คนคิดร้ายกับเรา

ควรวางใจอย่างไรเมื่อมีคนคิดร้ายกับเรา ธรรมะเตือนใจจาก พระอาจารย์นวลจันทร์ กิตติปัญโญ

ควรวางใจอย่างไรเมื่อมี คนคิดร้ายกับเรา ธรรมะเตือนใจจาก พระอาจารย์นวลจันทร์ กิตติปัญโญ

ถ้ามีคนคิดร้ายต่อเรา มี คนคิดร้ายกับเรา เราควรจะมีวิธีวางจิตวางใจหรือปฏิบัติการกับเขาเยี่ยงไรอย่างไรดี ดีมากเลยนะ ซึ่งในสังคมอย่างนี้มันต้องเกิดแน่นอนเลย การที่เราจะไปห้ามไม่ให้ใครคิดร้ายกับเรา คิดไม่ดีกับเรา ปองร้ายเรา หรือนินทา หรืออิจฉาต่าง ๆ นานา ทำไม่ได้อยู่แล้ว มันทำไม่ได้ ยังไงก็ต้องมี

พูดถึงประเด็นนี้ก่อน ยังไงก็ต้องมี ยังไงก็ต้องเจอ เช่นบทกลอนไง ที่โบร่ำโบราณท่านกล่าวมาไว้เสมอ ๆ ว่า อันนินทากาเลเหมือนเทน้ำ ไม่ชอกช้ำเหมือนเอามีดมากรีดหิน แม้แต่องค์พระสัมมายังราคิน พระอาจารย์นวลจันทร์เดินดินหรือจะสิ้นคนนินทา สมมติไม่มีทาง ฉะนั้นก็คือหลักปฏิบัติ ปฏิบัติการคือเมื่อมีคนคิดไม่ดีกับเรา มีคนคิดร้ายกับเรา ตามกฎแห่งแรงดึงดูด เราเองนั่นแหละเคยคิดไม่ดีกับเขา เคยคิดร้ายกับเขา ไม่ดีมันจึงดูดไม่ดีมาตามกฎธรรมชาติ กฎแรงดึงดูด กฎพลังงาน

เมื่อเราจุดเริ่มต้น เหตุหนึ่งก็คือว่า เราเคยคิดไม่ดีกับเขา เคยมุ่งร้าย เคยไม่ปรารถนาดี เคยนินทาเขาไว้ มันก็เลยดึงดูด ทำให้มีสิ่งหนึ่ง ๆ เขาก็เป็นแค่ตัวละครซึ่งมันเป็นกฎธรรมชาติ เป็นตัวละครว่าเขาก็คิดไม่ดีกับเรา พูดไม่ดีกับเรา ทำไม่ดีกับเรา ก็จบเท่านี้ จบแล้วช็อตนึง  อยู่ที่ว่าแต่นี่ต่อไป ณ ปัจจุบัน ณ ขณะนี้ เราจะคิดยังไงกับเขา พูดยังไงกับเขา ทำแบบไหนกับเขา แต่ถ้าเราก็คิดไม่ดีกับเขา พูดไม่ดีกับเขา ทำไม่ดีกับเขา เพราะเขาคิดไม่ดีกับเรา เพราะเขาพูดไม่ดีกับเรา เพราเขาทำไม่ดีกับเรา ก็กลายเป็นวงจรเดิม ก็วงจรเดิมอยู่แล้ว ก็วนมามาอีก ครั้งต่อไปไม่ว่าเราจะไปอยู่ ณ แห่งหนตำบลใด ก็จะมีคนคิดไม่ดีกับเรา พูดไม่ดีกับเรา ทำไม่ดีกับเรา แล้วเราที่สำคัญคือแล้วเรายังคิดไม่ดีกับเขา พูดไม่ดีกับเขา ทำไม่ดีกับเขา ก็หมุนกันอยู่แค่นี้ หมุนกันอยู่อย่างนี้

