วัดพระธาตุดอยกองข้าว

วัดพระธาตุดอยกองข้าว สถานปฏิบัติธรรมท่ามกลางธรรมชาติ

วัดพระธาตุดอยกองข้าว สถานปฏิบัติธรรมท่ามกลางธรรมชาติ

วัดพระธาตุดอยกองข้าว สถานปฏิบัติธรรมที่ตั้งอยู่ท่ามกลางธรรมชาติอันเงียบสงบเหมาะสำหรับผู้ต้องการพบความสงบสุขในจิตใจ

เดิมวัดแห่งนี้มีถ้ำซึ่งเคยเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ ต่อมาในสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 มีคนลักขโมยพระพุทธรูปไปเป็นจำนวนมาก ชาวบ้านจึงแอบนำพระพุทธรูปขึ้นไปประดิษฐานบนยอดเขาแทน พร้อมทำทางเท้าเล็ก ๆเพื่อขึ้นไปสักการะ จากนั้นพระครูภาวนานุศาสก์ (แป้น ธมฺมธโร) จากสำนักวิปัสสนากรรมฐานวัดไทรงามธรรมธรารามจังหวัดสุพรรณบุรี เห็นว่าสถานที่แห่งนี้ร่มรื่น เหมาะสำหรับการปฏิบัติธรรม จึงส่งพระลูกศิษย์เข้ามาพัฒนาตั้งแต่ปี พ.ศ.2525 กระทั่งเปิดเป็นศูนย์ปฏิบัติธรรมอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2542 โดยเน้นการปฏิบัติจริงเพื่อให้ผู้ปฏิบัตินำความรู้และเทคนิคกลับไปฝึกฝนที่บ้านเองได้ นอกจากนี้ยังให้อิสระและไม่บังคับผู้ปฏิบัติจนเกินไป เพราะเชื่อว่าคนที่มาปฏิบัติธรรมนั้นต้องการแสวงหาความสงบสุขทางจิตใจหากวัดบังคับมากไป เท่ากับกำลังนำทุกข์ไปใส่ใจเขาเสียมากกว่า

แนวทางปฏิบัติ

มหาสติปัฏฐาน 4 ใช้การเคลื่อนไหวร่างกาย จับความรู้สึกและสังเกตอารมณ์ ซึ่งเป็นแนวทางของพระครูภาวนานุศาสก์ (แป้น ธมฺมธโร) วัดไทรงามธรรมธราราม จังหวัดสุพรรณบุรี

ระเบียบปฏิบัติ

1. ผู้ปฏิบัติธรรมต้องแสดงสำเนาบัตรประชาชนประกอบการสมัคร โดยแจ้งรายละเอียด เช่น จำนวนคน จำนวนวันที่ต้องการปฏิบัติธรรมล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน โดยต้องเดินทางมาแจ้งด้วยตนเองได้ตั้งแต่เวลา 8.00 น. - 15.00 น.ของทุกวัน

2. ผู้ปฏิบัติธรรมต้องเตรียมชุดปฏิบัติธรรมมาเอง (นุ่งขาว - ห่มขาว) ทางวัดมีเครื่องซักผ้าบริการ และก่อนวันลาศีลต้องทำความสะอาดที่พัก ซักผ้าห่มและหมอนให้เรียบร้อย เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ปฏิบัติธรรมคนอื่น ๆ

3. ระหว่างปฏิบัติธรรมต้องปิดเครื่องมือสื่อสารทุกชนิด

4. ห้ามนำเครื่องใช้ไฟฟ้า เช่น หม้อหุงข้าว กาน้ำร้อนมาใช้ในวัด หากนำมา ต้องแจ้งผู้ดูแลการปฏิบัติธรรมก่อน

5. ห้องพักของผู้ปฏิบัติธรรมแยกชาย - หญิง หากเพศตรงข้ามมีธุระจำเป็นต้องเข้าไป ต้องมีพระหรือแม่ชีติดตาม

ไปด้วย

กิจวัตรปฏิบัติธรรม

ตื่นนอนเวลา 4.00 น. และมาพร้อมกันที่ศาลาปฏิบัติธรรมเวลา 4.30 น. เริ่มทำวัตรเช้า จากนั้นทำความสะอาดที่พักและกวาดลานวัด เวลาประมาณ 8.00 น. รับประทานอาหาร โดยวัดจัดอาหารที่ได้จากการบิณฑบาตให้เพียง 1 มื้อเท่านั้น หากผู้ปฏิบัติธรรมต้องการรับประทาน 2 มื้อ สามารถจัดหามาเองได้ จากนั้นให้ผู้ปฏิบัติธรรมพักผ่อนตามอัธยาศัยและเริ่มปฏิบัติธรรมในเวลา 14.00 น. - 17.00 น. และเวลา 18.30 น. - 21.00 น. ซึ่งแบ่งเป็นการนั่งสมาธิ ยืนสมาธิ และเดินจงกรม อย่างละประมาณ 1 ชั่วโมง โดยมีพระวิปัสสนาจารย์เป็นผู้ฝึกสอน หากผู้ใดต้องการความเงียบสงบ สามารถขึ้นไปปฏิบัติธรรมบนถ้ำในเขตวัดได้

การปฏิบัติธรรมท่ามกลางธรรมชาติอันเงียบสงบได้ยินเพียงเสียงเคลื่อนไหวของธรรมชาติ น่าจะช่วยให้จิตใจที่ว้าวุ่นสงบลงได้ไม่ยาก

อ้างอิง : หนังสือแผนที่ความสุข 100 สถานที่ปฏิบัติธรรมทั่วไทย 2


ศูนย์พัฒนาจิตเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา

ประจำจังหวัดเชียงราย กระทรวงศึกษาธิการ

วัดพระธาตุดอยกองข้าว

ตำบลดอยฮาง อำเภอเมืองฯจังหวัดเชียงราย 57000


เรื่อง Pitchaya ภาพ วรวุฒิ วิชาธร

 

Posted in MIND
BACK
TO TOP
cheewajitmedia
Writer

© COPYRIGHT 2024 AME IMAGINATIVE COMPANY LIMITED.