เรื่องของกรรม

ข้อสงสัย…ว่าด้วย เรื่องของกรรม

ข้อสงสัย…ว่าด้วย เรื่องของกรรม

” เรื่องของกรรม “

การปฏิบัติธรรมจะช่วยล้างกรรมเก่าได้มากน้อยขนาดไหน

การปฏิบัติธรรมไม่สามารถช่วยล้างกรรมเก่าได้ เพราะกรรมเก่าเมื่อทำแล้วยกเลิกไม่ได้ล้างไม่ได้แก้ก็ไม่ได้ กรรมนั้นไม่ว่าจะทำที่ไหนก็แล้วแต่ เมื่อถึงคราวส่งผลมันก็จะตามไปส่งผลได้แต่เราสามารถหนีกรรมนั้นไม่ให้ตามเราทันได้ ซึ่งมีวิธีเดียวคือการเจริญวิปัสสนาหากสามารถเจริญวิปัสสนาจนบรรลุเป็นพระอรหันต์ได้ กรรมที่จะตามมาทันในชาตินี้เท่านั้นที่จะส่งผลต่อเราส่วนกรรมในภพต่อไป ภพที่สองภพ ที่สามข้างหน้า จะไม่ส่งผลอีกแล้วเพราะว่ากรรมเหล่านั้นกลายเป็นโมฆะเป็นอโหสิกรรม ไม่มีตัวบุคคลมารองรับกรรมนั่นแหละถึงจะหนีกรรมได้อย่างแท้จริง

คนเราสามารถแก้กรรมได้หรือไม่

เรื่องนี้อธิบายลำบากเพราะเป็นสิ่งที่พิสูจน์ไม่ได้ แต่หากมองกลับไปในช่วงพุทธกาลแม้แต่พระพุทธเจ้าเองก็ยังแก้กรรมให้พระองค์ไม่ได้ แก้กรรมไม่ได้อย่างไร

ก่อนที่พระพุทธเจ้าจะเสด็จดับขันธปรินิพพาน ระหว่างทางขณะเสด็จไปเมืองกุสินารา พระองค์ได้พบแม่น้ำเล็กๆสายหนึ่ง ขณะนั้นพระองค์กำลังประชวรด้วยโรคปักขันทิกาพาธ(โรคท้องร่วง) อย่างหนักทรงกระหายน้ำ จึงตรัสกับพระอานนท์ว่า “อานนท์ เรากระหายน้ำช่วยไปตักน้ำมาให้ตถาคตดื่มระงับความกระหายให้สงบเถิด” พระอานนท์กราบทูลว่า “แม่น้ำตื้นเขินอีกทั้งเกวียนของพ่อค้าประมาณ500เล่ม ข้ามแม่น้ำผ่านไปเมื่อสักครู่นี้เท้าโคและล้อเกวียนบดย่ำทำให้น้ำในแม่น้ำขุ่นอย่าเพิ่งเสวยเลยพระเจ้าค่ะ” พระองค์ตรัสปฏิเสธคำทูลทัดทานของพระอานนท์ถึง 3 ครั้ง พระอานนท์จึงไปตักน้ำ

ปรากฏว่าพอไปถึงเกิดสิ่งมหัศจรรย์ขึ้น น้ำที่ธารนั้นกลับใสบริสุทธิ์พุทธานุภาพนี่มหัศจรรย์เหลือเกินจากนั้นพระพุทธเจ้าจึงตรัสว่า “สาเหตุที่เราให้เธอไปตักน้ำแล้วเกือบไม่ได้ผล ก็เพราะวิบากกรรมของเราตามมาเราเคยเกิดเป็นเด็กเลี้ยงโค วันหนึ่งต้อนโคไปเลี้ยงแล้วโคจะลงไปกินน้ำ ด้วยความที่เห็นว่าน้ำมันขุ่นเด็กเลี้ยงโคจึงไม่ยอมให้โคกินน้ำ ด้วยเหตุนี้วิบากกรรมจึงตามมาจนทัน”    เรื่องดังกล่าวได้บ่งบอกว่าแม้พระพุทธเจ้าเองก็ยังทรงแก้กรรมให้พระองค์เองไม่ได้ เราควรจะเชื่อใครก็อยากให้ลองพิจารณาด้วยตัวเองดู

 

เรื่องโดย : พระอาจารย์มานพ อุปสโม จากคอลัมน์ Dhamma Talk นิตยสาร Secret

ภาพ : www.pexels.com


บทความที่น่าสนใจ 

ปัญหาธรรมประจำวันนี้ : แก้กรรม เรื่อง ความรัก ตามหลักพุทธศาสนาต้องทำอย่างไร

เวรกรรมไม่ต้องรอชาติหน้า | เรื่องเล่าจากผู้อ่าน

สุนทรีนันทา พระขนิษฐาแห่งพระพุทธเจ้า ผู้หลงใหลในความงามว่าเป็นสิ่งที่เที่ยง

ปัญหาธรรมประจำวันนี้: การ ปิดวาจา ขณะปฏิบัติธรรม คืออะไร

ความสำเร็จของการปฏิบัติธรรมวัดจากอะไร โดย สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ป.อ.ปยุตฺโต)

© COPYRIGHT 2024 Amarin Corporations Public Company Limited.