อธิษฐานจิต

ปัญหาธรรมประจำวันนี้ : เราสามารถทำบุญและ อธิษฐานจิต ให้คนป่วยไม่ทรมานได้หรือไม่

ปัญหาธรรมประจำวันนี้ : เราสามารถทำบุญและ อธิษฐานจิต ให้คนป่วยไม่ทรมานได้หรือไม่

ถาม : คุณแม่ของดิฉันเป็นมะเร็ง ดิฉันและพี่น้องกลัวว่าท่านต้องเจ็บปวดและทรมาน หากครอบครัวรีบทำบุญทำทานให้มากขึ้น บ่อยขึ้นและ อธิษฐานจิต ให้ท่านไม่ทรมาน จะช่วยได้หรือไม่คะอยากขอคำแนะนำจากพระอาจารย์ค่ะ

ดร.พระมหาบวรวิทย์ รตนโชโต ตอบปัญหาข้อนี้ไว้ว่า

ตอบ :สิ่งที่ทุกคนหนีไม่พ้นและเป็นของเฉพาะตน ไม่สามารถแบ่งปันใครได้ก็คือการเกิด แก่ เจ็บ ตาย ซึ่งถือว่าเกิดมาพร้อมกับมนุษย์ เราที่ต้องเกิดตาย ๆ ในสังสารวัฏฏ์ แม้ไม่อยากเกิดก็ต้องเกิด เพราะอำนาจแห่งความอยาก คือ ตัณหาที่ยังไม่สิ้นสุด เมื่อมีการเกิดแล้วก็ต้องแก่ มีเจ็บ มีตายโศกเศร้าเสียใจ รำพึงรำพัน มีความทุกข์จิปาถะทยอยกันเข้ามา ดังที่พระพุทธองค์ตรัสถึงความทุกข์ว่า เกิดเป็นทุกข์แก่เป็นทุกข์ เจ็บเป็นทุกข์ พลัดพรากก็เป็นทุกข์ ได้ในสิ่งที่ไม่อยากได้ก็เป็นทุกข์ ไม่ได้ในสิ่งที่อยากได้ก็เป็นทุกข์ มองไปทางไหนล้วนแต่มีความทุกข์ทั้งสิ้น

การทำบุญทำทานบ่อย ๆ แล้วอธิษฐานจิตเพื่อไม่ให้ท่านทรมานจนเกินไป ก็ย่อมช่วยให้ท่านได้บรรเทาไปได้บ้างโดยบอกกล่าวให้ท่านได้รับรู้แล้วให้ท่านอนุโมทนาในบุญทานนั้นพอท่านทราบก็ย่อมทำความสุขให้เกิดขีึ้น พอมีความสุขเกิดขึ้นแล้ว ความทุกข์ทรมานก็ย่อมจะอยู่ไม่ได้ในขณะนั้น จึงควรพยายามชโลมจิตด้วยบุญบ่อย ๆ เพราะบุญย่อมให้อานิสงส์ทันทีที่ทำ ทั้งคนทำและคนที่เราบอกกล่าว

สิ่งที่ควรทำอีกประการหนึ่งก็คือ ฝึกสติบ่อย ๆ กำหนดรู้เท่าทันสภาวธรรมที่เกิดขึ้น เกิดก็คือเกิด แก่ก็คือแก่ เจ็บก็คือเจ็บ ตายก็คือตาย มองให้เห็นเป็นเรื่องของการเปลี่ยนแปลงมีเกิดขึ้นแล้วดับไป ไม่ว่าจะเป็นความทุกข์หรือความสุข ความผิดหวังหรือความสมหวัง ไม่มีสิ่งใดที่จะอยู่ต่อได้ แม้กระทั่งความทุกข์เองก็ต้องอยู่ในกฎของไตรลักษณ์ คือ อนิจจัง ทุกขังอนัตตา วางความยึดมั่นถือมั่นในขันธ์ 5 คือ รูป เวทนาสัญญา สังขาร และวิญญาณ ว่าเป็นเพียงสิ่งที่มาประกอบกันขึ้นไม่ใช่เรา ไม่ใช่เขา พอขันธ์ 5 เสื่อมสลายไปก็ไม่มีเราไม่มีเขาเช่นกัน พอเข้าใจเช่นนี้ก็อย่าไปทุกข์แทนท่าน เพียงแต่เราทำหน้าที่ของเราให้สมบูรณ์ ดูแลท่านอย่างเต็มที่เท่าที่เราจะทำได้หากคนเฝ้าไข้ไปทุกข์แทนหรือไปทุกข์ตามคนไข้ แล้วใครจะช่วยใครได้ เหมือนคนติดหล่มไม่สามารถช่วยคนที่ติดหล่มได้


หากผู้อ่านมีปัญหาหนักใจ ต้องการคำแนะนำแฝงด้วยแนวคิดทางธรรม สามารถส่งคำถามมาได้ที่

นิตยสาร Secret คอลัมน์ Dhamma Daily หรือ dhammadaily2015@gmail.com


ปัญหาธรรมประจำวันนี้

ปัญหาธรรมประจำวันนี้ : เอาบุญมาฝาก แล้วเราได้รับจริงหรือ

ปัญหาธรรมประจำวันนี้: ตักบาตรพระ ด้วยอาหารค้างคืน บาปไหม

ปัญหาธรรมประจำวันนี้ : ต้องดูแลแม่จนไม่ได้ไป ปฏิบัติธรรม เสียใจมาก ทำอย่างไรดี

Posted in MIND
BACK
TO TOP
cheewajitmedia
Writer

© COPYRIGHT 2024 Amarin Corporations Public Company Limited.