สามเหลี่ยมความรัก

รู้จักความรักแต่ละประเภท ตามทฤษฎี “สามเหลี่ยมความรัก” แล้วคุณหละกำลังมีความรักแบบไหน

รู้จักความรักแต่ละประเภท ตามทฤษฎี “สามเหลี่ยมความรัก” แล้วคุณหละกำลังมีความรักแบบไหน

ความรักในโลกใบนี้มีหลากหลายประเภทและหลากหลายรูปแบบตามแต่ใครจะนิยาม แต่รู้หรือไม่ว่ามีอยู่ทฤษฎีหนึ่งซึ่งนั่นก็คือทฤษฎี “สามเหลี่ยมความรัก” (Triangular Theory Of Love) ตามแนวคิดของ Sternberg (1986) ที่อธิบายถึงธรรมชาติและรูปแบบของความรัก จาก 3 องค์ประกอบก็คือ ความใกล้ชิด ความเสน่หา และความผูกมัด ซึ่งทั้ง 3 องค์ประกอบนี้จะผูกพันธ์เชื่อมโยงกันและแยกย่อยออกไปเป็น 8 ประเภทของความรัก

สามเหลี่ยมความรัก

1.การไม่มีความรัก

การไม่มีความรักนั้นก็ถือเป็นอีกประเภทหนึ่งของความรักเช่นกัน แต่เป็นรูปแบบความสัมพันธ์ที่ไม่มีความใกล้ชิด ความเสน่หา และความผูกมัดเลย เป็นแค่ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลแบบง่าย ๆ ระยะเวลาหนึ่ง ที่ไม่มีความรู้สึกมาเกี่ยวข้อง

2.ความชอบ

เป็นรูปแบบความรักที่ประกอบด้วยความใกล้ชิดเท่านั้น ไม่มีความเสน่หา และความผูกมัด มาเกี่ยวข้อง มักจะเกิดขึ้นกับคนที่เราสนิทสนมใกล้ชิดด้วย เช่น เพื่อน คนรู้จัก

3.ความรักแบบหลงใหล

เป็นรูปแบบของความรักที่ประกอบและถูกหล่อหลอมขึ้นมาด้วยความเสน่หาเพียว ๆ อย่างเดียวเท่านั้น และมักเกิดขึ้นได้บ่อย ถ้าจะพูดให้เห็นภาพก็คงเป็น “การรักแรกพบ” นั่นเอง

4.ความสัมพันธ์ที่ปราศจากความรัก

เป็นความรักที่ประกอบด้วยความผูกมัดอย่างเดียว เช่น การแต่งงานที่ปราศจากความรู้สึกต่อกัน เพียงแค่อยู่ร่วมกัน อาจจะนึกภาพถึงการคลุมถุงชน หรือแต่งงานเพื่ออะไรบางอย่าง แต่ความรักประเภทนี้อาจจะมีการพัฒนาองค์ประกอบด้านความใกล้ชิด ความเสน่หา ขึ้นมาในภายหลัง

5.ความรักแบบโรแมนติก

เป็นความรักที่ประกอบด้วยความใกล้ชิดและความเสน่หา จะเกิดหลังจากทำความรู้จักกัน ใกล้ชิดกัน จากนั้นก็จะมีความรู้สึกตื่นตัวทางร่างกาย ปรารถนาจะอยู่ใกล้ชิด ได้สัมผัสและถ่ายทอดความรู้สึกระหว่างกันโดยยังไม่มีพันธะผูกมัด

สามเหลี่ยมความรัก

6.ความรักแบบมิตรภาพ

เป็นความรักที่ประกอบด้วยความใกล้ชิดและความผูกมัด มักเกิดในความสัมพันธ์ระยะยาว เช่น เพื่อน หรือคู่แต่งงานที่ใช้ชีวิตร่วมกันมานาน

7.ความรักแบบไร้สติปัญญา

เป็นรักที่ประกอบด้วยความเสน่หาและความผูกมัด โดยเกิดขึ้นเมื่อพบรักกันและผูกมัดกันอย่างรวดเร็ว แต่ความรักในรูปแบบนี้ก็มักจบลงอย่างรวดเร็วเช่นกัน

8.ความรักที่สมบูรณ์แบบ

เป็นรักที่มีทั้งความเสน่หา ความใกล้ชิด และความผูกมัด ความรักรูปแบบนี้เป็นรักที่หลายคนใฝ่หาและปรารถนา แต่ก็ยากที่จะเกิดขึ้นและยากที่จะรักษาให้คงสภาพไว้ได้ ขึ้นอยู่กับรูปแบบความสัมพันธ์และสถานการณ์ที่แวดล้อมในความสัมพันธ์ระหว่างสองบุคคล

อ้างอิง 

สามเหลี่ยมความรัก

อ่านบทความอื่นเพิ่มเติม

Posted in MIND
BACK
TO TOP
Tanatat
Writer

© COPYRIGHT 2024 AME IMAGINATIVE COMPANY LIMITED.