อยู่กินก่อนแต่ง

Dhamma Daily: อยู่กินก่อนแต่ง ในความปกครองของพ่อแม่ ผิดศีลไหม

อยู่กินก่อนแต่ง ในความปกครองของพ่อแม่ ผิดศีลหรือไม่

ถาม: สังคมสมัยนี้ อยู่กินก่อนแต่ง กันมากมาย หากยังอยู่ในปกครองของพ่อแม่ ย่อมถือว่าผิดศีลข้อ 3 แล้วหากคบกันต่อจนขอขมาแต่งงานอย่างถูกต้อง กรรมที่ผิดศีลข้อ 3 จะเป็นอโหสิกรรมไหมครับ

ดร.พระมหาบวรวิทย์ รตนโชโต ตอบปัญหาธรรมข้อนี้ไว้ว่า

ตอบ:

ศีลเป็นข้อที่พึงปฏิบัติเพื่อให้มนุษย์แตกต่างจากสัตว์เดรัจฉาน เพราะหากมนุษย์ไม่พากันรักษาศีลแล้วย่อมทำให้เกิดควาามวุ่นวายสับสนอลหม่าน เข่นฆ่าเบียดเบียนกันยิ่งกว่าสัตว์เดรัจฉาน โดยปกติแล้วจะปฏิบัติคู่กัน คือเบญจศีลและเบญจธรรม คือนอกจากให้ละเว้นสิ่งที่ไม่ควรทำทั้ง ๕ ข้อแล้วยังต้องปฏิบัติตามเบญจธรรมทั้ง ๕ ข้อไปพร้อมกันด้วยถึงจะเรียกได้ว่ามนุษย์เป็นสัตว์ประเสริฐได้อย่างแท้จริง

แต่หากคราใดมนุษย์ละเมิดศีลและไม่รักษาธรรมแล้วมนุษย์ก็จะเป็นสัตว์ทันที ดังนั้นบัญญัติไว้เพื่อให้มนุษย์ทุกคนพึงหลีกเว้น ไม่ไปละเมิดล่วงเกินป้องกันความแตกร้าวในหมู่มนุษย์ และมีความไว้วางใจกันและกัน จะทำให้ชีวิตของตนเอง ครอบครัวและสังคมมีความสุข มีความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

หญิงเป็นวัตถุที่ต้องห้ามของชาย ๓ จำพวก คือภรรยาท่าน ๑ หญิงผู้อยู่ในพิทักษ์รักษา เช่น หญิงอยู่ในปกครองของบิดามารดาหรือญาติทั้งหลายผู้อยู่ในฐานะเช่นนั้น ๑ หญิงที่จารีตห้าม เช่น แม่ชี หรือที่กฎหมายบ้านเมืองห้ามเป็นต้น ๑ ไม่ควรละเมิดล่วงเกินข่มเหงรังแก

เมื่ออยู่กันก่อนแต่งงาน ในทางจารีตประเพณีแล้วถือว่าผิดแน่นอน เพราะไม่อยู่ในกรอบประเพณี เป็นการทำลายอนาคตของตนเอง ทำร้ายจิตใจของผู้เป็นพ่อเป็นแม่หรือผู้ดูแลเลี้ยงดูมา หากสังคมยอมรับว่าเป็นเรื่องปกติ ต่อไปเด็ก ๆ ก็จะเอาเป็นตัวอย่างกลายเป็นเรื่องถูกต้องไป ซึ่งจะทำให้เกิดปัญหาสังคมตามมาอีกมากมาย ทั้งเรื่องคดีฆ่าข่มขืน ท้องไม่พร้อมก็พากันไปทำแท้ง เกิดการฆ่ากันอีก บางทีก็ปล่อยเด็กที่เกิดมาใช้ชีวิตไปตามยถากรรม ก่อให้เกิดอาชญากรรมมากมาย ไปจนกระทั่งถึงติดเชื้อเอดส์ มองไปมุมไหนก็ไม่ดีเลย

ส่วนจะไปขอขมา ขออโหสิกรรมกับพ่อแม่ในภายหลัง แม้พ่อแม่จะยอมยกโทษอโหสิกรรมให้ แต่กรรมที่ทำลงไปนั้นเมื่อมีกำลังมากเมื่อไหร่ก็จะส่งผลเป็นอกุศลวิบากทันที ดังนั้นกรรมใด ๆ ก็ตามจะเป็นอโหสิได้ก็ต่อเมื่อผู้นั้นบรรลุเป็นพระอรหันต์นิพพานไปแล้วเท่านั้น กรรมทั้งหมดจึงจะเป็นอโหสิกรรม เพราะไม่มีเจ้าของผู้รับนั้นนั่นเอง

 

ที่มา : นิตยสาร Secret คอลัมน์ Dhamma Daily

หากผู้อ่านมีปัญหาหนักใจ ต้องการคำแนะนำแฝงด้วยแนวคิดทางธรรม สามารถส่งคำถามมาได้ที่ Secret Magazine (Thailand)


บทความน่าสนใจอื่นๆ

พระอาจารย์นวลจันทร์ กิตติปัญโญ ฝากถึงคนที่ไม่เคยมีแฟน ไม่เคยมีความรัก (ชมคลิป)

พอจะมี วิธีแก้กรรม เรื่องความรัก บ้างไหมคะ?

ความรัก และสุขที่แท้ ข้อคิดจาก วิลล์ สมิธ “คนที่ทำให้คุณมีความสุข”

ปัญหาธรรม : ความรักจืดจาง ไม่หวานแหวว เพราะแต่งงานมาแล้วหลายปี ต้องทำยังไง?

Dhamma Daily : คิดถึงแฟนเก่าที่แต่งงานไปแล้ว ผิดศีลไหมคะ

© COPYRIGHT 2024 Amarin Corporations Public Company Limited.