ปฏิบัติธรรม

รวม 3 สถาน ปฏิบัติธรรม ในกรุงเทพฯ

ใครเป็นชาวกรุงหรือเคยเดินทางมาในกรุงเทพฯ คงคุ้นเคยกับความวุ่นวายในเมืองหลวงแห่งนี้เป็นอย่างดี แต่น้อยคนนักจะทราบว่า กรุงเทพฯ กลับมีสถานที่สัปปายะ ให้ชาวเมืองได้สร้างความสงบให้จิตใจด้วยการ ปฏิบัติธรรม อีกด้วย

 

1.วัดยานนาวา

_X5A9483
วัดยานนาวา

วัดยานนาวา วัด เก่าแก่ที่อยู่คู่บ้านคู่เมืองมากว่า 240 ปี โดดเด่นด้วยเจดีย์ มีฐานเป็น เรือสำเภาจีนขนาดเท่าลำจริง นอกจากจะงดงามแล้ว ยังแฝงนัยทางพุทธศาสนาไว้ อย่างแยบคาย

เมื่อปี พ.ศ. 2387 พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว โปรดเกล้าฯให้บูรณปฏิสังขรณ์วัดแห่งนี้ พร้อมสร้างเจดีย์ มีฐานเป็นเรือ สำเภาจีน โดยแฝงนัยสำคัญ 2 ประการ คือ เพื่อแสดงให้เห็นถึงความเจริญ รุ่งเรืองของการค้าระหว่างประเทศในสมัยนั้น และเป็นสัญลักษณ์ทางธรรม เรือ เปรียบเสมือนธรรมะที่โอบอุ้มสรรพสัตว์ทั้งหลายให้พ้นจากแม่น้ำแห่งความทุกข์ ไปสู่ฝั่งพระนิพพาน

ปัจจุบันวัดยานนาวาสนองพระราชดำริด้วยการสร้างสำนัก ปฏิบัติธรรม เพื่อเปิดให้ผู้สนใจมาปฏิบัติธรรมได้ทุกเพศทุกวัย

แนวทางปฏิบัติ

มหาสติปัฏฐาน 4 โดยการเดินจงกรม นั่งสมาธิ และกำหนดอิริยาบถย่อย

หลักสูตรที่เปิดรับ

1. หลักสูตรพัฒนาจิตสำหรับเยาวชน เปิดรับเยาวชนอายุ 9 - 15 ปี

2. หลักสูตรพัฒนาจิตเพื่อชีวิตที่เป็นสุข

3. หลักสูตรพัฒนาจิต โดยอาจารย์ทิพย์รัตน์ เผ่าวิจารณ์และคณะ เน้นความกตัญญูต่อบิดามารดา

4. หลักสูตรมหาสติปัฏฐานภาวนา ปิดวาจาเก็บอารมณ์เข้ม 7 วัน (ต้องเคยผ่านการอบรมหลักสูตรอื่น ๆ แล้วอย่างน้อย3 ครั้ง)

สำนักปฏิบัติธรรมประจำกรุงเทพมหานครแห่งที่ 1วัดยานนาวา

ที่ตั้ง อาคารมหาเจษฎาบดินทร์ ชั้น 2 เลขที่ 40 ถนนเจริญกรุงแขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

ข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 0-2212-6567 หรือ bhavanatoday.org

เรื่อง พิชญาภาพวรวุฒิวิชาธร

 

โปรดกดเลข 2 เพื่ออ่านต่อหน้าถัดไป

2.บ้านธรรมนำใจ

_X5A9234+

บ้าน ธรรมนำใจ สถานปฏิบัติธรรม ที่ยึดตามแนวคำสอนของพระธรรมสิงหบุราจารย์ (จรัญ  ฐิตธมฺโม) พระผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ แห่งวัดอัมพวัน อำเภอพรหมบุรี จังหวัด สิงห์บุรี

คุณณัฐวรรธน์ ภรนรา ผู้ก่อตั้งบ้านธรรมนำใจ เล่าว่า “เหตุผลที่ทำให้ผมนำเงินเก็บส่วนตัวมาเช่าตึกเพื่อเปิดเป็นศูนย์ปฏิบัติธรรม  ข้อแรกเพื่อขยายพื้นที่สำนักงานในการจัดทำหนังสือการ์ตูนหลวงปู่จรัญกับเณร น้อยช่างคิด ซึ่งเป็นหนังสือการ์ตูนที่สอดแทรกหลักคำสอนทางพระพุทธศาสนา อย่างลึกซึ้ง เด็กอ่านได้ผู้ใหญ่อ่านดี และอีกเหตุผลที่สำคัญมากคือ ผมอยาก ให้คนเมืองรู้จักคำสอน โดยเฉพาะทางวิปัสสนากรรมฐานของหลวงพ่อจรัญ ฐิตธมฺโม  และได้ฝึกปฏิบัติธรรมง่าย ๆ ใกล้บ้าน ไม่ต้องเดินทางไปไกลถึงจังหวัด สิงห์บุรี

