การกรวดน้ำ

ปัญหาธรรมประจำวันนี้ : การกรวดน้ำ โดยไม่เอ่ยชื่อคนรับ บุญจะถึงหรือไม่

การกรวดน้ำ โดยไม่เอ่ยชื่อคนรับ บุญจะถึงหรือไม่ ปัญหาที่หลายคนกังวลใจ…เรามีคำตอบ

ถาม:

การกรวดน้ำ อุทิศส่วนกุศล หากไม่ได้เอ่ยชื่อผู้ที่ล่วงลับไปแล้ว เนื่องจากจำไม่ได้ แต่ใช้สรรพนาม เช่น ลุง ป้า หรือผู้มีพระคุณ ท่านเหล่านี้จะได้รับบุญหรือไม่

พระอาจารย์มานพ อุปสโม ตอบปัญหานี้ว่า :

เพียงแต่นึกถึงหมู่ญาติที่ล่วงลับไปแล้วให้มารับส่วนบุญส่วนกุศล เขาก็จะได้รับส่วนบุญส่วนกุศลที่เราอุทิศไปให้ ไม่จำเป็นต้องเอ่ยชื่อ

นอกจากนี้ พระอาจารย์นวลจันทร์ กิตติปัญโญ ยังกล่าวถึงการกรวดน้ำ อุทิศส่วนกุศลให้ผู้ล่วงลับไว้อีกว่า

แม้คนตายจะตายไปแล้ว แต่การทำบุญกรวดน้ำอุทิศส่วนกุศลนั้นเป็นสิ่งที่ควรทำ เป็นคุณธรรมของคนที่ยังอยู่ ส่วนผู้รับจะได้รับหรือไม่นั้น ตามหลักพุทธศาสนาท่านไม่ได้ให้ความสำคัญเท่ากับคนที่อยู่ได้ทำบุญ แล้วมอบสิ่งที่ดีที่สุดให้กับผู้ที่ล่วงลับไปแล้ว

ตัวอย่างที่เห็นได้ชัดเจนคือ กลุ่มคนเชื้อสายจีนที่มีพิธีการไหว้บรรพบุรษบุพการีชนจากรุ่นสู่รุ่น เป็นการแสดงออกถึงความกตัญญู ทำให้พวกเขามักจะเจริญรุ่งเรืองทำมาค้าขึ้น ดังพุทธพจน์ของพระพุทธเจ้าที่ว่า ใครที่มีคุณธรรมข้อกตัญญูกตเวทีอยู่ภายในจิตใจ จะมีแต่ความเจริญรุ่งเรืองโดยส่วนเดียว ไม่มีความเสื่อม

 

หากผู้อ่านมีปัญหาหนักใจ ต้องการคำแนะนำแฝงด้วยแนวคิดทางธรรม สามารถส่งคำถามมาได้ที่  Secret Magazine (Thailand)

Image by Julia Schwab from Pixabay


บทความน่าสนใจ

“กรวดน้ำ” หนทางแห่งกุศล…ไม่มีประมาณ

บทกรวดน้ำ การกรวดน้ำแผ่เมตตามีประโยชน์อย่างไร

© COPYRIGHT 2024 Amarin Corporations Public Company Limited.