บ้านจิตสบาย

บ้านจิตสบาย แหล่งเรียนรู้และภาวนา ด้วยการเจริญสติ

บ้านจิตสบาย แหล่งเรียนรู้และภาวนา ด้วยการเจริญสติ

อาคารนำสมัยที่ตั้งอยู่ด้านหลังกำแพงปูนเปลือยแห่งนี้ หาใช่บ้านของใครที่ไหน หากแต่เป็นสถานที่พักผ่อนทางจิตใจสำหรับพุทธศาสนนิกชนในเมืองกรุง บ้านจิตสบาย

บ้านจิตสบายตั้งอยู่บริเวณถนนพุทธมณฑลสาย 2 ก่อตั้งขึ้นเพื่อตอบแทนคุณพระรัตนตรัย ตลอดจนครูบาอาจารย์ผู้สั่งสอนธรรมะไว้ดีแล้ว อีกทั้งยังมีจุดประสงค์เพื่อเผยแผ่หลักธรรมแก่พุทธศาสนิกชนทั่วไป

ภายในบ้านจิตสบายมีอาคาร 2 ชั้นหนึ่งหลัง ชั้นล่างมีห้องกรรมฐาน สามารถรองรับผู้ปฏิบัติได้ถึง 50 ท่าน สามารถเข้ามาใช้ห้องนี้ฝึกปฏิบัติแบบใดก็ได้ และห้องสำหรับฝึกปฏิบัติเจริญสติแบบเคลื่อนไหวตามแนวหลวงพ่อเทียน จิตฺตสุโภ มีซีดีธรรมะแจกฟรี ส่วนชั้นบน เป็นห้องสมุด บรรจุพระไตรปิฎกและหนังสือธรรมะจำนวนมาก

j3
ห้องสมุดของบ้านจิตสบาย

ภายนอกอาคารมีพื้นที่สวนอันสงบร่มรื่นสำหรับเดินจงกรม ถัดไปเป็นศาลาไตรสิกขา พื้นที่สำหรับแสดงธรรมในวันเสาร์ - อาทิตย์ โดยมีพระอาจารย์ที่สอนเจริญสติแนวทางต่าง ๆ สลับกันมาแสดงธรรม เช่น พระอาจารย์ครรชิต อกิญจโนวัดป่าสันติธรรม จังหวัดชัยภูมิ พระอาจารย์มานพ อุปสโม ศูนย์ปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา ราชนครินทร์ เขาดินหนองแสง จันทบุรี พระอาจารย์ปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม ชลบุรี พระครูเกษมวรกิจ (หลวงพ่อวิชัย เขมิโย) วัดถ้ำผาจม จังหวัดเชียงราย พระภาวนาเขมคุณ วิ.(พระอาจารย์สุรศักดิ์ เขมรังสี) วัดมเหยงคณ์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นต้นส่วนใหญ่ภาคเช้าเป็นการฟังธรรมเทศนา ส่วนภาคบ่ายเป็นการฝึกปฏิบัตินอกจากนี้ยังมีโรงทานสำหรับรับประทานอาหารพร้อมบริเวณที่เก็บล้างภาชนะ

j4
ศาลาไตรสิกขาในวันที่มีการแสดงธรรม
j2
บรรยากาศรอบๆ มีความร่มรื่น เหมาะสำหรับเดินจงกรม

ที่นี่เปิดให้ผู้สนใจเข้าไปปฏิบัติภาวนาและศึกษาธรรมได้แบบไม่ค้างคืนทั้งวันธรรมดาและเสาร์ - อาทิตย์ สามารถใช้พื้นที่ส่วนใดในบ้านจิตสบายก็ได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย และหากใครประสงค์จะทำบุญสร้างกุศลสามารถสมัครเป็นจิตอาสาเพื่อช่วยกิจกรรมต่าง ๆ ของบ้านจิตสบาย

ได้ทั้งฝึกปฏิบัติ เรียนรู้ธรรมะ และสร้างบุญกุศลแบบนี้…น่าจะลองแวะเวียนไปสักครั้งนะคะ


บ้านจิตสบายตั้งอยู่เลขที่ 101 ถนนสุขาภิบาลบางระมาด แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา กรุงเทพฯ (เป็นถนนเชื่อมระหว่างถนนวงแหวนกาญจนาภิเษก และถนนพุทธมณฑลสาย 2) ติดตามกำหนดการแสดงธรรมได้ที่ปฏิทินธรรม www.jitsabuy.com/calender.html หรือโทร. 0-2448-3392 เวลาทำการ 9.00 น. - 18.00 น. หยุดทุกวันพุธ

เรื่อง รำไพพรรณ บุญพงษ์ ภาพ สรยุทธ พุ่มภักดี

Posted in MIND
BACK
TO TOP
Minou
Writer