ดิฉันกำลังตั้งครรภ์

ปัญหาธรรมประจำวันนี้: ดิฉันกำลังตั้งครรภ์ แต่สามีกำลังจะร่วมหุ้นเปิดร้านขายเครื่องดื่มมึนเมากับเพื่อน กลัวผลกรรมจะตกถึงลูกควรทำอย่างไรดีคะ

ปัญหาธรรมประจำวันนี้: ดิฉันกำลังตั้งครรภ์ แต่สามีกำลังจะร่วมหุ้นเปิดร้านขายเครื่องดื่มมึนเมากับเพื่อน กลัวผลกรรมจะตกถึงลูกควรทำอย่างไรดีคะ

ผู้อ่านถาม: ขณะนี้ ดิฉันกำลังตั้งครรภ์ แต่สามีกำลังจะร่วมหุ้นเปิดร้านขายเครื่องดื่มมึนเมากับเพื่อน ดิฉันเกรงว่า
ผลกรรมจากการเปิดร้านเช่นนี้ที่สนับสนุนให้คนผิดศีลข้อ 5 จะกระทบกับลูกในท้อง ดิฉันควรทำอย่างไรดีคะ

พระครูธรรมธร ดร.สาคร สุวฑฺฒโน ตอบปัญหาข้อนี้ว่า

ตอบ: ถ้าหากเป็นไปได้ อาตมาขอแนะนำให้โยมลองพูดคุยกับสามีเพื่อเตือนสติเสียก่อน แต่หากการพูดคุยไม่เป็นผล โยมก็ต้องพยายามหลีกให้ห่างจากสิ่งที่เป็นอบายมุข และหมั่นทำบุญทำทาน ไหว้พระสวดมนต์เจริญจิตภาวนา เพื่อให้ลูกในครรภ์ของโยมมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง

 

ปัญหาธรรมอื่นๆ

ปัญหาธรรมประจำวันนี้: เพื่อนไม่ดื่มเหล้า แต่เปิดร้าน ขายเหล้า ผิดศีลหรือไม่

ปัญหาธรรมประจำวันนี้: พระอาจารย์คิดเห็นอย่างไรกับคำพูดที่ว่า การดื่ม เหล้า ช่วยให้ลืมความทุกข์

Secret คือแรงบันดาลใจ
สั่งซื้อนิตยสารหรือสมัครสมาชิก Secret ได้ที่ 0-2423-9889
ทาง Naiin.com : https://www.naiin.com/magazines/title/SC/

Posted in MIND
BACK
TO TOP
cheewajitmedia
Writer

© COPYRIGHT 2024 Amarin Corporations Public Company Limited.