พระธาตุ

ไหว้ 12 พระธาตุ ทำบุญต้อนรับปีใหม่ไทย

ไหว้ 12 พระธาตุ ทำบุญต้อนรับปีใหม่ไทย

ใกล้จะเทศกาลสงกรานต์แล้ว ซีเคร็ตขอนำเสนอ ชวนไหว้ พระธาตุ ทำบุญ  ต้อนรับปีใหม่ไทย

 

พระธาตุ

พระธาตุศรีจอมทอง

วัดพระธาตุศรีจอมทองวรวิหาร

ที่ตั้ง : ต.บ้านหลวง อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่

วัดพระธาตุศรีจอมทองวรวิหาร เดิมชื่อ วัดพระธาตุศรีจอมทอง เป็นสถานที่ประดิษฐานของพระทักษิณโมลีธาตุ พระธาตุส่วนที่เชื่อกันว่าเป็นพระเศียรเบื้องขวาของพระพุทธเจ้า

เชื่อกันว่าเป็นพระธาตุประจำปีเกิดของคนที่เกิดปีชวด

 

พระธาตุ

พระธาตุลำปางหลวง

วัดพระธาตุลำปางหลวง

ที่ตั้ง : อ.เกาะคา จ.ลำปาง

องค์พระธาตุบรรจุพระเกศาธาตุ และพระอัฐิธาตุจากพระนลาฎข้างขวา พระศอด้านหน้า และด้านหลัง ของพระพุทธเจ้า

เชื่อกันว่าเป็นพระธาตุประจำปีเกิดของคนที่เกิดปีฉลู

 

พระธาตุ

 พระธาตุช่อแฮ

วัดพระธาตุช่อแฮ

ที่ตั้ง : ถ.ช่อแฮ ต.ช่อแฮ อ.เมืองแพร่ จ.แพร่

พระธาตุบรรจุพระเกศาและพระบรมสารีริกธาตุพระศอกซ้ายของพระพุทธเจ้า

เชื่อกันว่าเป็นพระธาตุประจำปีเกิดของคนที่เกิดปีขาล

 

พระธาตุ

พระธาตุแช่แห้ง

วัดพระธาตุแช่แห้ง

ที่ตั้ง : ต.ม่วงตึ๊ด   กิ่งอำเภอภูเพียง  จ.น่าน

พระธาตุบรรจุกระดูกข้อมือข้างซ้ายของพระพุทธเจ้า

เชื่อกันว่าเป็นพระธาตุประจำปีเกิดของคนที่เกิดปีเถาะ

 

พระธาตุ

พระธาตุวัดพระสิงห์วรมหาวิหาร

วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร

ที่ตั้ง : ถ.สามล้าน ต.พระสิงห์   อ.เมือง จ.เชีงใหม่

วัดพระสิงห์วรวิหารเป็นวัดสำคัญวัดหนึ่งของเมืองเชียงใหม่ ภายในมีพระสิงห์หรือพระพุทธสิหิงค์ ซึ่งเป็นพระพุทธรูปโบราณศิลปะเชียงแสนโบราณ  ปางมารวิชัยขัดสมาธิเพชร ประดิษฐานอยู่ในวิหารลายคำ

เชื่อกันว่าเป็นพระธาตุประจำปีเกิดของคนที่เกิดปีมะโรง

 

พระธาตุ

พระศรีมหาโพธิ์พุทธคยา

วัดโพธารามมหาวิหาร (หรือวัดเจดีย์เจ็ดยอด)

ที่ตั้ง : ต.ช้างเผือก  อำเภอเมือง จ.เชีงใหม่

วัดโพธารามมหาวิหาร เป็นวัดพระอารามหลวง ชั้นตรี ชนิดสามัญ เดิมชื่อวัดเจดีย์เจ็ดยอด หรือ วัดเจ็ดยอด มีพระธาตุหรือ เจดีย์ศรีมหาโพธิ์พุทธคยา (เจดีย์เจ็ดยอด) สร้างด้วยศิลาแลงประดับลวดลายปูนปั้น เป็นเจดีย์พุทธคยา แบบอินเดีย วัดแห่งนี้เป็นสถานที่สังคายนาพระไตรปิฎกครั้งที่ 8 ของโลก

เชื่อกันว่าเป็นพระธาตุประจำปีเกิดของคนที่เกิดปีมะเส็ง

 

พระธาตุ

ชเวดากอง

 วัดพระบรมธาตุ

ที่ตั้ง : ต.เกาะตะเภา  อ.บ้านตาก จ.ตาก

วัดพระบรมธาตุ เป็นวัดไทยทางภาคเหนือที่มีพระธาตุหรือเจดีย์จำลองจากเจดีย์ชเวดากองที่เมียนมา

เชื่อกันว่าเป็นพระธาตุประจำปีเกิดของคนที่เกิดปีมะเมีย

 

