อวิหิงสา

ทศพิธราชธรรมข้อที่ 8 อวิหิงสา (ความไม่เบียดเบียน)

ทศพิธราชธรรมข้อที่ 8 อวิหิงสา (ความไม่เบียดเบียน)

Secret ขอน้อมนำ ทศพิธราชธรรมข้อที่ 8 อวิหิงสา มาเผยแพร่เพื่อให้ผู้อ่านได้น้อมนำมาเป็นแบบอย่างในการครองตนเพื่อความสุขแบบพอเพียง

8. อวิหิงสา

ความไม่เบียดเบียน

“การสั่งสอนของศาสนาที่แท้จริงก็คือสอนให้คนได้มีความสุข ซึ่งมาจากความนิ่งในใจและความดี ไม่เบียดเบียนผู้อื่น ถ้าแต่ละคนสามารถที่จะทำเช่นนี้แล้ว แล้วก็เผื่อแผ่คนอื่นบ้าง คนอื่นก็จะมีความสุขเหมือนกัน ไม่เบียดเบียนซึ่งกันและกันทั้งในทางวัตถุ ทั้งในทางจิตใจ”

พระบรมราโชวาทพระราชทานแก่คณะผู้แทนองค์การศาสนา คณะครู และนักเรียนวันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2531


อวิหิงสา หมายถึง การไม่เบียดเบียนชีวิตผู้อื่น ไม่ว่าจะเป็นคนหรือสัตว์ก็ตามแม้แต่เรื่องเล็ก ๆ น้อย ๆ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชก็ทรงไม่เบียดเบียนใครทั้งสิ้น คำบอกเล่าของพล.ต.อ.วสิษฐ เดชกุญชร ในนิตยสารแพรว ฉบับวันที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2526เล่าว่า

“อาหารกล่องเตรียมไปจากในวังแล้วสมเด็จฯท่านรับสั่งให้เตรียมไปเลย ไม่โปรดที่จะไปรบกวนใคร อาหารเหมือนกันทั้งข้าทั้งเจ้า…บางทีเข้าไปในที่ทุรกันดาร ท่านเตรียมอาหารไปพระราชทานด้วย ขนใส่เฮลิคอปเตอร์ไปเป็นลำ ๆ โปรดเสวยง่าย ๆ ทั้งสองพระองค์”

นอกจากการช่วยเหลือประชาชนแล้วพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชยังมีพระเมตตาต่อสัตว์ด้วย ผศ.สพ.ญ. ดร.มนชนก วิจารสรณ์ สัตวแพทย์ประจำโรงพยาบาลสัตว์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และประธานคณะกรรมการดูแลเครื่องสายพานใต้น้ำพระราชทาน ให้สัมภาษณ์ในนิตยสาร เทคโนโลยีชาวบ้านฉบับ 452 ปีที่ 21 วันที่ 1 เมษายน พ.ศ.2552 ว่า

“นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นที่พระองค์ทรงมีพระเมตตาต่อสุนัขที่ไม่ใช่เฉพาะสุนัขทรงเลี้ยงแต่เพียงอย่างเดียว หากแต่ทรงเผื่อแผ่พระเมตตามายังสุนัขของประชาชนทั่วไปให้มีโอกาสรักษาให้หายจากโรคภัยไข้เจ็บอย่างทั่วถึงด้วยเครื่องมือที่ทันสมัย ทั้งยังพระราชทานโอกาสด้านการศึกษาให้แก่นิสิตสัตวแพทย์ รวมถึงสัตวแพทย์ประจำโรงพยาบาล ในการศึกษานวัตกรรมการรักษาใหม่ ๆ เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ โดยลู่วิ่งใต้น้ำพระราชทานนี้นับเป็นนวัตกรรมนำเข้าจากประเทศเยอรมนีเครื่องแรกของไทยที่ใช้ระบบไฮดรอลิกในการยกสุนัขขึ้นลง การเดินบนลู่วิ่งหรือสายพานเดินใต้น้ำจัดเป็นวิธีการออกกำลังที่มีประสิทธิภาพสูงในการบำบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพการทำงานของระบบประสาท กล้ามเนื้อ กระดูก ข้อต่อและเส้นเอ็น ภายหลังการผ่าตัดหรือควบคู่ไปกับการรักษาทางยา โรคที่เหมาะต่อการผ่าตัดหรือควบคู่ไปกับการรักษาทางยา เช่นโรคข้อเสื่อม โรคหมอนรองกระดูกเสื่อมโรคเอ็นข้อเข่าฉีกขาด โรคกล้ามเนื้อฝ่อลีบและโรคทางเส้นประสาทต่าง ๆ ซึ่งการทำงานของเครื่องจะเป็นการผสมผสานระหว่างสายพานลู่วิ่งบนบกกับวิธีธาราบำบัด ซึ่งเดิมเราได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่พระราชทานสระสุวรรณชาดให้ใช้ฟื้นฟูสัตว์ที่มีปัญหาเรื่องนี้แต่การทำงานจะต่างกันเล็กน้อย คือการให้สุนัขลงไปว่ายน้ำในสระสุวรรณชาด สุนัขจะไม่ต้องลงน้ำหนักที่ขาเลย แต่จะหนักไปในการใช้ข้อในการว่าย แต่เครื่องสายพานใต้น้ำจะช่วยกระตุ้นให้สุนัขได้ลงน้ำหนักที่ขาบางส่วนซึ่งจะช่วยให้สุนัขเดินได้คล่องแคล่วขึ้น”

ข้อมูลจาก นิตยสาร Secret


ทศพิธราชธรรมข้อที่ 1 10 ทศพิธราชธรรม ธรรมที่พ่อสอน (ทาน)

ทศพิธราชธรรมข้อที่ 2 10 ทศพิธราชธรรม ธรรมที่พ่อสอน (ศีล)

ทศพิธราชธรรมข้อที่ 3 10 ทศพิธราชธรรม ธรรมที่พ่อสอน (ปริจจาคะ)

ทศพิธราชธรรมข้อที่ 4 10 ทศพิธราชธรรม ธรรมที่พ่อสอน (อาชชวะ)

ทศพิธราชธรรมข้อที่ 5 10 ทศพิธราชธรรม ธรรมที่พ่อสอน (มัททวะ)

ทศพิธราชธรรมข้อที่ 6 ทศพิธราชธรรมข้อที่ 6 ตบะ (ความเพียร)

ทศพิธราชธรรมข้อที่ 7 ทศพิธราชธรรมข้อที่ 7 อักโกธะ (ความไม่โกรธ)

ทศพิธราชธรรมข้อที่ 9 ทศพิธราชธรรมข้อที่ 9 ขันติ (ความอดทน)

ทศพิธราชธรรมข้อที่ 10 ทศพิธราชธรรมข้อที่ 10 อวิโรธนะ (ความหนักแน่น เที่ยงธรรม)

Posted in MIND
BACK
TO TOP
cheewajitmedia
Writer

© COPYRIGHT 2024 AME IMAGINATIVE COMPANY LIMITED.