สงบใจกลางกรุง

สงบใจกลางกรุง ที่วัดโสมนัสวิหาร

TRAVEL IN PEACE: สงบใจกลางกรุง ที่วัดโสมนัสวิหาร

หลายคนรู้จักวัดโสมนัสวิหารในฐานะวัดที่สวยงามและสำคัญต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ไทย เพราะเป็นวัดซึ่งพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้สร้าง แต่น้อยคนจะทราบว่าวัดแห่งนี้เปิดอบรมกรรมฐานเป็นสถานที่ สงบใจกลางกรุง ให้พุทธศาสนิกชนมานานกว่า 30 ปี

วัดโสมนัสวิหารมีชื่อเต็มว่า วัดโสมนัสวิหารราชวรวิหาร เป็นพระอารามหลวงชั้นโท สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2396 คำว่า “โสมนัส” มาจากพระนามของสมเด็จพระนางเจ้าโสมนัสวัฒนาวดี พระอัครมเหสีพระองค์แรกของสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ต่อมาสมเด็จพระนางเจ้าโสมนัสวัฒนาวดีทรงพระประชวรและเสด็จสวรรคตเมื่อพระชนมายุเพียง 19 พรรษา พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้สร้างวัดแห่งนี้ขึ้นเพื่ออุทิศเป็นพระราชกุศลแด่พระอัครมเหสี

วัดโสมนัสวิหารเปิดอบรมกรรมฐานแก่ฆราวาสที่สนใจตั้งแต่ปี พ.ศ. 2525 โดยมุ่งพัฒนาจิต เพิ่มคุณภาพชีวิตและประสิทธิภาพในการทำงานของผู้เข้าอบรมให้สูงขึ้น และเพื่อนำหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาใช้ในการพัฒนาตนเอง นอกจากนี้ทุกวันพระยังเปิดให้ประชาชนเข้าฟังธรรม 3 เวลา คือ เช้า 09.30 น. เที่ยง 12.15 น. และบ่าย 15.00 น. อีกด้วย

พระสาสนโสภณ (พิจิตร ฐิตวัณโณ) เจ้าอาวาสวัดโสมนัสวิหาร กล่าวว่า “วัดแห่งนี้เงียบสงบ เหมาะสำหรับการปฏิบัติกรรมฐาน ปัจจุบันในกรุงเทพฯ วัดที่เงียบสงบเช่นนี้มีน้อยนัก พระสงฆ์ที่จำพรรษาก็มีวัตรปฏิบัติที่เคร่งครัด จึงขอเชิญชวนญาติโยมมาร่วมอบรม เพราะการเจริญภาวนานับเป็นบุญสูงสุดในพระพุทธศาสนา วันใดถ้าไม่ได้รับความรู้ใส่ตนหรือไม่ได้บำเพ็ญภาวนาวันนั้นถือว่าขาดทุน”

แนวทางปฏิบัติ

สติปัฏฐาน 4 สำหรับผู้เริ่มต้นจะให้บริกรรมพุทโธ ส่วนผู้ที่เจริญกรรมฐานถึงขั้นแล้วจะให้เฝ้าดูการเกิดดับ

หลักสูตร

1. หลักสูตรชั้นต้น

ใช้เวลาอบรม 7 วัน เน้นหลักการปฏิบัติสมถกรรมฐานหรือการฝึกสมาธิ โดยมีหลักวิปัสสนารวมอยู่ด้วย ผู้เข้าอบรมต้องรักษาศีล 8 กำหนดอบรมวันละ 6 - 7 ชั่วโมง เหมาะสำหรับผู้ที่ไม่สะดวกพักค้างคืนที่วัด โดยจะเริ่มอบรมตั้งแต่เวลา09.00 น. - 16.00 น. อย่างไรก็ดี ทางวัดมีที่พักค้างคืนให้จำนวนหนึ่ง โดยรับสมัครรุ่นละไม่เกิน 250 คน และไม่รับผู้ที่อายุต่ำกว่า 14 ปี

2. หลักสูตรก้าวหน้า (ชั้นสูง)วิปัสสนากรรมฐาน

ใช้เวลาอบรม 10 วัน เน้นการปฏิบัติวิปัสสนา ผู้เข้าอบรมต้องผ่านหลักสูตรชั้นต้นมาก่อน โดยจะเดินทางไปปฏิบัติธรรม ณ วัดและศูนย์ปฏิบัติธรรมตามจังหวัดต่าง ๆ

หมายเหตุ : ติดตามตารางการปฏิบัติธรรมได้ที่ www.watsomanas.com

ติดตามกิจวัตรปฏิบัติได้ใน หน้าถัดไป

สงบใจกลางกรุง

กิจวัตรปฏิบัติ

วันแรกผู้เข้าอบรมต้องลงทะเบียนและรับเอกสารเวลา 08.30 น.

09.00 น. ทำพิธีรับศีลและเริ่มการบรรยายธรรม

10.30 น. ฝึกจิตตภาวนา นั่งสมาธิสลับการเดินจงกรม

12.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวันและฟังบรรยายธรรมต่อ

13.30 น. เริ่มฝึกจิตตภาวนาอีกครั้งจนถึงเวลา

16.00 น. จึงสวดอุทิศส่วนกุศลและแผ่เมตตาประจำวัน ส่วนวันถัดไปจะเริ่มอบรมตั้งแต่เวลา 09.00 น.

ทั้งนี้ตลอด 7 วันมีการบรรยายธรรมในหัวข้อดังนี้ การบำเพ็ญสมาธิเบื้องต้น การตัดความกังวล ไตรสิกขา อานิสงส์การเดินจงกรม อานาปานสติภาวนา นิวรณ์ตัวกั้นความดี เหตุเกิดและเหตุดับนิวรณ์ ตัวกำจัดนิวรณ์การปรับอินทรีย์ อัปปนาโกศล การบำเพ็ญวิปัสสนาเบื้องต้น คลายเครียด อุบายระงับความโกรธ และพรหมวิหาร

วัดโสมนัสวิหาร
646 ถนนกรุงเกษม แขวงโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร 10100
ข้อมูลเพิ่มเติม สำนักชี วัดโสมนัสวิหาร โทร. 0-2281-3024

เรื่อง Pitchaya

 

บทความที่น่าสนใจ

วิธีสร้าง ความเพียรในการปฏิบัติธรรม คำแนะนำดีๆ จาก ท่านว.วชิรเมธี

ปัญหาธรรมประจำวันนี้ : การดูจิตในการปฏิบัติธรรมคืออะไร

 

Secret คือแรงบันดาลใจ
สั่งซื้อนิตยสารหรือสมัครสมาชิก Secret ได้ที่ 0-2423-9889
ทาง Naiin.com : https://www.naiin.com/magazines/title/SC/

Posted in MIND
BACK
TO TOP
cheewajitmedia
Writer

© COPYRIGHT 2024 Amarin Corporations Public Company Limited.