สถานปฏิบัติธรรม

รวม 3 สถานปฏิบัติธรรม ที่ปฏิบัติตามแนวทางของพระอริยสงฆ์ 3 รูป

รวม 3 สถานปฏิบัติธรรม ที่ปฏิบัติตามแนวทางของพระอริยสงฆ์

Secret ขอนำเสนอ สถานปฏิบัติธรรม 3 แห่ง ที่สอนการปฏิบัติธรรมตามแนวทางของพระอริยสงฆ์ 3 รูป ผู้มีวัตรปฏิบัติที่เคร่งครัด คือ หลวงปู่ชา สุภัทโท หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต และหลวงพ่อจรัญฐิตธัมโม

  1. ศูนย์เผยแผ่มรดกธรรมพระโพธิญาณเถร (ชาสุภัทโท)

ศูนย์เผยแผ่มรดกธรรม พระโพธิญาณเถร (ชา สุภัทโท) เป็นศูนย์ย่อยของวัดหนองป่าพง จังหวัดอุบลราชธานี จึงจัดสถานที่ให้แวดล้อมไปด้วยธรรมชาติอันสงบร่มเย็นเหมาะแก่การปฏิบัติธรรม เน้นการปฏิบัติฝึกหัดกาย วาจา ใจ ให้มีสติรู้ตัวทั่วพร้อมและเรียบง่ายตามวัตรปฏิบัติของพระธุดงค์ ดังคำกล่าวของหลวงปู่ชาที่ว่า

“สิ่งที่ติดตามเราเรียกว่าสติ ความระลึกได้ สัมปชัญญะ ความรู้ตัว เราจะพูดอะไร จะทำอะไร จะไปนั่น จะมานี่จะไปบิณฑบาตก็ดี จะฉันจังหันก็ดี จะล้างบาตรก็ดี ก็ให้รู้จักเรื่องของมัน ให้มีสติอยู่เสมอ ติดตามมันไป ให้ทำอยู่อย่างนี้”

ศูนย์แห่งนี้ไม่เรียกเก็บเงินหรือค่าทำนุบำรุงศูนย์จากผู้เข้าปฏิบัติธรรมแต่อย่างใด อีกทั้งยังมีเครื่องดื่มและอาหารจากผู้มีจิตศรัทธามาให้บริการ นอกจากนั้นที่นี่ยังแตกต่างจากศูนย์ปฏิบัติธรรมทั่วไปตรงที่ เปิดกว้างให้ผู้พิการทางด้านสายตาได้เข้าไปปฏิบัติธรรมในหลักสูตรเดียวกับคนทั่วไปด้วย

ระเบียบปฏิบัติ

1. โทรศัพท์แจ้งความจำนงว่าจะมาปฏิบัติธรรมวันใด ศูนย์แห่งนี้เปิดให้เข้ามาฝึกปฏิบัติธรรมเพียงเดือนละ 1 ครั้ง ทุกวันเสาร์ต้นเดือน ตั้งแต่เวลา 6.30 น. – 18.30 น.
2. แต่งกายด้วยชุดขาวสำหรับปฏิบัติธรรมหรือชุดสุภาพเรียบร้อยเหมาะสม สีสันไม่ฉูดฉาด
3. งดใช้เสียง รวมถึงปิดเครื่องมือสื่อสารทุกประเภท
4. ปฏิบัติธรรมฟรี ไม่มีค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด

ศูนย์เผยแผ่มรดกธรรมพระโพธิญาณเถร (ชาสุภทฺโท)
ตั้งอยู่ที่ 272 ซอยรามอินทรา 61 แยก 12 ถนนรามอินทรา แขวงท่าแร้งเขตบางเขน กรุงเทพฯ
เปิดให้ปฏิบัติทุกวันเสาร์ต้นเดือน สนใจติดต่อได้ผ่านทาง โทร. 08-9456-6531, 08-1823-0026, 08-5124-9219
ผู้พิการด้านสายตาสนใจปฏิบัติธรรมติดต่อได้ที่ คุณพัชรพร โทร. 08-1381-7668

คลิกเลข 2 เพื่ออ่านสถานปฏิบัติธรรมถัดไป

2. มูลนิธิพระอาจารย์มั่น  ภูริทัตโต

มูลนิธิพระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต ก่อตั้งขึ้นจากความตั้งใจของ คุณวรรณดี ตั้งตรงจิตร ผู้ถวายที่ดินบริเวณซอยจรัญสนิทวงศ์ 37 กว่า 2 ไร่  แด่พระธรรมวิสุทธิมงคล(หลวงตาบัว ญาณสมฺปนฺโน) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นสถานที่พำนักของพระธุดงค์ พระสงฆ์ รวมถึงสามเณรที่มีกิจธุระหรืออาพาธและต้องเดินทางมารักษาที่โรงพยาบาลในเขตกรุงเทพมหานคร

ทุกวันอาทิตย์ต้นเดือน ที่นี่จัดคอร์สปฏิบัติธรรมระยะสั้น ใช้เวลาฝึกปฏิบัติเพียงครั้งละ 3 ชั่วโมง โดยมีกิจกรรมดังต่อไปนี้

เวลา 7.00 น. – 8.00 น.   ทำบุญใส่บาตร

เวลา 8.00 น. – 9.00 น.   รับฟังธรรมบรรยาย

เวลา 9.00 น. – 10.00 น.  ปฏิบัติธรรม โดยการนั่งสมาธิภาวนา อีกทั้งพระวิปัสสนาจารย์ยังเปิดโอกาสให้ผู้ปฏิบัติธรรมได้ถามปัญหาทางโลกและทางธรรมด้วยหลังจากช่วงเวลาดังกล่าว ผู้ปฏิบัติธรรมสามารถนั่งปฏิบัติสมาธิภาวนาหรืออ่านหนังสือธรรมะ ซึ่งมีทั้งหนังสือประวัติและคำสอนของครูบาอาจารย์ต่าง ๆ ได้จนถึงเที่ยงวัน

