พระอาจารย์มานพ

พรปีใหม่ จาก พระอาจารย์มานพ อุปสโม มอบให้แด่ทุกท่าน

พรปีใหม่ จาก พระอาจารย์มานพ อุปสโม

ซีเคร็ตขอมอบ พรปีใหม่ จาก พระอาจารย์มานพ อุปสโม แด่ทุกท่าน เป็นของขวัญสำหรับการเริ่มต้นปี

ในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ ขอให้สิ่งใหม่ๆ ดีๆ มีลาภ ยศ สรรเสริญ สุข และความก้าวหน้าในทางธรรม ความเข้าใจในทางธรรม นำพาใจเราเข้าถึงความพ้นทุกข์ จงบังเกิดขึ้นแก่ปวงชนชาวไทย

และขอให้สิ่งที่ร้าย ๆ มีความเสื่อมลาภ เสื่อมยศ ถูกนินทา ความทุกข์ จงหมดไปจากตัวเรา สามารถเข้าถึงความดับทุกข์ทางใจได้สิ้นเชิงด้วยกันทุกทั่วหน้า

ขออำนาจแห่งพระคุณของพระรัตนตรัยช่วยปกป้อง รักษาปวงชนชาวไทย ให้พ้นจากภัยพิบัติด้วยกันทุกทั่วหน้า ทุกท่าน ทุกคนด้วยเทอญ


พรจากพระอาจารย์ท่านอื่นๆ

พรปีใหม่ จาก 4 พระอาจารย์แด่ทุกท่าน เป็นของขวัญสำหรับการเริ่มต้นปี

พระไพศาล วิสาโล ขอมอบพรปีใหม่ให้ชาวไทยทุกท่าน

พรปีใหม่ จาก พระอาจารย์นวลจันทร์ กิตติปัญโญ มอบให้แด่ผู้อ่านซีเคร็ตทุกท่าน

 

 

Posted in MIND
BACK
TO TOP
cheewajitmedia
Writer

© COPYRIGHT 2024 Amarin Corporations Public Company Limited.