ประวัติหลวงปู่ชอบ ฐานสโม

ประวัติหลวงปู่ชอบ ฐานสโม พระอริยสงฆ์ผู้มากอำนาจจิต

ประวัติหลวงปู่ชอบ ฐานสโม พระอริยสงฆ์ผู้มากอำนาจจิต

ประวัติหลวงปู่ชอบ ฐานสโม เป็นพระอริยบุคคลที่มีผู้คนเลื่อมใส ศรัทธาจำนวนมาก อาจเพราะได้ยินชื่อเสียงของท่านในฐานะที่เป็น พระที่แสดงอิทธิปาฏิหาริย์หรือมีเรื่องราวลึกลับน่าตื่นเต้นมากมาย

แต่หากพิจารณาแล้ว อิทธิปาฏิหาริย์เหล่านั้นเป็นเพียงผล พลอยได้จากการเจริญธรรมของท่านเท่านั้น และการที่ท่านได้แสดง อิทธิปาฏิหาริย์หรือมีเรื่องราวลี้ลับต่าง ๆ ก็ล้วนเป็นไปเพื่อโปรดสัตว์ ทั้งปวงให้พ้นทุกข์ ให้เข้าถึงธรรม มิใช่เป็นการอวดอุตริมนุสธรรมแต่อย่างใด

ฉะนั้นเราจึงควรพิจารณาในวัตรปฏิบัติอันดีงามของท่าน มากกว่าที่จะติดอยู่กับความน่าพิศวงในอิทธิปาฏิหาริย์และเรื่องราว ลี้ลับที่น่าตื่นเต้นหรือน่าสนุกเหล่านั้น เพื่อให้เกิดปัญญา เพื่อให้เข้าถึงพระนิพพานได้มากขึ้น

 

 

ก่อนที่หลวงปู่ชอบ ฐานสโม จะได้บรรลุธรรมเป็นพระอริยบุคคลและมีผู้เลื่อมใสศรัทธาในคำสอนของท่านนั้น ท่านก็เป็น เด็กชายคนหนึ่งที่เกิดในครอบครัวชาวนา ชื่อเด็กชายบ่อ แก้วสุวรรณ เกิดวันพุธที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2444 บิดาชื่อนายมอ มารดาชื่อ นางพิลา เด็กชายบ่อมีพี่น้องรวมทั้งสิ้น 4 คน ได้แก่ 1. เด็กชาย บ่อ แก้วสุวรรณ 2. เด็กหญิงพา แก้วสุวรรณ 3. เด็กหญิงแดง แก้วสุวรรณ และ 4. เด็กชายสิน แก้วสุวรรณ

เดิมทีครอบครัวของเด็กชายบ่ออาศัยอยู่ที่บ้านโคกมน ตำบล ผาน้อย อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย แต่ต่อมาครอบครัวต้องเผชิญกับความลำบาก เพราะบิดาได้เสียชีวิตไปเมื่อเด็กชายบ่ออายุได้ 9 ขวบ บวกกับทนสภาพความแร้นแค้นของที่ดินทำมาหากินไม่ไหว ทุกคนในครอบครัวที่เหลืออยู่จึงพากันย้ายไปอยู่ที่ตำบลเชียงพิน อำเภอหมากแข้ง จังหวัดอุดรธานี

 

 

เนื่องจากเด็กชายบ่อเป็นลูกชายคนโต จึงต้องเป็นหัวเรี่ยวหัวแรงในการช่วยมารดาทำไร่ไถนาและดูแลน้อง ๆ ซึ่งเด็กชายบ่อ เป็นเด็กขยันขันแข็ง ช่วยงานคนในบ้านได้เป็นอย่างดี อีกทั้งยัง เป็นคนที่เชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างญาติที่ยังคงอยู่ที่บ้านโคกมน และญาติที่พากันย้ายมาอยู่เชียงพิน เด็กชายบ่อจึงเป็นที่รักของ ทุกคน

เมื่อเด็กชายบ่ออายุ 14 ปี ได้มีพระภิกษุธุดงค์มาปักกลด ที่วัดบ้านโคกมน ชื่อว่าพระอาจารย์พา ซึ่งท่านเป็นลูกศิษย์ของ หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต

บรรดาคนในครอบครัวของเด็กชายบ่อได้พากันไปกราบไหว้ พระอาจารย์พา เด็กชายบ่อจึงมีโอกาสได้อุปัฏฐากพระอาจารย์พา ตลอดระยะเวลาที่ท่านมาปักกลด และเป็นโอกาสที่พระอาจารย์พาได้สอนเด็กชายบ่อให้สวดมนต์ สอนหนังสือ และอบรมธรรม เพื่อ ดูอุปนิสัยว่าจะเข้ามาอยู่ใต้ร่มเงาแห่งพุทธศาสนาได้หรือไม่

 

 

จนกระทั่งเมื่อพระอาจารย์พาเห็นว่าจิตใจของเด็กชายบ่อใฝ่ ในทางธรรมและพร้อมต่อการบวช ท่านจึงได้ออกปากชวนเด็กชาย บ่อให้บวชกับท่าน

เมื่อมารดาและญาติผู้ใหญ่ทราบ ต่างก็ถามเด็กชายบ่อซ้ำแล้ว ซ้ำอีกว่าจะไปบวชจริงหรือ คำตอบก็ยังเป็นคำว่า “ชอบ” ร่ำไป ทุกคน ต่างใจหาย แต่คำตอบที่หนักแน่นและเด็ดขาดของเด็กชายบ่อ ไม่อาจมีสิ่งใดมาสั่นคลอนได้ อีกทั้งมารดาของเด็กชายบ่อเห็นว่า ผู้ที่ชักชวนให้บวชนั้นเป็นพระผู้บริสุทธิ์ด้วยศีลและมีวัตรปฏิบัติ ที่น่าเลื่อมใสอย่างแท้จริง มารดาจึงยินยอมให้เด็กชายบ่อบวชตามปรารถนา

เหตุนี้เด็กชายบ่อจึงได้ชื่อใหม่ว่า “ชอบ” อันเป็นชื่อที่ได้มาจากใจที่ตั้งมั่นในการบวชอย่างไม่หวั่นไหว

 

ข้อมูลจากหนังสือ หลวงปู่ชอบสำนักพิมพ์ Amarin Dhamma

สั่งซื้อออนไลน์ คลิก


บทความน่าสนใจ

เทวดากับการสวดมนต์ เรื่องเล่าถึงเทวดาของ หลวงปู่ชอบ ฐานสโม

ภัยอันน่ากลัวของการเวียนว่ายตายเกิด เรื่องเล่า การระลึกชาติ ของหลวงปู่ชอบ ฐานสโม

พญานาคในทรรศนะของ สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส

รอยยิ้มพระอรหันต์ เพราะเห็นอชครเปรต ผีเปรต โจรเผาวัด

เหนือฟ้ายังมีฟ้าแต่ไม่มีอะไรเหนือกฎแห่งกรรม หลวงพ่อจรัญ

© COPYRIGHT 2024 Amarin Corporations Public Company Limited.