ถ้าจะตัดวงจรนี้ สร้างวงจรใหม่ดีกว่า ถ้ามันจะตกร่องเดิม หมุนไปเหมือนเดิมสร้างร่องใหม่ ขุดนิสัยอุปนิสัยใหม่ก็คือว่า คิดดี พูดดี ทำดี เพราะการคิดดี ในใจเราก็มีสิ่งดี ๆ เกิดขึ้น ความคิดก็เป็นสัมมา เป็นสิ่งที่ถูกต้องดีงาม ไม่คิดอาฆาต ไม่คิดพยาบาท ไม่คิดเบียดเบียน ไม่คิดอิจฉา ไม่คิดนินทากับเขาคิดในแง่ดี แง่บวก เข้าไว้เหมือนที่บทกลอนที่ท่านว่า เขามีส่วนเลวบ้างช่างหัวเขา จงเลือกเอาส่วนที่ดีที่เขามีอยู่ คิดดี คิดบวก แล้วพูดดี การพูดดีก็เป็นสัมมาวาจา แทนที่จะพูดด้วยสิ่งที่ไม่ดีกับเขาอย่างก็พูดดี แล้วก็ทำก็คือทำดี อย่างน้อยปัจจุบันร่องที่เราขุดใหม่

ของสิ่งดี ๆ งาม ๆ กายกรรม วจีกรรม มโนกรรม กายก็เป็นกายสุจริต วจีก็เป็นวจีสุจริต มโนก็เป็นมโนสุจริต ดีที่สุดแล้ว ถ้างั้นเราก็จะไปเหมาว่า เขาทำไม่ดีกับเรา เราไปทำดีกับเขาทำไม ทำไมไม่ถามใหม่ว่า แล้วไปทำไม่ดีกับเขาทำไม ไม่ดีเขาก็ทำไปแล้ว ไม่ดีเขาทำไปแล้ว ไม่เกี่ยวว่าทำกับใคร ไม่เกี่ยวว่าทำกับเราหรือทำกับใครไม่ดีเขาทำไปแล้ว เราจะทำเหมือนเขาไหม เพราะเขาทำสิ่งไม่ดี ก็เอาเขาเป็นตัวอย่างสิ เขาทำไม่ดีให้ดูให้เห็น แล้วเราจะทำเหมือนเขาไหมก็อาศัยเขาเป็นครูสิ เขาทำไม่ดีกับเรา พูดไม่ดีกับเรา คิดไม่ดีกับเรา เอาเขาเป็นครูได้ไหม เราอยากเป็นเหมือนเขาไหม การที่เขาคิดไม่ดีกับเรา พูดไม่ดีกับเรา ทำไม่ดีกับเราถามจริง ๆ เขาสบายใจเหรอ เขามีความสุขเหรอ ในใจลึก ๆ ไม่ใช่ ถ้าเราไม่อยากเป็นเหมือนเขา ก็คือทำเหมือนที่เขาไม่ทำ ทำเหมือนที่เขาไม่ทำกับเรา ได้อีกด้านหนึ่งของชีวิต ทำในสิ่งที่เขาไม่ได้ทำกับเรา เขาทำแบบนี้กับเรา แต่เราจะไม่ทำอย่างนั้นกับเขา เหมือนที่เขาทำกับเรา

เราอย่าทำอีกด้านหนึ่งอีกแบบหนึ่ง เขาเรียกว่าส่งคืนด้วย “ธรรม” คือ ธ.ธง ร.เรือสองตัว ม.ม้า เขาโยน ท.ทหาร สะอำมาเป็น “ทำ” เราแทนค่าด้วยฝ่ายลบ คือเป็นอกุศลเป็นสิ่งที่ไม่ดี คิดไม่ดี พูดไม่ดี ทำไม่ดี แต่เราในศาสนาที่เราได้สดับ ได้คบบัณฑิต ได้สั่งสม ได้อบรม ในเรื่องของสิ่งดีงาม ธรรมะ กุศลมาพอสมควร เราก็จะส่งคืนด้วย ธ.ธง อย่างเดียวเท่านั้น เขาทำไม่ดีกับเรา เราทำดีกับเขา เป็น ธ.ธง เพราะว่าการทำดีเป็นสิ่งที่ดี

