Q: การเกิดที่ดีคืออะไรครับ ต้องประกอบด้วยอะไรถึงเรียกว่าดี

ถาม:

การเกิดที่ดีที่พระอาจารย์ว่าต้องประกอบไปด้วยอะไรบ้างขอรับ

ตอบ:

การเกิดที่ดีต้องมีองค์ประกอบ 5 ประการ คือ หนึ่ง การเกิดมาในประเทศที่ดี มีภูมิประเทศที่ดี ทุกคนก็อยากจะเกิดมาในภูมิประเทศที่ดี เพราะจะส่งผลให้การดำเนินชีวิตย่อมดีตาม การเกิดขึ้นมาแล้วจะมีความสุขหรือมีความทุกข์ล้วนเกิดขึ้นจากเหตุปัจจัยตรงนั้น ข้อที่สองคือ การเกิดมาได้พบกับพระพุทธศาสนา เพราะเมื่อเราได้ใกล้ชิดธรรมะก็ย่อมส่งผลให้เราได้ฝึกฝนปฏิบัติพัฒนาจิตใจของเราไปสู่ความหลุดพ้นจากความทุกข์ พ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดได้ ขอที่สามคือ เกิดมาแล้วดำเนินชีวิตอยู่ในศีลในธรรม ซึ่งเป็นเครื่องรับประกันชีวิต ว่าชีวิตของเราจะสูงขึ้น เป็นนิมิตหมายว่าถ้าจะมีการอุบัติเกิดขึ้นใหม่ ศีลธรรมก็จะนำพาให้เราไปสู่สถานที่ดี สู่ภพภูมิที่ดี เช่นเดียวกับข้อที่สี่กับข้อห้า คือ การเกิดมาแล้วได้มีโอกาสทำบุญ และ ได้สดับรับฟังธรรมะมาก ก็หมายถึงการได้ยกระดับชีวิตให้สูงขึ้น ทั้งสองข้อ พูดง่ายๆว่า ตั้งแต่ข้อสองเป็นต้นมาเป็นเรื่องของการพัฒนาทั้งหมด

พระอาจารย์มานพ อุปสโม พระอาจารย์ผู้ไขปัญหาธรรม


หากผู้อ่านมีปัญหาหนักใจ ต้องการคำแนะนำแฝงด้วยแนวคิดทางธรรม สามารถส่งคำถามมาได้ที่

นิตยสาร Secret คอลัมน์ Dhamma Daily หรือ dhammadaily2015@gmail.com

Posted in MIND
BACK
TO TOP
A Cuisine
Writer

© COPYRIGHT 2024 Amarin Corporations Public Company Limited.