เลิกโกหก

ปัญหาธรรมประจำวันนี้ : ทำอย่างไรให้แฟน เลิกโกหก

ปัญหาธรรมประจำวันนี้ : ทำอย่างไรให้แฟน เลิกโกหก

ถาม : ถ้าแฟนโกหกบ่อย และทะเลาะกันบ่อยจนเหนื่อยอยากเลิกมีหลักธรรมข้อไหนที่จะช่วยไม่ให้ทะเลาะกันหรือไม่ให้แฟนโกหกบ้างคะ

พระครูธรรมธร ดร.สาคร สุวฑฺฒโนตอบคำถามนี้ว่า

ตอบ : การทะเลาะกันเป็นเรื่องปกติที่บางครั้งอาจเกิดเพราะไม่เข้าใจหรือไม่ฟังเหตุผลซึ่งกันและกัน เพราะฉะนั้น การจะครองรักให้ยืนยาว คุณโยมต้องมีธรรมะ คือ ขันติและ โสรัจจะ

ขันติ คือ ความอดทน มีจิตใจเข้มแข็งและโสรัจจะ คือ ความสงบเสงี่ยม ความมีอัธยาศัยงดงาม ความประณีต ความเรียบร้อยจะทำให้จิตใจเราสงบ ไม่ทะเลาะกับใคร

ขันติและโสรัจจะเป็นธรรมสองข้อที่ไปด้วยกัน เมื่อแปลจะได้ความหมายว่าธรรมอันทำให้งาม โดยความงามในที่นี้ หมายถึง 1. มีจิตใจเข็มแข็ง น่ายกย่อง 2. มีวาจาไม่ก้าวร้าว ไม่หยาบคาย 3. มีการกระทำอยู่ในกรอบที่เหมาะสม

ส่วนแฟนที่ชอบโกหกต้องรู้จักมีเบญจศีลและเบญจธรรมในข้อที่ 4 ได้แก่เบญจศีลในข้อ มุสาวาทา เวรมณี คือเว้นจากการพูดเท็จ ต้องตระหนักถึงผลที่จะตามมา คือ ทำให้ชีวิตคู่ไม่สงบ และเบญจธรรมในข้อที่ 4 คือ สัจจะ คือ มีความซื่อสัตย์ มีความจริงใจ พูดจริงทำจริงไม่โกหกหลอกลวงใครให้เกิดความเสียหายและเสียความรู้สึก จะทำให้ชีวิตคู่สงบสุขและชีวิตส่วนตนก็จะผาสุกไปด้วย


หากผู้อ่านมีปัญหาหนักใจ ต้องการคำแนะนำแฝงด้วยแนวคิดทางธรรม สามารถส่งคำถามมาได้ที่

นิตยสาร Secret คอลัมน์ Dhamma Daily หรือ dhammadaily2015@gmail.com


บทความที่น่าสนใจ

ปัญหาธรรมประจำวันนี้ : แฟนนอกใจ ไปมีลูกกับผู้หญิงอีกคน

ปัญหาธรรมประจำวันนี้: ถ้าหนูเชื่อว่าตัวเองคิดดี ทำดี แต่ไม่อยากเข้าวัด ไม่อยากสวดมนต์ บาปไหม

ปัญหาธรรมประจำวันนี้ : พระพุทธศาสนาพูดถึงเรื่อง “ฤกษ์ยาม” ไว้อย่างไร

 

Posted in MIND
BACK
TO TOP
cheewajitmedia
Writer

© COPYRIGHT 2024 AME IMAGINATIVE COMPANY LIMITED.