หลุดพ้นจากความทุกข์

ดิฉันควรจะทำอย่างไรจึงจะ หลุดพ้นจากความทุกข์ โดยไม่เกี่ยวข้องกับไสยศาสตร์อีกคะ

ดิฉันควรจะทำอย่างไรจึงจะ หลุดพ้นจากความทุกข์ โดยไม่เกี่ยวข้องกับไสยศาสตร์อีกคะ

ผู้อ่านถาม: ดิฉันมีปัญหาเรื่องที่ทำงาน ญาติสนิทจึงพาไปทำพิธีกับหมอผี โดยที่ดิฉันไม่ทราบและไม่เต็มใจที่จะไป ดิฉันไม่เคยคิดจะยุ่งเกี่ยวกับไสยศาสตร์เลย ดิฉันควรจะทำอย่างไรจึงจะ หลุดพ้นจากความทุกข์ และไม่เกี่ยวข้องกับไสยศาสตร์อีกคะ

 

ธรรมะจาก พระอาจารย์พรพล ปสันโน

กลับมาเป็นชาวพุทธที่ดี เชื่อเรื่องของกรรม ใครทำสิ่งใดควรได้สิ่งนั้น เข้าวัดปฏิบัติธรรมรับศีลและตั้งใจรักษาศีล 5 ให้บริสุทธิ์อย่างสม่ำเสมอ ความทุกข์จะน้อยลงเมื่อเรามีหลักธรรม ไสยศาสตร์ไม่สามารถทำอะไรกับคนที่มีศีลบริสุทธิ์ได้ เมื่อมีหลักธรรมจะมีปัญญา ปัญหาต่าง ๆ ไม่ว่าที่ทำงานหรือที่บ้านก็จะหาทางแก้ไขได้อย่างถูกต้อง โดยไม่ต้องพึ่งไสยศาสตร์

 

หากผู้อ่านมีปัญหาหนักใจ ต้องการคำแนะนำแฝงด้วยแนวคิดทางธรรม สามารถส่งคำถามมาได้ที่

นิตยสาร Secret คอลัมน์ Dhamma Daily หรือ dhammadaily2015@gmail.com

 

บทความที่น่าสนใจ

ปัญหาธรรมประจำวันนี้ :เรื่อง คุณไสย ไสยศาสตร์ มีอยู่จริงหรือไม่

เสียงธรรมจากสวนโมกข์ ตอน ไสยศาสตร์กับพุทธศาสตร์ [ พระพุทธทาสภิกขุ ]
Secret คือแรงบันดาลใจ
สั่งซื้อนิตยสารหรือสมัครสมาชิก Secret ได้ที่ 0-2423-9889
ทาง Naiin.com : https://www.naiin.com/magazines/title/SC/

Posted in MIND
BACK
TO TOP
cheewajitmedia
Writer

© COPYRIGHT 2024 Amarin Corporations Public Company Limited.