“สถานที่ตั้งของบ้านธรรมนำใจแห่งนี้ ผมและกัลยาณมิตรหลาย ท่านใช้เวลาเฟ้นหานานถึง 1 ปีเต็ม กว่าจะพบอาคารซึ่งห่างจากรถไฟฟ้าใต้ดิน สถานีหัวลำโพงเพียง 130 เมตรซึ่งเอื้อให้ผู้ที่สนใจเดินทางมา ปฏิบัติธรรมได้ สะดวกและอยากมาปฏิบัติธรรมบ่อย ๆ”

แนวทางปฏิบัติ

บ้าน ธรรมนำใจมีแนวทางปฏิบัติตามหลักสติปัฏฐาน 4 (ยุบหนอ พองหนอ) นอกจากนี้ยังส่งเสริมให้ผู้ปฏิบัติธรรมสวดมนต์บทพุทธชัย มงคลคาถา (พาหุงมหากา) เพื่อเป็นเครื่องเจริญสติด้วย โดยมีพระครูปลัดทองสุข  ฐิตสีโล และคณะสงฆ์เป็นพระวิปัสสนาจารย์

บ้านธรรมนำใจ

เลขที่ 474 ถนนไมตรีจิตต์ เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ

สำรองที่นั่งได้ที่ โทร. 0-2222-0598 ติดตามตารางการปฏิบัติธรรมได้ทาง www.baandhamnamjai.com

เรื่อง ชลธิชาแสงใสแก้วภาพวรวุฒิวิชาธร

 

โปรดกดเลข 3 เพื่ออ่านต่อหน้าถัดไป

3.บ้านจิตสบาย

บ้านจิตสบาย-014
บ้านจิตสบาย

บ้านจิตสบายตั้งอยู่บริเวณถนนพุทธมณฑลสาย 2 ก่อตั้งขึ้นเพื่อตอบแทนคุณพระรัตนตรัย ตลอดจนครูบาอาจารย์ผู้สั่งสอนธรรมะไว้ดีแล้ว อีกทั้งยังมีจุดประสงค์เพื่อเผยแผ่หลักธรรมแก่พุทธศาสนิกชนทั่วไป โดยเฉพาะหลักสติปัฏฐาน 4อันประกอบด้วย กาย เวทนา จิต ธรรม เพื่อให้ทุกคนมุ่งสู่ความพ้นทุกข์ทั้งปวง

ภายในบ้านจิตสบายมีอาคาร 2 ชั้นหนึ่งหลัง ชั้นล่างมีห้องกรรมฐาน สามารถรองรับผู้ปฏิบัติได้ถึง 50 ท่านชั้นบนเป็นห้องสมุด บรรจุพระไตรปิฎกและหนังสือธรรมะจำนวนมาก

ภายนอกอาคารมีพื้นที่สวนอันสงบร่มรื่นสำหรับเดินจงกรม ถัดไปเป็นศาลาไตรสิกขา พื้นที่สำหรับแสดงธรรมในวันเสาร์ - อาทิตย์ โดยมีพระอาจารย์ที่สอนเจริญสติแนวทางต่าง ๆ สลับกันมาแสดงธรรม เช่น พระอาจารย์ครรชิต อกิญจโนวัดป่าสันติธรรม จังหวัดชัยภูมิ พระอาจารย์มานพ อุปสโม ศูนย์ปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา ราชนครินทร์ เขาดินหนองแสง จันทบุรี พระอาจารย์ปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม ชลบุรี พระครูเกษมวรกิจ(หลวงพ่อวิชัย เขมิโย) วัดถ้ำผาจม จังหวัดเชียงราย พระภาวนาเขมคุณ วิ.(พระอาจารย์สุรศักดิ์ เขมรังสี) วัดมเหยงคณ์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นต้นส่วนใหญ่ภาคเช้าเป็นการฟังธรรมเทศนา ส่วนภาคบ่ายเป็นการฝึกปฏิบัตินอกจากนี้ยังมีโรงทานสำหรับรับประทานอาหารพร้อมบริเวณที่เก็บล้างภาชนะ

ที่นี่เปิดให้ผู้สนใจเข้าไปปฏิบัติภาวนาและศึกษาธรรมได้แบบไม่ค้างคืนทั้งวันธรรมดาและเสาร์ - อาทิตย์ สามารถใช้พื้นที่ส่วนใดในบ้านจิตสบายก็ได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย และหากใครประสงค์จะทำบุญสร้างกุศลสามารถสมัครเป็นจิตอาสาเพื่อช่วยกิจกรรมต่าง ๆ ของบ้านจิตสบาย

แนวทางปฏิบัติ

เจริญสติแบบเคลื่อนไหวตามแนวหลวงพ่อเทียน จิตฺตสุโภ

บ้านจิตสบาย

ตั้งอยู่เลขที่ 101 ถนนสุขาภิบาลบางระมาดแขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา กรุงเทพฯ (เป็นถนนเชื่อมระหว่างถนนวงแหวนกาญจนาภิเษกและถนนพุทธมณฑลสาย 2)

ติดตามกำหนดการแสดงธรรมได้ที่ปฏิทินธรรม www.jitsabuy.com/calender.htmlหรือโทร. 0-2448-3392

เวลาทำการ 9.00 น. - 18.00 น. หยุดทุกวันพุธ

เรื่อง รำไพพรรณบุญพงษ์ภาพสรยุทธพุ่มภักดี

Posted in MIND
BACK
TO TOP
A Cuisine
Writer

© COPYRIGHT 2024 Amarin Corporations Public Company Limited.