เลขศาสตร์

เลขศาสตร์ กับ ชีวิต สัมพันธ์กันอย่างไร? ท่าน ว.วชิรเมธี มีคำตอบ

เลขศาสตร์ กับ ชีวิต สัมพันธ์กันอย่างไร? ท่าน ว.วชิรเมธี มีคำตอบ

มีผู้อ่านฝากคำถามถึงท่าน ว.วชิรเมธี เกี่ยวกับเรื่อง เลขศาสตร์ กับ ชีวิต …ซีเคร็ตเชื่อว่าหลายคนก็สงสัยเช่นเดียวกันว่า สองสิ่งนี้สัมพันธ์กันอย่างไร

Q 1. แนวคิดที่ว่า หากนำชื่อ – นามสกุลไปคำนวณแล้วตกตัวเลขที่ไม่ดี จะทำให้ชีวิตมีแต่อุปสรรคต่างๆ นานา จากอิทธิพลของตัวเลข กำลังดาว หรืออะไรต่อมิอะไรทั้งหลาย นั่นหมายความว่า ตัวเลขที่เกี่ยวกับทางโหราศาสตร์จะมีอิทธิพลกับชะตาชีวิตของคนไม่ต่างจากการทำกรรมดีกรรมชั่วเลยหรือคะ  

แนวความคิดที่เชื่อว่าตัวเลขต่างๆ มีอิทธิพลต่อชีวิตคนนั้นแพร่หลายอยู่ทั่วไปทั้งในหมู่คนไทยและต่างชาติ เช่น คนไทยเชื่อกันว่าเลข 9 เป็นเลขมงคล ส่วนคนจีนเชื่อกันว่าเลข 8 เป็นเลขมงคล ส่วนชาวคริสต์เชื่อกันว่าเลข 13 ไม่เป็นมงคล เป็นต้น แต่ตามตำรา “เลขศาสตร์” เขาเชื่อกันว่าเลขทุกตัวล้วนมีความหมาย และอักษรทุกตัวก็สามารถแทนที่ด้วยตัวเลขด้วยเช่นเดียวกัน เวลาตั้งชื่อก็ใช้หลักการง่ายๆ คือดูว่าอักษรแต่ละตัวมีค่าเท่ากับเลขอะไร จากนั้นก็นำตัวเลขมาบวกกัน เมื่อได้ “ความหมายดี” ก็นำมาตั้งเป็นชื่อคน ชื่อร้าน ชื่อกิจการ ด้วยความเชื่อว่า ถ้าได้ “เลขดี” ก็จะพลอยทำให้ชีวิต กิจการ ห้างร้าน ดีตามไปด้วย

เรื่องนี้จะจริงหรือไม่เพียงไร ก็คงต้องยกไว้ให้เป็นสิทธิเสรีภาพของแต่ละคนว่าจะเลือกเชื่อหรือไม่ก็แล้วแต่อัธยาศัย

แต่ถ้าว่ากันตามแนวคิดทางพุทธศาสนา พระพุทธเจ้าทรงสอนว่า “ความเป็นไปในชีวิตของคนจะเป็นอย่างไรขึ้นอยู่กับ ‘กรรม’ คือ การกระทำทางกาย ทางวาจา และทางใจเป็นสำคัญ”

คน “ทำ” ดีก็เป็นคนดี

คน “ทำ” ชั่วก็เป็นคนชั่ว

การ “กระทำ” ของคนคือดัชนีชี้วัดความรุ่งโรจน์หรือร่วงโรยในชีวิตของคน หลักการของพุทธศาสนาเป็นอย่างนี้ และหลักความจริงสากลก็เป็นอย่างนี้ เพราะหากชีวิตของเราจะเป็นอย่างไรต้องฝากไว้กับอิทธิพลของตัวเลข  ในโลกนี้ก็คงไม่มีใครที่ผิดหวังตกต่ำกันอีกแล้ว เราเพียงแต่บวก ลบ คูณ หารให้ชื่อของเราตกตัวเลขที่เป็นมงคล หลังจากนั้นทุกอย่างก็จะดีเอง ถ้าการดำเนินชีวิตง่ายถึงเพียงนี้ โลกนี้คงมีแต่คนสมหวังอยู่เต็มไปหมด แต่ในความเป็นจริงโลกนี้กลับมีแต่คนที่ผิดหวัง สมหวัง คละเคล้าปะปนกันไป คนบางคนเปลี่ยนชื่อมาสี่ห้าครั้ง ล้วนแล้วแต่ชื่อที่ “ตัวเลข” ดีๆ ทั้งนั้น แต่ชีวิตก็ยังแย่เหมือนเดิม นั่นเป็นเพราะว่าเขาเปลี่ยนแต่ชื่อ ทว่าไม่เคยเปลี่ยนวิถีการดำเนินชีวิตเลย

Q 2. ในขณะเดียวกัน คนที่ชื่อ – นามสกุลตกเลขอันตราย (อย่างที่หลายๆ คนบอกว่าสมควรเปลี่ยนอย่างยิ่ง แต่ไม่ยอมเปลี่ยน) ถ้าเขาเป็นคนดี ไม่ค่อยได้ทำกรรมไม่ดีสักเท่าไร กรรมดีที่เขาทำจะช่วยให้เขารอดพ้นจากผลที่เกิดจากชื่อ – นามสกุลที่ไม่ดีได้หรือไม่คะ     

สำหรับคนที่ชื่อ – นามสกุลตกเลขอันตราย ก็ขอให้วางใจไว้ได้เลยว่า ถ้าคุณยังคงเป็นคนดี ชีวิตคุณก็ดี แต่ถ้าคนเป็นคนเลว ชีวิตคุณก็แย่ เลิกกังวลเรื่องอิทธิพลจากตัวเลขได้เลย กังวล “การกระทำ” ของตัวเองดีกว่า

เรื่องนี้สรุปสั้นๆ ว่า อย่ากังวลว่าอิทธิพลของตัวเลขจะทำให้ชีวิตมีอันเป็นไปในทางเลวร้าย แต่จงระวังการกระทำของตนเองดีกว่า เนื่องเพราะ “ดีชั่วอยู่ที่ตัวทำ สูงต่ำอยู่ที่ทำตัว”

 

© COPYRIGHT 2024 AME IMAGINATIVE COMPANY LIMITED.