โรคสมาธิสั้น

Dhamma Daily : ธรรมะข้อใดช่วยให้ลูกหายจาก โรคสมาธิสั้น

Dhamma Daily : ธรรมะข้อใดช่วยให้ลูกหายจาก โรคสมาธิสั้น

ถาม มีธรรมะข้อใดบ้างไหมคะที่จะสามารถช่วยให้ลูกสาว หายจากโรคสมาธิสั้น ได้

พระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี ตอบ หลักธรรมที่พอจะช่วยได้ก็คือ เมื่อคุณตระหนักอย่างชัดเจนว่าเขาสมาธิสั้น ก็ไม่ควรคาดหวังว่าเขาจะเป็นนักวิชาการผู้เชี่ยวชาญด้านการใช้ปัญญาเชิงวิชาการเหมือนคนทั่วไป เนื่องจากช่วงความจำข้อมูลของเขาสั้น ดังนั้นควรส่งเสริมเขาให้หันมาเอาดีในทางปฏิบัติแทน เช่น ที่พระพุทธเจ้าไม่ขอให้พระจูฬปันถกะท่องหนังสือซึ่งเป็นความถนัดเชิงวิชาการ แต่ทรงให้เธอลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง จนเกิดปัญญาขึ้นมาโดยอัตโนมัติ

หลักการสอนคนทั่วไปซึ่งมีความจำปกตินั้นมีอยู่ว่า ให้ส่งเสริมให้เขามีความเป็นเลิศทางวิชาการ แต่สำหรับเด็กพิเศษสมาธิสั้นให้ส่งเสริมทางด้านปฏิบัติการ กล่าวคือ การให้เด็กได้ศึกษาจากประสบการณ์ตรง ซึ่งในทางจิตวิทยาการศึกษาเราเรียกว่า เป็นการศึกษาแบบให้ผู้เรียนเรียนรู้จากประสบการณ์ตรง หรือ learning by doing  ทอมัส แอลวา เอดิสัน ก็เป็นเด็กในลักษณะเช่นนี้ เขาจึงชอบเรียนรู้ด้วยการทดลองไปเสียทุกสิ่งทุกอย่าง ในที่สุดก็ประสบความสำเร็จกลายเป็นนักวิทยาศาสตร์ชั้นนำของโลกได้เหมือนกัน

ถ้าอยากกระตุ้นให้ลูกนั่งสมาธิที่บ้านต้องต้องทำอย่างไร

การนั่งสมาธิ ส่วนมากถ้าพ่อแม่เองยังไม่อยาก นั่งสมาธิ ก็ยากที่ลูกจะยอม นั่งสมาธิ ตามแต่ถ้าพ่อแม่มีแนวโน้มมาทางธรรม ก็มีโอกาสที่เด็กจะปฏิบัติธรรมด้วย…สัญชาตญาณเด็กนั้นพร้อมที่จะทำตาม แต่ไม่พร้อมที่จะฟัง ถ้าพ่อแม่เอาแต่พูดๆๆ ไม่ทำเป็นตัวอย่างให้เห็น สอนเท่าไหร่ลูกก็ไม่จำหรอก การนั่งสมาธิ คือ ความสงบ สบาย และความรู้สึกเป็นสุขอย่างยิ่งที่มนุษย์สามารถสร้างขึ้นได้ด้วยตนเอง เป็นสิ่งที่พระพุทธศาสนากำหนดเอาไว้เป็นข้อควรปฏิบัติ เพื่อการดำรงชีวิตประจำวันอย่างเป็นสุข ไม่ประมาท เต็มไปด้วยสติสัมปชัญญะ และปัญญา อันเป็นเรื่องไม่เหลือวิสัย ทุกคนสามารถปฏิบัติได้ง่ายๆ

ที่มา : Q: ถ้าอยากกระตุ้นให้ลูกนั่งสมาธิที่บ้านต้องต้องทำอย่างไร


หากผู้อ่านมีปัญหาหนักใจ ต้องการคำแนะนำแฝงด้วยแนวคิดทางธรรม สามารถส่งคำถามมาได้ที่

Secret Magazine (Thailand)


บทความน่าสนใจ

คำสอนหลวงพ่อจรัญ เรื่อง วิธีใช้หนี้พ่อแม่ ลูกๆ ทุกคนควรอ่าน

ลูกไม่ใช่นักแสดง คุณไม่ใช่ผู้กำกับ การบังคับจึงไม่ใช่ทางออก แม่ชีศันสนีย์ เสถียรสุต

เลี้ยงลูกอย่างไรไม่ให้แว้ง “กัด” พ่อแม่ บทความดีๆ จาก ท่าน ว.วชิรเมธี

เรียนรู้วิธี สอนลูกให้เป็นคนดีของสังคม พระอาจารย์ชาญชัย อธิปญฺโญ

8 อุบายระงับอาการ ง่วงนอนขณะนั่งสมาธิ คิดค้นโดยพระพุทธเจ้า

Muon Meditation Studio โรงฝึก สมาธิแก้เครียด กลางกรุงโตเกียว

 

© COPYRIGHT 2024 AME IMAGINATIVE COMPANY LIMITED.