พ่อแม่มีนิสัยยึดมั่นถือมั่น

Dhamma Daily : พ่อแม่มีนิสัยยึดมั่นถือมั่น และชอบโกรธ จะมีวิธีช่วยอย่างไร

ปัญหาธรรมประจำวันนี้ : พ่อแม่มีนิสัยยึดมั่นถือมั่น และชอบโกรธ จะมีวิธีช่วยอย่างไร

ถาม : พ่อแม่มีนิสัยยึดมั่นถือมั่น ไม่ฟังเหตุผลของใคร แล้วก็มักมีความโกรธเข้าแทรก ทำให้ผมแก้ปัญหาไม่ตก พอจะมีวิธีที่ช่วยให้ท่านใจเย็นรับฟังสิ่งที่ถูกต้องและมีเหตุผล แล้วก็ช่วยบรรเทาความโกรธของท่านได้บ้างไหมครับ

พระดร.นิตินัย อุดมกัน ตอบปัญหาข้อนี้ว่า

ตอบ : ธรรมดาของคนเป็นพ่อแม่และคนอายุมาก ย่อมมีความถือดี คือถือตัวถือตน เพราะด้วยวัยและวุฒิ ดังนั้นเราเป็นเด็กแล้วเป็นลูกด้วย ย่อมต้องอดทนอดกลั้น ฟังในสิ่งที่ท่านพูด นำมาพิจารณา อย่าไปเถียงหรือสอนท่าน เราอย่าทำให้ท่านโกรธ เพราะเรารู้ว่าเป็นนิสัยของท่านแบบนั้น แก้ไม่ได้ ให้เราพยายามเข้าใจท่าน

การที่เราจะเปลี่ยนแปลงบุคคลอื่นนั้นเป็นเรื่องยากมาก เราควรเปลี่ยนแปลวตัวเองเข้าหาท่านดีกว่า แต่เรามีสติรับฟังสิ่งที่ท่านบอก ท่านสอน ว่ามันใช้ได้ไหม ถูกต้องตามยุคตามสมัยไหม แต่ต้องอยู่บนพื้นฐานความถูกต้อง ดีงามและศีลธรรม จงทำหน้าที่ของลูกให้ดี หลวงปู่สนธิ์ อนาลโย แบ่งลูกออกเป็น 7 จำพวก คือ

1. ลูกแก้ว คือลูกที่มีพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์

2. ลูกกะ คือลูกกตัญญู

3. ลูกเกาะ คือลูกเกาะพ่อเกาะแม่จนพ่อแม่ลำบาก

4. ลูกกล้วย คือลูกที่เนรคุณ ต้นกล้วยมีคุณมหาศาล พอออกลูกแล้วต้องตัดทิ้งนั่นเอง

5. ลูกกา คือกาขยัน แต่ชอบขโมย โบราณว่าดูอย่างกา แต่อย่าเอาเยี่ยงอย่างกา

6. ลูกลาก คือลูกลากพ่อแม่ไปสู่ความเดือดร้อน

7. ลูกเลิก คือเลิกเป็นพ่อเป็นแม่ เมื่อทะเลาะเบาะแว้งกัน

 

Image by Alexas_Fotos from Pixabay

Secret Magazine (Thailand)


บทความน่าสนใจ

เมื่อลูกเกลียดพ่อแม่ บทความจาก พระอาจารย์ชาญชัย อธิปญฺโญ

© COPYRIGHT 2024 Amarin Corporations Public Company Limited.