พระธาตุ

พระธาตุดอยสุเทพ

 วัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร

ที่ตั้ง : ถ.ศรีวิชัย ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่

วัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร หรือ วัดพระบรมธาตุดอยสุเทพ ตั้งอยู่บนยอดดอยสุเทพ พระธาตุดอยสุเทพบรรจุพระบรมสารีริกธาตุของพระพุทธเจ้า เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์อีกแห่งหนึ่งของเชียงใหม่

เชื่อกันว่าเป็นพระธาตุประจำปีเกิดของคนที่เกิดปีมะแม

 

 

พระธาตุ

พระธาตุพนม

 วัดพระธาตุพนม

ที่ตั้ง :  ต.ธาตุพนม อ.ธาตุพนม จ.นครพนม

พระธาตุพนมสร้างขึ้นแต่สมัยอาณาจักรศรีโคตรบูรณ์ ประมาณ พ.ศ. 8 โดยเจ้าเมือง 5 องค์คือ พระยาสุวรรณภิงคารนะ พระยาคำแดง พระยาอินทปัตถะนคร พระยาจุลนีพรหมทัต และพระยานันทเสน เพื่อบรรจุพระอุงรังคธาตุ (กระดูกส่วนหน้าอก) ของพระพุทธเจ้า

เชื่อกันว่าเป็นพระธาตุประจำปีเกิดของคนที่เกิดปีวอก

 

พระธาตุ

พระบรมธาตุหริภุญชัย

วัดพระธาตุหริภุญชัยวรมหาวิหาร

ที่ตั้ง: อำเภอเมือง จ.ลำพูน

พระบรมธาตุหริภุญชัย เป็นที่ประดิษฐานของพระบรมธาตุ ซึ่งแต่เดิมถูกเก็บรักษาไว้ในกระบอกไม้รวก และใส่ไว้ในโกศแก้วอีกชั้นหนึ่ง ต่อมากษัตริย์ผู้ครองนครลำพูนทุกพระองค์ ก็ได้บูรณะและพัฒนาขึ้นตามลำดับ โดยเปลี่ยนจากโกศแก้วเป็นโกศทอง และเปลี่ยนเป็นมณฑป จนในที่สุดเป็นเจดีย์และได้ขยายขนาดของเจดีย์ ให้ใหญ่ขึ้นเรื่อย ๆ จนเป็นอย่างที่เห็นในปัจจุบัน

เชื่อกันว่าเป็นพระธาตุประจำปีเกิดของคนที่เกิดปีระกา

 

พระธาตุ

 พระธาตุเกศแก้วจุฬามณี

วัดเกตการาม

ที่ตั้ง: ถ.เจริญราษฎร์ ต.วัดเกต อำเภอเมือง จ.เชียงใหม่

วัดเกตการาม เป็นวัดที่ตั้งชื่อพระธาตุเหมือนพระจุฬามณีเจดีย์บนสวรรค์ คัมภีร์ระบุว่าพระจุฬามณีเจดีย์เป็นเจดีย๋ที่ท้าวสักกะเทวราชทรงเนรมิตขึ้น เพื่อครอบพระเกษาของพระพุทธเจ้า

เชื่อกันว่าเป็นพระธาตุประจำปีเกิดของคนที่เกิดปีจอ

 

พระธาตุ

พระธาตุดอยตุง

 วัดพระธาตุดอยตุง

ที่ตั้ง: ต.ห้วยไคร้ อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย

ประดิษฐานของพระบรมธาตุส่วนไหปลาร้า และพระธาตุย่อยของพระพุทธเจ้า

เชื่อกันว่าเป็นพระธาตุประจำปีเกิดของคนที่เกิดปีกุน

 

การไหว้พระธาตุ ถือได้ว่าเป็นการสักการะพระพุทธเจ้า เป็นการบูชาพระพุทธคุณ เนื่องจากพระธาตุทั้ง 12 ล้วนเป็นที่ประดิษฐานของพระสรีระส่วนต่าง ๆ ของพระพุทธเจ้า การไหว้พระธาตุจึงเป็นพุทธานุสติ ระลึกถึงพระพุทธเจ้า ไปในตัวด้วย

 

 

พระธาตุ

ข้อมูลจาก Wikipedia และ Mthai

ภาพจาก Wikipedia, Chiangmaiworldheritage และ Travelblog


บทความน่าสนใจ

กิจกรรม ไหว้พระ 11 วัด รอบเกาะรัตนโกสินทร์ สายบุญห้ามพลาด!!!

วัดยานนาวา แหล่งธรรมะเพื่อคนทุกวัย

วัดพระราม ๙ กาญจนาภิเษก วัดแห่งมหากษัตริย์รัชกาลที่ ๙

ย้อนรอยธรรมตามพระราชา วัดบวรนิเวศวิหาร

เกร็ดประวัติที่บางคนอาจไม่รู้เกี่ยวกับ วัดอรุณราชวราราม

บอกบุญ : ขอเชิญเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างวัดป่าประเสริฐอุดมธรรมาราม จ.เชียงราย

 

© COPYRIGHT 2024 Amarin Corporations Public Company Limited.