เราไม่เกี่ยวกับเนื้อเรื่องว่าทำกับใคร ที่ไหน เมื่อไร อยากฝากประเด็นตรงนี้ แล้วเราจะได้นิสัย นิสัยแห่งการสร้าง ธ.ธง ให้เกิดขึ้น เมื่อเราสร้างบ่อย ๆ เนือง ๆ ต่อไปก็คือจะง่ายขึ้น ตอนแรกอาจจะยากหน่อย ท่านมันจะยากนะท่าน เขากลั่นแกล้งหนู เขาทำไม่ดีกับหนู เขามารังแก เขามาเบียดเบียน มาอย่างนู้นอย่างนี้ มันก็ยากนะท่าน แรก ๆ ก็ยากอยู่จริง แต่ถ้าไม่เริ่มเสียแต่วันนี้ เมื่อไรจะได้เริ่ม ร่องจะไม่มีเลย ร่องที่เป็นกุศล ร่องที่เป็น ธ.ธง จะไม่มีเลย บางทีก็ต้องทน ๆ หน่อย ฝืน ๆ หน่อย อดเปรี้ยวไว้กินหวาน มันทวนแต่ตอนจุดเริ่มต้นเท่านั้น ทวนเอาล่ะ เรามองเห็นภัย เห็นภัยเห็นโทษของการสร้างบาป สร้างอกุศล ก่อเวรร่วมกัน มันหมุนแล้วหมุนเล่า มันก็เป็นอยู่อย่างนี้ เราก็อดทน เราก็ขุดร่องใหม่

เขาทำไม่ดีกับเรา เราก็ทำดีกับเขา เขาพูดไม่ดีกับเรา เราก็พูดดีกับเขา เขาคิดไม่ดีกับเรา เราก็คิดดีกับเขา แล้วแต่นี้ต่อไปเรามีสูตรกฎธรรมชาติ คือมันเป็นชุดใหม่ เขาเรียกว่าโปรโมชั่นใหม่ แพ็คเกจใหม่ ถูกนะ เป็นแพ็คเพจใหม่ โปรโมชั่นใหม่ หลังจากที่เราคิดดีกับเขาแล้ว พูดดีกับเขาแล้ว ทำดีกับเขาแล้วบ่อย ๆ เนือง ๆ เสมอต้นเสมอปลายอะไรอย่างนี้ ต้องพิสูจน์เองว่าแต่นี้ต่อไป ผลจะเป็นอย่างไร ต้องลองก่อน ลองปฏิบัติการนะ ลองปฏิบัติการอย่างนี้ก่อน แล้วค่อยว่ากันอีกตอนหลัง

 

ถอดความจาก : สุขทุกวัน 7 วัน 7 กูรู ตอน พระอาจารย์นวลจันทร์ กิตติปัญโญ วันที่ 17 มกราคม 2559

ภาพ : www.pexels.com


บทความน่าสนใจ

ความรักต่อสิ่งที่ทำในปัจจุบัน แต้ว ณฐพร

ให้ทุกข์แก่ท่าน ทุกข์นั้นถึงตัว บาปกรรมของคนเกลียดพระ

แพทย์หญิง คุณหญิงพรทิพย์ โรจนสุนันท์ ความตายคือแบบฝึกหัด

ผีเจ้าที่ อยากได้บุญ – เรื่องลึกลับ นิตยสาร Secret

ดับความโกรธ ด้วยคำสอนของพระพุทธเจ้า

© COPYRIGHT 2024 Amarin Corporations Public Company Limited.