วิธีสะสมแต้ม

9 วิธีสะสมแต้ม เพื่อไป” นิพพาน “

9 วิธีสะสมแต้ม เพื่อไปนิพพาน

เมื่อเห็นคำว่า “นิพพาน” คาดว่าหลายคนคงเบือนหน้าหนี เพราะคิดว่าเป็นเรื่องไกลตัว ไกลใจ จนคนธรรมดาอย่างเราๆ ไม่มีทางเข้าใจและไปถึง แต่เรามี 9 วิธีสะสมแต้ม เพื่อไปนิพพาน มาฝาก

แต่ซีเคร็ตกลับมองว่า แม้เราจะไม่ได้หวังนิพพานกันในชาตินี้ แต่อย่างน้อยๆ ควรทำความรู้จักกันไว้บ้าง ในฐานะพุทธศาสนิกชนผู้มุ่งดับความทุกข์ให้หมดจากใจ

1.เมื่อตื่นนอนให้ฝึกทำสมาธิอย่างน้อย 5 นาทีไปจนถึง 1 ชั่วโมง และทำเพิ่มขึ้นได้เรื่อยๆ โดยจะทำในอิริยาบถใดหรือใช้คำบริกรรมใดก็ได้ตามถนัด

2. รู้สึกตัวทุกครั้งที่ทำกิจส่วนตัว และการงานต่างๆ อย่างอาบน้ำ กินข้าว ถ่ายทุกข์ พูดคุยกับเพื่อน เจ้านาย หรือลูกน้อง ฯลฯ มีสติระลึกรู้อยู่กับงานหรือการเจรจานั้นๆ เมื่อใดที่เผลอไม่มีสติ ให้ดึงสติกลับมาอยู่กับปัจจุบัน

3. ศีลห้าอย่าให้ขาด และพยายามงดเว้นอบายมุขทุกชนิดตลอดชีวิต หากศีลข้อใดขาด ให้สมาทานศีลใหม่ทันที

4. หากเกิดอารมณ์ใดๆ อาทิ โกรธ เกลียด ให้หันกลับมามองความรู้สึกนั้นจนกว่าจะสงบ

5. มองโลกในแง่ดี โดยไม่มีจิตคิดไม่ดีกับใคร หากจะคิด พูด ทำ ก็ให้เป็นไปในทางที่ดีเท่านั้น

6. ลองสังเกตตัวเองว่า มีความเบาสบายเกิดขึ้นหรือไม่ หากไม่มีความก้าวหน้า ให้ขอคำแนะนำจากครูบาอาจารย์ ผู้รู้ หรือกัลยาณมิตร

7. ทำอย่างสม่ำเสมอ ทำให้มากๆ ให้กลายเป็นเรื่องเคยชิน ติดเป็นนิสัยประจำตัวและอย่าขี้เกียจ

8. พยายามทำตนให้หนักแน่นดังผืนดินและน้ำ ที่สามารถรองรับได้ทั้งสิ่งของที่สะอาด (สิ่งที่ดี) และโสโครก (สิ่งที่ไม่ดี)

9. พิจารณาความสุข-ทุกข์ที่ผ่านเข้ามา ความไม่เที่ยงของทุกอย่างรอบตัวและนึกถึงความตายอยู่เสมอ เพื่อให้สามารถปล่อยวางจากตัวของเราและสิ่งรอบๆ ตัวเราได้

ศาสนาพุทธไม่ได้สอนให้เชื่อโดยไม่มีเหตุผล ดังนั้นหากอยากรู้ว่านิพพานเป็นอย่างไร ดีจริงหรือไม่ คุณต้องพิสูจน์ด้วยตัวเอง

บทความน่าสนใจ
Posted in MIND
BACK
TO TOP
A Cuisine
Writer

© COPYRIGHT 2024 Amarin Corporations Public Company Limited.