รัชกาลที่ 9

บทกลอน “ในหลวงรัชกาลที่ 9” ของปวงชน – จากใจชาวไทยคนหนึ่ง

 “ในหลวงรัชกาลที่ 9” ของปวงชน

ในหลวง รัชกาลที่ 9 ของปวงชน

ได้เข้าถึงซึ่งในพระที่นั่ง                   บังคมกราบพระบรมโกศพระทรงศรี

อัสสุชลท้นหลั่งรานฤดี                    รำลึกองค์พระภูมีภูมิพล

โอ้องค์พระนวราชนฤบดินทร์              ชพระหลั่งรินคุณูปการประทานผล

ศานติสุขสู่มหาประชาชน                  พระคุณล้นพ้นเกล้าเหล่านิกร

กรประนมนบทูนพระทรงราชย์             น้อมฤทัยเทิดพระบาทอดิศร

ด้วยกตเวทิตาสถาพร                       พระบิดรนิกรไทยทั้งธรณี

จักน้อมนำพระบรมราโชวาท               สนองพระราชปณิธานพระชินศรี

เพื่อบูชาพระรามาธิบดี                      จารมั่นในหทัยนี้นิรันดร


ผู้แต่ง : สุชาติ  สีสุทธิโพธิ์

รูปภาพ : สรยุทธ พุ่มภักดี


ขอเชิญชวนแฟนเพจซีเคร็ตเขียนบทกลอนหรือบทความ เพื่อแสดงถึงความจงรักภักดีและความรักที่มีต่อ “ในหลวงรัชกาลที่ 9 ของปวงชน” ซีเคร็ตจะนำบทกลอนหรือบทความของท่าน ลงในเว๊บไซต์และเว๊บเพจทุกวันตลอดเดือนตุลาคมนี้

สามารถส่งได้ที่อินบ็อกเพจ หรือ therranuch_pa@amarin.co.th

Posted in MIND
BACK
TO TOP
cheewajitmedia
Writer

© COPYRIGHT 2024 Amarin Corporations Public Company Limited.