กรวดน้ำ

Dhamma Daily: กรวดน้ำ อุทิศส่วนกุศล จะถึงผู้รับได้จริง ๆ ไหม

Dhamma Daily: กรวดน้ำ อุทิศส่วนกุศล จะถึงผู้รับได้จริง ๆ ไหม

ถาม : พระอาจารย์คะ ดิฉันสงสัยว่า การ กรวดน้ำ อุทิศส่วนกุศล ให้สรรพสัตว์หรือผู้ล่วงลับ จะไปถึงผู้รับจริงไหมคะ

พระอาจารย์นวลจันทร์ กิตติปัญโญ  ตอบปัญหาธรรมเกี่ยวกับ การกรวดน้ำ ว่า 

ตอบ :  การกรวดน้ำ “ นั้น น้ำไม่ถึงผู้รับหรอก กรวดน้ำบริเวณไหน น้ำก็ซึมอยู่แค่บริเวณนั้น เพราะสาระสำคัญไม่ได้อยู่ที่น้ำ แต่อยู่ที่บุญที่ทำ เมื่อทำบุญแล้ว ได้บุญแล้ว เราก็แบ่งบุญให้สรรพสัตว์ทั้งหลาย โดยอุทิศให้ทางใจ แผ่ออกไป

“ส่วนบุญจะถึงหรือไม่นั้น ไม่ใช่ประเด็นสำคัญ สำคัญที่เราได้ตั้งใจมอบบุญ ซึ่งเป็นสิ่งที่ดีที่สุด แก่สรรพสัตว์ทั้งหลายต่างหาก เขาจะได้รับหรือไม่ ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่ง เพราะหากผู้รับอยู่ในสถานะที่เขาไม่สามารถจะรับได้ เขาก็จะไม่ได้รับ”

 

ที่มา: คอลัมน์ Dhamma Daily นิตยสาร Secret


บทความน่าสนใจ

กรวดน้ำ หนทางแห่งกุศล ไม่มีประมาณ

คลายข้อสงสัย เริ่มกรวดน้ำตอนไหนกันแน่!?

ปัญหาธรรมประจำวันนี้ : การกรวดน้ำ โดยไม่เอ่ยชื่อคนรับ บุญจะถึงหรือไม่

บทกรวดน้ำ (แปล) และเฉลยข้อคาใจเกี่ยวกับการกรวดน้ำ

Dhamma Daily : พักอยู่คอนโดสูงที่ไม่มีต้นไม้ กรวดน้ำ ลงที่อื่นทดแทนได้ไหม

สำนักปฏิบัติธรรมเสวตสมบูรณ์ ปล่อยวางทุกข์ไว้ที่ปลายนา

อาหารชุดเดียว แต่กรวดน้ำให้สรรพสิ่งมากมาย จะแบ่งกันเพียงพอไหม?

Dhamma Daily: คนตายทำดีมาตลอด ลูกหลายยังต้องกรวดน้ำให้อีกไหม

Dhamma Daily : พักอยู่คอนโดสูงที่ไม่มีต้นไม้ กรวดน้ำ ลงที่อื่นทดแทนได้ไหม

Dhamma Daily: ถ้าจำบทกรวดน้ำเป็นภาษาบาลีไม่ได้ กล่าวเป็นภาษาไทยได้ไหมคะ

Dhamma Daily: กรวดน้ำแล้วไม่เอ่ยชื่อผู้ล่วงลับ ท่านเหล่านั้นจะได้รับบุญหรือไม่

 

© COPYRIGHT 2024 Amarin Corporations Public Company Limited.