Room to Read

Room to Read : เยาวชนได้อ่านหนังสือดี ๆ ฟรีคือความสุขของเรา

Room to Read : เยาวชนได้อ่านหนังสือดี ๆ ฟรีคือความสุขของเรา

โครงการ ห้องสมุด Room to Read ทํางานร่วมกับท้องถิ่นอย่างใกล้ชิด เริ่มจากจุดเล็ก ๆ คือความอยากนำหนังสือดี ๆ ให้เด็กในศรีลังกาได้อ่าน หนังสือดี ๆ

0

1

ย้อนกลับไปในปี 1998 จอห์น วู้ด (John Wood) กําลังใช้ชีวิตอย่างมีความสุขและรุ่งโรจน์ในฐานะ ผู้อํานวยการฝ่ายการตลาดประจําภาคพื้นเอเชียของบริษัทไมโครซอฟท์ เขายังหนุ่มอายุเพิ่งจะ 39
ปีเท่านั้น ส่วนไมโครซอฟท์ก็กําลังเฟื่องฟูสุดๆ
0
หน้าร้อนปีนั้น จอห์นตัดสินใจใช้วันหยุดสองสัปดาห์เพื่อไปปีนเขาที่เนปาล สิ่งที่ทําให้เขาประทับใจกลับไม่ใช่ความงามของเทือกเขาหิมาลัย แต่คือการได้ไปเยือนโรงเรียนแห่งหนึ่งในหมู่บ้าน Bahundanda และได้เห็นความกระตือรือร้นของเด็ก ๆ ที่อยากเรียนหนังสือทั้งที่โรงเรียนของพวกเขาเป็นเพียงอาคารเก่าทรุดโทรมหนึ่งหลัง ส่วนห้องสมุดซึ่งเป็นสถานที่แห่งความสุขและสําคัญที่สุดตามความคิดของจอห์นก็เป็นเพียงห้องเปล่า ๆ หนึ่งห้องมีหนังสือไม่กี่เล่ม ส่วนใหญ่เป็นนิยายหรือหนังสือนําเที่ยว ซึ่งนักปีนเขาที่ผ่านไปผ่านมาทิ้งไว้ให้ไม่มีเล่มไหนที่เหมาะสําหรับเด็ก แต่ทั้งที่เป็นอย่างนั้น
เด็ก ๆ ก็ยังอ่านหนังสือด้วยใบหน้ายิ้มแย้ม
0
2
ภาพดังกล่าวทําให้จอห์นรู้สึกสงสารจับใจ ครูใหญ่ที่เดินพาจอห์นชมโรงเรียนสังเกตเห็นจึงปลอบเขาว่า “ไม่แน่ว่าสักวันหนึ่ง คุณอาจจะกลับมาที่นี่อีกครั้งพร้อมกับหนังสือก็ได้นะครับ”
0
ถัดมาจอห์นและพ่อของเขาก็กลับมาที่หมู่บ้านแห่งนี้อีกครั้งพร้อมด้วยคาราวานหนังสือราว 3,000 เล่มที่ได้รับบริจาคมาจากเพื่อน ๆ เขาบรรทุกหนังสือทั้งหมดมาบนหลังลาแปดตัว ในวันนั้นทั้งเด็กและผู้ใหญ่ในหมู่บ้านเตรียมการต้อนรับอย่างเอิกเกริก พวกเขาคล้องพวงมาลัยดอกไม้หอมกรุ่นให้จอห์นและพ่อ…ร้องเพลงเล่นดนตรี และเต้นรําราวกับกําลังเฉลิมฉลอง ทําให้จอห์นตระหนักได้อย่างชัดเจนว่าหนังสือนําความสุขมาให้คนทั้งชุมชนขนาดไหน
3
0
ปลายปี 1999 จอห์นตัดสินใจลาออกจากบริษัทไมโครซอฟท์ และได้ก่อตั้งองค์กร Books for Nepal
ขึ้นเพื่อสร้างห้องสมุดในเนปาลและส่งเสริมการศึกษาของเด็กยากจน ต่อมาในปี 2001 จอห์นเริ่มสร้างห้องสมุดในเวียดนามด้วย จึงเปลี่ยนชื่อองค์กรใหม่ว่า Room to Read และขยายขอบเขตการทํางานไปในหลายประเทศ เช่น อินเดีย ลาว ศรีลังกา ฯลฯ
0
กว่า 12 ปีที่ผ่านมา องค์กรนี้มีการเจริญเติบโตที่รวดเร็วอย่างน่ามหัศจรรย์ จากปีแรกที่เปิดห้องสมุดได้
26 แห่ง ถึงวันนี้ตัวเลขอย่างไม่เป็นทางการคือ 15,000 แห่ง หรือเฉลี่ยทุก ๆ 26 ชั่วโมงจะมีห้องสมุดแห่งใหม่เกิดขึ้นนี่ยังไม่นับการสร้างโรงเรียนอีกนับพันแห่งทั่วโลก
4
0
Room to Read มีลักษณะการทํางานที่โดดเด่นตรงที่จะทํางานร่วมกับท้องถิ่นอย่างใกล้ชิด ที่สําคัญคือ องค์กรมีระบบในการติดตามผลที่โปร่งใส แม่นยํา และทันท่วงที ทําให้ผู้บริจาครู้ว่ามีการใช้เงินของพวกเขาไปทางใดบ้าง
0
จอห์นเชื่อว่าเมื่อผู้คนรู้ว่ามีการสร้างห้องสมุดเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ก็จะเกิดความรู้สึกประทับใจและยินดีบริจาคมากขึ้น เมื่อองค์กรมีเงินมากขึ้นก็จะสร้างห้องสมุดได้มากขึ้น…หนุนเนื่องกันไปเช่นนี้ เขาตั้งเป้าหมายไว้ว่าภายใน 20 ปีจะสร้างห้องสมุดให้ได้ 100,000 แห่ง ซึ่งจะมีส่วนช่วยให้เด็ก ๆ อีก 50 ล้านคนอ่านออกเขียนได้
8
0
จอห์นเล่าว่าการทํางานการกุศลเปรียบเหมือนการผจญภัยอันแสนมหัศจรรย์ ให้ประสบการณ์ที่ล้ําค่ายิ่งกว่าการนําพาบริษัทยักษ์ใหญ่ให้ประสบความสําเร็จหลายเท่านัก และเหนือสิ่งอื่นใดก็คือ…งานนี้เป็นงานที่เขาจะทําได้ตลอดชีวิต
0
ที่มา : นิตยสาร Secret ฉบับที่ 104
ผู้เขียน/แต่ง : Violet

0
บทความน่าสนใจ

© COPYRIGHT 2024 Amarin Corporations Public Company Limited.