงใจ แต่หากเขาขอยืมเงิน แล้วเราคิดว่าเขาจะเอาไปทำอะไรก็เรื่องของเขา เราไม่ได้ไปเกี่ยวข้องกับกิจกรรมที่เขาเอาเงินไปทำ ไม่รับรู้และไม่สนับสนุน ก็ถือว่าไม่มีส่วนร่วม

 


บทความน่าสนใจ

ปัญหาธรรมประจำวันนี้ : พ่อติดเหล้า เมาแล้วพูดจารุนแรง ควรทำอย่างไรดีคะ

ปัญหาธรรมประจำวันนี้: พระอาจารย์คิดเห็นอย่างไรกับคำพูดที่ว่า การดื่มเหล้าช่วยให้ลืมความทุกข์

© COPYRIGHT 2023 Amarin Corporations Public Company Limited.