เสน่ห์มัดใจ

Dhamma Talk : เสน่ห์มัดใจ สร้างได้ด้วยธรรมะ

Dhamm Talk :  เสน่ห์มัดใจ สร้างได้ด้วยธรรมะ  โดย พระอาจารย์นวลจันทร์ กิตติปัญโญ

พระอาจารย์คะ  หนูอยากเป็นคนมีเสน่ห์ แต่หน้าตาไม่สวย  หุ่นไม่ดี จะมีวิธีสร้างเสน่ห์ด้วยธรรมะได้บ้างไหมคะ

ถ้าพูดตามหลักการ พระพุทธเจ้าทรงกล่าวถึง หลักสังคหวัตถุ 4 อันเป็นหลักธรรมที่เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวน้ำใจ ผูกไมตรีกับผู้อื่น ประกอบด้วยทาน ปิยวาจา อัตถจริยา และสมานัตตตา ถือเป็นการสร้างเสน่ห์ในเชิงพุทธได้

ทาน  คือ  การให้ จะเห็นได้ชัดเลยว่า ผู้ให้ย่อมเป็นที่รัก ถึงแม้หน้าตาไม่สะสวย แต่เป็นคนแบ่งปันเอื้อเฟื้อ ก็ถือเป็นคนน่ารัก ปิยวาจา  คือ  การพูดจาที่ไม่ทำร้ายจิตใจ บางทีอาจไม่ใช่คำหวานไพเราะ เพราะคำไพเราะเชือดเฉือนคนได้ เหมือนกับที่เขาว่า น้ำผึ้งอาบยาพิษ ดังนั้นคำพูดต้องเป็นคำที่จรรโลงใจ ไม่ทำร้ายจิตใจใคร อัตถจริยา  คือ การสงเคราะห์ทุกชนิด การทำตัวเป็นจิตอาสาช่วยเหลือผู้อื่น และสุดท้าย สมานัตตตา  คือ  การประพฤติเสมอต้นเสมอปลาย คือประพฤติสามข้อข้างต้นสม่ำเสมอ

ไม่ใช่ว่าทานคือการให้ ก็ให้ครั้งเดียว คราวหน้าไม่ให้แล้ว ปีหน้าก็ไม่ให้ ปีหนึ่งให้ครั้งเดียวคือวันเกิด เราก็จะน่ารักเพียงวันเดียวคือวันที่เราให้ ท่านจึงบอกว่า ประพฤติให้สม่ำเสมอ  ทำเรื่อย ๆ  มีโอกาสทำก็ทำ แล้วต่อไปจะทำได้บ่อยขึ้นจนเป็นนิสัย สุดท้ายก็ซึมเข้าไปในจิตวิญญาณ คือ ทำได้ทันที ทำได้ทุกที่ทุกเวลา ไม่เกี่ยวกับคนหรือสถานที่

ถ้ายังไม่ถึงจุดนั้น ก็ฝึกว่า เราอยู่กับใครหรือสถานที่ไหน แล้วทำได้บ่อย ทำได้ง่าย ก็อยู่ตรงนั้นไปก่อน เช่น อยู่กับบางคนแล้วพูดปิยวาจาไม่ได้เลย พูดไม่ออก แต่อยู่กับอีกคนพูดได้ ก็ควรไปอยู่กับคนที่ทำให้เราพูดได้ไปก่อน คือเลือกอยู่กับคนที่ทำให้สิ่งดีงามจากข้างในได้เกิดขึ้น เพราะเสน่ห์เกิดจากข้างใน แล้วก็ฝึกทำบ่อย ๆ จนต่อไปก็เกิดเองโดยธรรมชาติ เข้าไปถึงวิญญาณ อยู่กับใครที่ไหนก็ทำได้

กล่าวโดยสรุปได้ว่า  การสร้างเสน่ห์ในเชิงพุทธนั้น เราทุกคนสามารถทำได้ด้วยหลักสังคหวัตถุ 4  ซึ่งเป็นหลักที่ทำให้คนหมู่มากอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุข

 

ที่มา  นิตยสาร Secret

เรียบเรียง  เชิญพร คงมา

photo by StockSnap on pixabay

Secret Magazine (Thailand)


บทความน่าสนใจ

วิธีการรักษาความเจ็บป่วยอย่างพุทธะ บทความธรรมะโดย ท่าน ส.ชิโนรส

© COPYRIGHT 2024 AME IMAGINATIVE COMPANY LIMITED.