สติ

ฝึกเจริญสติง่ายๆ ด้วย 3 สเต็ป

การเจริญ สติ มีประโยชน์มากมายนะคะทั้งช่วยให้สามารถทำทุกสิ่งได้อย่างรอบคอบ สมเหตุผล อีกทั้งยังช่วยหยุดอารมณ์ร้ายๆ ได้ชะงัดนัก

ดร.ณัชร สยามวาลา นักเขียนและวิทยากรด้านการเจริญ สติ ได้อธิบายถึงแนวทางปฏิบัติอย่างง่ายเอาไว้แล้ว ไปดูกันเลยค่ะ

  1. รู้เท่าทันประสาทสัมผัส ขณะที่มีเหตุการณ์เชิงลบต่างๆ ผ่านเข้ามากระทบประสาทสัมผัสไม่ว่าจะเป็น หู ตา จมูก ลิ้น กาย หรือใจ การมีสติรู้เท่าทันและไม่ปรุงแต่งจนเกิดความขุ่นเคืองใจ ถือเป็นการหยุดปัญหาได้ตั้งแต่ต้นทาง และช่วยให้ปล่อยวางอารมณ์ลบได้เร็วขึ้น
  2. ปฏิบัติอย่างน้อย 7 วันต่อเนื่อง ในพระไตรปิฎกระบุว่า ควรปฏิบัติต่อเนื่องอย่างน้อย 7 วัน โดยมีครูบาอาจารย์คอยกำกับดูแล จึงจะได้ผล
  3. ฝึกขณะใช้ชีวิตประจำวัน หากยังไม่มีเวลาฝึกต่อเนื่อง 7 วัน ให้ฝึกเจริญสติที่ฐานกาย หรือใช้หลักกายรู้กาย โดยสังเกตอาการพองยุบที่ท้อง หรือ กำหนดรู้ในอิริยาบถหลัก เช่น ยืน เดิน นั่ง นอน เป็นประจำ

การเจริญ สติ ทุกวันจึงเท่ากับใช้ชีวิตอยู่บนความไม่ประมาทได้ ก่อให้เกิดความสุขทั้งกายและใจตามมาค่ะ

บทความน่าสนใจ

รู้เท่าทันความตาย มีสติไม่หลงตาย

สุขทุกวัน 7 วัน 7 กูรู ตอน การเจริญสติปัฏฐาน 4 เพื่อการพ้นทุกข์ โดย พระไพศาล วิสาโล

Posted in MIND
BACK
TO TOP
Alternative Text
admin
Writer

© COPYRIGHT 2024 Amarin Corporations Public Company Limited.