ผูกมัด

ปัญหาธรรมประจำวันนี้: ราวกับว่ามีเส้นใยบางๆ ที่ ผูกมัด ดิฉันกับแฟน ทำให้ดิฉันทิ้งเขาไปไม่ได้ ควรทำอย่างไร

ราวกับว่ามีเส้นใยบาง ๆ ที่ ผูกมัด ดิฉันกับแฟน ทำให้ดิฉันทิ้งเขาไปไม่ได้ ดิฉันควรทำอย่างไรดีคะ

ราวกับว่ามีเส้นใยบาง ๆ ที่ ผูกมัด ดิฉันกับชายคนนั้นอยู่ ทำให้ดิฉันทิ้งเขาไปไม่ได้

ถาม  ปัจจุบันดิฉันคบกับผู้ชายคนหนึ่งอยู่ เขาทำไม่ดีกับดิฉันหลายอย่าง ทั้งไม่ซื่อสัตย์ และไม่เอาใจใส่ แต่ดิฉันก็ยังไปจากเขาไม่ได้ทั้งที่มีผู้ชายดี ๆ เข้ามาพูดคุยกับดิฉันหลายคน ราวกับว่ามีเส้นใยบาง ๆ ที่ผูกมัดดิฉันกับชายคนนั้นอยู่ ทำให้ดิฉันทิ้งเขาไปไม่ได้ ดิฉันควรทำอย่างไรดีคะ

ดร. พระมหาบวรวิทย์ รตนโชโต ขอไขปัญหาข้อนี้ว่า

ตอบ

วาสนา หรือบุพเพสันนิวาสทำให้คุณโยมและคนรักมาพบเจอกัน หรือใช้กรรมร่วมกัน คุณโยมจงทำใจเพื่อใช้ชีวิตกับคู่เวรคู่กรรมไปก่อน หากวันใดหมดกรรมซึ่งกันและกันแล้วคุณโยมก็จะมีความสุข ซึ่งในการใช้ชีวิตร่วมกันนี้ คุณโยมต้องรู้จักปรับตัวและพูดคุยกันให้มากขึ้น เพื่อให้อีกฝ่ายทราบว่าคุณโยมชอบหรือไม่ชอบอะไร แล้วจึงปรับจูนธาตุให้ตรงกัน หมั่นทำกิจกรรมร่วมกัน เช่น ไปทำบุญ ใส่บาตร ปฏิบัติธรรม หรือให้ทานแก่คนยากไร้

 

ที่มา  นิตยสาร Secret

Image by Gerd Altmann from Pixaba

Secret Magazine (Thailand)


บทความน่าสนใจ

พระอาจารย์ไขสารพันปัญหาธรรมะ กับ เรื่องบนเตียง

Dhamma Daily : ไข ปัญหาธรรมะ กับเรื่องของหัวใจ โดย พระครูธรรมธร ดร.สาคร สุวฑฺฒโน

ปัญหาธรรมประจำวันนี้: คำว่า บุญก็ไม่เอา บาปก็ไม่เอา หมายความว่าอะไร

© COPYRIGHT 2024 Amarin Corporations Public Company Limited.