หากใครร้ายมา

หากใครร้ายมา เราไม่ร้ายกลับ ข้อคิดเตือนใจจาก พระอาจารย์นวลจันทร์

หากใครร้ายมา เราไม่ร้ายกลับ ข้อคิดเตือนใจ จาก พระอาจารย์นวลจันทร์

” หากใครร้ายมา เราไม่ร้ายกลับ ” ข้อคิดเตือนใจดี ๆ จาก พระอาจารย์นวลจันทร์  กิตติปัญโญ ที่อยากให้คุณอ่านและนำไปปฏิบัติตาม

….

เป็นชีวิตที่ท้าทายมากนะ

เขาด่ามา ร้ายมา เขาทำไม่ดีกับเรา

แต่เราทำดีกลับ

เขาอยากทำอะไรก็ทำ แต่เรายังคงเมตตาปรานี

สิ่งนี้ต่างหากที่น่าสนใจ

จริง ๆ เราไม่ได้ทำดีกับเขา แต่เราทำดีเพราะสิ่งนั้นเป็นสิ่งที่ดี

เขาทำไม่ดี เราก็เห็นอยู่ว่ามันไม่ดี

แล้วเราจะทำไม่ดีเหมือนอย่างเขาทำไมล่ะ

ดีน่ะ เป็นสิ่งที่ดี

ได้ทำในสิ่งที่ดี เป็นเรื่องน่าอนุโมทนาอยู่แล้ว

ผู้ที่เข้าใจดีย่อมสาธุการ

คลื่นจะอยู่กันคนละคลื่น

คลื่นไม่ดีมันหนัก มันหน่วง แต่คลื่นที่ดี จิตจะเบา จะสูงขึ้น

มันคนละเพดานบินนะ

เหมือนเครื่องบินภายในประเทศ ความสูงก็ระดับนึง

F-16 ก็อีกระดับนึง ถ้าเป็นยานอวกาศ

ก็อยู่เหนือโลกไปเลย

จิตก็เป็นพลังงานอย่างหนึ่งเหมือนกัน

มันคนละวงจร

แล้วธรรมก็จัดสรรให้มันจรกันคนละวง

ไม่เจอกัน

ถ้าคลื่นแบบนั้นก็จะจรมาเจอแต่วงแบบนั้น ๆ

ถ้าเราพัฒนาคลื่นจิตให้บริสุทธิ์ ผุดผ่อง

เราจะอยู่เพดานบินอีกระดับนึง

จรมาวงนี้ก็จะเจอแต่คลื่นจิตเบา สงบ แบบนี้

~ ไปต่อดีกว่านะ อย่าเสียเวลาเลย ~

หมากัด อย่ากัดตอบ

เพราะ มั น จ ะ เ พิ่ ม ห ม า ขึ้ น ม า อี ก ตั ว


 ที่มา: นิตยสาร Secret

Photo by Evan Kirby on Unsplash


บทความน่าสนใจ

ถ้าโลกมันโหดร้าย เราจะมีชีวิตอยู่อย่างไร ในความเป็นจริง

ธรรมไม่มีเสียง บทความให้ข้อคิดดีๆ จาก พระอาจารย์นวลจันทร์ กิตติปัญโญ

พรปีใหม่ จาก พระอาจารย์นวลจันทร์ กิตติปัญโญ มอบให้แด่ผู้อ่านซีเคร็ตทุกท่าน

 

 

มา: นิตยสาร Secret

© COPYRIGHT 2024 AME IMAGINATIVE COMPANY LIMITED.