เพิ่มเวลาให้ตัวเอง

แค่ เพิ่มเวลาให้ตัวเอง ชีวิตก็มีความสุขแล้ว

เพิ่มเวลาให้ตัวเอง

เพิ่มเวลาให้ตัวเอง ก็เหมือนให้รางวัลชีวิตกับตัวเอง เพียงแค่ใช้เทคนิคง่าย ๆ ตามที่เรากำลังจะบอกคุณ ลองนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำดูนะคะ แล้วคุณจะมีเวลาเหลือเฟือเลยละ !!

เข้าใจสภาพปัญหาที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน

มองเห็นประเด็นปัญหาชัดเจนขึ้น ด้วยการจัดกลุ่มวิธีใช้เวลา ที่ทำอยู่ในปัจจุบันเป็น 4 กลุ่ม ได้แก่ เพื่อการดำรงชีวิต ใช้อย่างสิ้นเปลือง เพื่อการลงทุน เพื่อสิ่งไร้ประโยชน์ โดยใช้ “แผนภูมิการลงทุนกับเวลา” และทำความเข้าใจการใช้เวลานั้น

กำหนดสิ่งที่จะ “ไม่ทำ”

ถือเป็นขั้นตอนที่สำคัญ ที่สุด ในการบริหารเวลา เมื่อพิจารณาจากมุมมองของ ประสิทธิผลต่อการลงทุน การเลิกทำสิ่งที่ไม่จำเป็น เป็นวิธีที่ดีที่สุด ที่จะทำให้มีเวลาเพิ่มขึ้น

เวลา

กำหนดสิ่งที่มอบหมาย ให้คนอื่นทำแทนได้

การใช้เวลาจดจ่อ ทำสิ่งที่ตนเองถนัด โดยไม่พยายามทำทุกอย่างด้วยตนเอง แล้วเอารายได้ที่ได้จากงานนั้น ไปแลกเปลี่ยนกับเวลาของคนอื่น ทำให้การบริหารเวลา มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น เป็นวิธีใช้ประโยชน์ จากการจ้างมืออาชีพ ให้ทำงานให้ หรือเมื่อเลื่อนตำแหน่งสูงขึ้นในบริษัท และองค์กรก็ให้มอบหมายหน้าที่ ให้ลูกน้องทำ เป็นต้น

ทำสิ่งที่มีแค่ตัวเองเท่านั้น ที่ทำได้ ให้มีประสิทธิภาพ

ทำให้ประสิทธิภาพ การใช้เวลาเพิ่มมากขึ้นเรื่อย ๆ ด้วยการใช้เทคนิคต่าง ๆ เช่น ใช้สมุดบันทึก สร้างนิสัยใช้ชีวิต อย่างใส่ใจสุขภาพ ยืมแรงคนอื่นมาใช้ ทบทวนเรื่องที่พักอาศัย ทบทวนเวลาที่ใช้ในการเดินทาง ทบทวนเวลาที่ใช้ทำงานบ้าน และดำเนินชีวิต รวมถึงทบทวนทักษะ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

ฝึกฝนวิธีก้าวไปข้างหน้า แบบผสมผสาน

แม้จะนำเทคโนโลยีใหม่มาใช้ แต่ก็มีแนวโน้มที่เราจะกลับไปหาวิธีทำ และวิธีคิดแบบเก่า การจำให้ขึ้นใจถึงวิธี

  • เอาเวลาที่มีเพิ่มขึ้น กลับมาลงทุนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพขึ้นอีก
  • สร้างนิสัยดูสมุดบันทึก ยามว่างอยู่เสมอ
  • ดูช่องโหว่ระหว่างแผนการ และสิ่งที่เกิดขึ้นจริง
  • วัดประสิทธิผล ของการบริหารเวลา
  • ปรับปรุงการบริหารเวลา ให้ดีขึ้นเรื่อย ๆ อย่างต่อเนื่อง

ทำให้วิธีใหม่เป็นที่ยอมรับ และสามารถมุ่งไปยังทิศทางที่ดีกว่าได้

ข้อมูลจาก : หนังสือเรื่อง จัดสรรเวลาดี มีรายได้เพิ่ม 10 เท่า


บทความอื่น ๆ ที่น่าสนใจ

ดูแลผู้ป่วย ภาวะหัวใจล้มเหลว อย่างไร ? ไม่ให้หัวใจเราป่วย

8 สิ่งต่อไปนี้ ที่อาจทำให้ต้องเสียเวลาชีวิตไปโดยใช่เหตุ!

รับมืออย่างคนฉลาด เมื่อ แฟนไม่มีเวลาให้

 

Posted in MIND
BACK
TO TOP
Riya
Writer

© COPYRIGHT 2023 Amarin Corporations Public Company Limited.