รัชกาลที่ 9

บทกลอน “ในหลวงรัชกาลที่ 9” ของปวงชน – จากใจชาวไทยคนหนึ่ง

“ ในหลวง รัชกาลที่ 9 ” ของปวงชน

ในหลวง รัชกาลที่ 9 ของปวงชน

     เย็นร่มศิระล้วน             ร่มเย็นถ้วนไผทไทย

ร่มฉัตรพระทรงชัย             ในนวรัชกาลบดินทร์

     พสกศานติสุข               นิรทุกข์ทั่วทุกถิ่น

บารมีพระภูมินทร์                ปิ่นปกเกล้าปกเกศา

     โอ้องค์พระปิ่นแก้ว          นิราศแล้วจากอาณา

สู่สรวงสวรรคา-                  ลัยสถิตดุสิตสถาน

     อัสสุชลนองหน้า            ปวงประชาอุราราน

รำลึกพระภูบาล                  คุณูปการประทานผจง

     ทูนเทิดพระบาทแล้ว       ยิ่งดวงแก้วปิตุรงค์

จงรักภักดิ์มั่นคง                  ทรงกอปรเกื้อนิกรมา

     ยามนี้พร้อมน้อมจิต        สุจริตปฏิญญา

ด้วยกตเวทิตา                     พระรามาธิบดี

     จักสืบพระปณิธาน          ราชการพระทรงศรี

พระโอวาทพระภูมี               จารมั่นที่ฤดีนิรันดร์


ผู้แต่ง : สุชาติ  สีสุทธิโพธิ์

รูปภาพ : ถาพเผยแพร่จากหอจดหมายเหตุ


ขอเชิญชวนแฟนเพจซีเคร็ตเขียนบทกลอนหรือบทความ เพื่อแสดงถึงความจงรักภักดีและความรักที่มีต่อ “ในหลวงรัชกาลที่ 9 ของปวงชน” ซีเคร็ตจะนำบทกลอนหรือบทความของท่าน ลงในเว๊บไซต์และเว๊บเพจทุกวันตลอดเดือนตุลาคมนี้

สามารถส่งได้ที่อินบ็อกเพจ หรือ therranuch_pa@amarin.co.th


บทความน่าสนใจ

หน่วยทันตกรรมพระราชทาน น้ำพระราชหฤทัยของในหลวงรัชกาลที่ 9

ป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง ของ ในหลวงรัชกาลที่ 9

 

Posted in MIND
BACK
TO TOP
cheewajitmedia
Writer

© COPYRIGHT 2024 Amarin Corporations Public Company Limited.