ระเบียบปฏิบัติ

  •  ปฏิบัติธรรมฟรี
  •  สวมใส่ชุดขาวหรือชุดสีสุภาพ
  •  เปิดรับผู้ปฏิบัติทุกเพศทุกวัย จำกัดจำนวนเพียงคอร์สละ 20 ท่าน
  •  ปิดเครื่องมือสื่อสารทุกชนิดผู้มาปฏิบัติธรรมที่มูลนิธินี้ส่วนใหญ่เป็นคนเมืองคนทำงาน รวมถึงครอบครัวที่มีเวลาน้อย แม้ใช้เวลาในการปฏิบัติธรรมเพียงไม่กี่ชั่วโมง แต่เป็นการปฏิบัติธรรมอย่างเข้มข้น สามารถนำไปฝึกปฏิบัติเองที่บ้านได้  นอกจากนี้ที่นี่ยังมีพระสงฆ์อาพาธมาพำนัก จึงมีพุทธศาสนิกชนแวะเวียนมาทำบุญ ตักบาตร และถวายสังฆทานทุกวันอีกด้วย

มูลนิธิพระอาจารย์มั่น  ภูริทัตโต
ตั้งอยู่ที่ 549/53  ซอยจรัญสนิทวงศ์ 37แขวงบางขุนศรี เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ
เปิดทุกวัน  ตั้งแต่ 6.30 น. - 21.00 น.
ข้อมูลเพิ่มเติม www.luangpumun.org หรือโทร. 0-2412-2752 และ 0-2001-8776

คลิกเลข 3 เพื่ออ่านสถานปฏิบัติธรรมถัดไป

3. วัดอัมพวัน (หลวงพ่อจรัญ ฐิตธัมโม)

วัดอัมพวัน จังหวัดสิงห์บุรี เริ่มเปิดเป็นสำนักปฏิบัติธรรมฝ่ายคฤหัสถ์ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2501 ด้วยความตั้งมั่นของพระธรรมสิงหบุราจารย์ หรือหลวงพ่อจรัญ ฐิตธัมโม ที่ต้องการสร้างเกราะป้องกันจิตใจให้พุทธศาสนิกชนจากสิ่งรบกวนต่าง ๆ ทั้งจากภายนอก เช่น เหตุการณ์ที่เข้ามากระทบและภายใน เช่น อารมณ์ชื่นชอบ โกรธ เกลียด เป็นต้นโดยคาดหวังว่า “แม้มีผู้เข้าใจกรรมฐานและนำแนวปฏิบัติไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์เพียง 1 คนจาก 100 คนก็ถือว่าประสบความสำเร็จแล้ว”

แนวทางปฏิบัติ

สติปัฏฐาน 4 แนวพอง - ยุบ กำหนดรู้ 4 ส่วน คือ กาย เวทนาจิต ธรรม เพื่อฝึกสติให้เข้มแข็ง และรู้สภาพธรรมที่แท้จริงว่ามีเกิดขึ้นตั้งอยู่ และดับไป

หลักสูตรที่เปิดรับ

1. หลักสูตรปฏิบัติธรรม 3 วัน รับสมัครทุกวันศุกร์ ต้องอยู่ปฏิบัติธรรมวันศุกร์ เสาร์ อาทิตย์

2. หลักสูตรปฏิบัติธรรม 7 วัน รับสมัครในวันโกน หรือก่อนวันพระ1 วัน ต้องอยู่ปฏิบัติธรรมต่อเนื่อง 7 วัน

การเตรียมตัวก่อนการสมัคร

ผู้ปฏิบัติธรรมต้องกรอกใบสมัครแจ้งความจำนงขอปฏิบัติธรรม ใช้หลักฐานเป็นบัตรประชาชนหรือใบสำคัญแสดงสัญชาติ โดยไม่ต้องโทรศัพท์จองล่วงหน้า เพียงเดินทางมาสมัครให้ตรงวันเท่านั้น และควรมาลงทะเบียนก่อนเวลา 16.00 น. เมื่อถึงเวลา 17.00 น. จึงเปลี่ยนเครื่องแต่งกายเป็นชุดปฏิบัติธรรม จากนั้นเวลา 18.00 น. ให้ผู้ปฏิบัติมาพร้อมกันณ ศาลาคามวาสีเพื่อเข้าปฐมนิเทศและทำพิธีรับศีล 8 สำหรับผู้ที่ไม่เคยปฏิบัติธรรมมาก่อนจะมีพิธีรับกรรมฐาน ฝากตัวเป็นลูกศิษย์กับพระอาจารย์เพื่อเป็นสิริมงคล และจะมีพระอาจารย์มาสอนการนั่งสมาธิและเดินจงกรมตั้งแต่ขั้นพื้นฐาน

วัดอัมพวัน
ที่ตั้ง ตำบลพรหมบุรี อำเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี 16160

ข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 0-3659-9381 หรือ www.jarun.org


บทความน่าสนใจ

วัดโสมนัสวิหาร (วัดโสมนัสวิหารราชวรวิหาร) แหล่งปฏิบัติธรรม ชำระจิตใจ กลางกรุง

วัดระฆัง วัดสมเด็จโต พรหมรังสี – วัดที่ใครๆ ก็อยากไป

Posted in MIND
BACK
TO TOP
cheewajitmedia
Writer

© COPYRIGHT 2024 Amarin Corporations Public Company Limited.