คบซ้อน

ปัญหาธรรมประจำวันนี้: คบซ้อน กับใครหลายๆ คนโดยที่ยังไม่แต่งงาน จะถือว่าผิดศีลหรือไม่ – นิตยสาร Secret

คบซ้อน กับใครหลายๆ คนโดยที่ยังไม่แต่งงาน

ถาม : การที่เรา คบซ้อน กับใครหลายๆ คนโดยที่ยังไม่แต่งงาน จะถือว่าผิดศีลหรือไม่ และควรทำอย่างไรในการเลือกคบและปฏิเสธโดยไม่ให้อีกฝ่ายเสียใจ

พระครูธรรมธร ดร. สาคร สุวฑฺฒโน ขอไขปัญหาข้อนี้ว่า

ตอบ : 

คนเรามีหนึ่งชีวิต หนึ่งสมอง หนึ่งหัวใจ ก็ต้องรักเดียวใจเดียว อย่าคบซ้อนหลายๆ คน เพราะเป็นบาป การปฏิเสธที่ดีที่สุด คือ การพูดความจริง โดยใช้คำพูดถนอมน้ำใจของผู้ฟัง

วิธีป้องกันการคบซ้อนคือต้องมีหิริ และ โอตัปปะกล่าวคือ มีความละอายและเกรงกลัวต่อบาป หิริ ควรมีประจำใจ เพราะ หิริ คือ ความละอายแก่ใจ ความละอายต่อบาปที่จะเกิดขึ้น ส่วน โอตัปปะ ควรมีประจำกาย โอตัปปะ คือ ความเกรงกลัว หรือ ความสดุ้งกลัวต่อผลของความชั่วต่อผลไม่ดีไม่งามที่จะตามมา


หากผู้อ่านมีปัญหาหนักใจ ต้องการคำแนะนำแฝงด้วยแนวคิดทางธรรม สามารถส่งคำถามมาได้ที่

นิตยสาร Secret คอลัมน์ Dhamma Daily หรือ dhammadaily2015@gmail.com


ที่มา : คอลัมน์ Dhamma Daily นิตยสาร Secret

บทความน่าสนใจ

ปัญหาธรรมประจำวันนี้ : เลิกกับแฟน ที่คบมานานเพราะ ‘คบซ้อน’ ทำใจอย่างไรดี

ความสัมพันธ์แบบนี้ที่คุณไม่ควรเสียเวลาให้

Posted in MIND
BACK
TO TOP
cheewajitmedia
Writer

© COPYRIGHT 2024 Amarin Corporations Public Company Limited.