รวม 10 ข้อคิดเตือนใจ ให้ธรรมนำทาง จากพระอาจารย์ – นิตยสาร Secret

รวม 10 ข้อคิดเตือนใจ ให้ธรรมนำทาง จากพระอาจารย์ – นิตยสาร Secret

10 ข้อคิดเตือนใจ สอนการใช้ชีวิต ความดีนำทาง ไว้เตือนใจ จาก พระอาจารย์ เพื่อเป็นเครื่องเตือนสติในการใช้ชีวิตประจำวัน

 

คลิกเลข 2 เพื่ออ่านคำตอบปัญหาในชีวิตประจำวันจากพระอาจารย์

Dhamma Daily : แนะวิธี การปฏิบัติธรรมฉบับมนุษย์เงินเดือน ที่มีเวลาไม่มาก

ถาม : หากเป็นมนุษย์เงินเดือน ไม่มีเวลาปฏิบัติธรรมเต็มรูปแบบมากนัก แต่อยากฝึกสมาธิและวิปัสสนาไปควบคู่กันควรทำอย่างไร

ตอบ : จริง ๆ แล้วการฝึกสติสามารถฝึกได้ทั้งลืมตาและหลับตาจึงมีเวลาปฏิบัติทั้งวัน เพียงแค่แอบไปดูลมหายใจเข้า - ออกเบา ๆ ว่าปัจจุบันขณะนี้ร่างกายหายใจเข้าหรือหายใจออก เรียกว่าเรากำลังทำอานาปานสติ เมื่อสติเกิดนานเข้าก็จะกลายเป็นสมาธิทำให้มีความสงบเกิดขึ้น ถ้าบอกว่าไม่มีเวลาปฏิบัติคงไม่ถูก เพราะตราบใดที่ยังมีเวลาหายใจอยู่ก็ต้องมีเวลาปฏิบัติ และทำได้ทุก ๆ เวลา ทุกขณะที่ยืน เดิน นั่ง นอน

การทำวิปัสสนาก็ทำได้ทุกเมื่อเช่นกัน เบื้องต้นให้พิจารณาดูธาตุที่ไหลเข้า - ออกในร่างกาย ขณะรับประทานอาหารก็พิจารณาว่าธาตุดินกำลังไหลเข้า ขณะขับถ่ายก็พิจารณาว่าธาตุดินกำลังไหลออกขณะดื่มน้ำก็พิจารณาว่าธาตุน้ำกำลังไหลเข้า ขณะปัสสาวะก็พิจารณาว่าธาตุน้ำกำลังไหลออก เมื่อรู้สึกหนาวก็พิจารณาว่าธาตุไฟในกายลดลง เมื่อรู้สึกร้อนก็พิจารณาว่าธาตุไฟในกายมีมากเกินไป ขณะหายใจก็พิจารณาว่าธาตุลมกำลังไหลเข้าไหลออกจากกาย เป็นต้นการพิจารณาเช่นนี้ไม่ใช่เรื่องยากอะไรเลย เพราะเราอยู่กับการเคลื่อนของธาตุ 4 คือ ดิน น้ำ ไฟ ลมนี้ตลอดเวลาตั้งแต่วันเกิดจนวันตายอยู่แล้ว

พระอาจารย์ชานนท์ ชยนนฺโท พระอาจารย์ผู้ไขปัญหาธรรม


Dhamma Daily : สุดเซ็ง ! มีแฟนขี้โกหก เหนื่อยจนอยากเลิก ทำอย่างไรดี

ถาม : ถ้าแฟนโกหกบ่อยและทะเลาะกันบ่อยจนเหนื่อยอยากเลิกมีหลักธรรมข้อไหนที่จะช่วยไม่ให้ทะเลาะกันหรือไม่ให้แฟนโกหกบ้างคะ

พระครูธรรมธร ดร.สาครสุวฑฺฒโน  พระอาจารย์ผู้ไขปัญหาประจำฉบับ กล่าวว่า

การทะเลาะกันเป็นเรื่องปกติที่บางครั้งอาจเกิดเพราะไม่เข้าใจหรือไม่ฟังเหตุผลซึ่งกันและกัน เพราะฉะนั้น การจะครองรักให้ยืนยาว คุณโยมต้องมีธรรมะ คือ ขันติและ โสรัจจะ

ขันติ คือ ความอดทน มีจิตใจเข้มแข็งและโสรัจจะ คือ ความสงบเสงี่ยม ความมีอัธยาศัยงดงาม ความประณีต ความเรียบร้อยจะทำให้จิตใจเราสงบ ไม่ทะเลาะกับใคร

ขันติและโสรัจจะเป็นธรรมสองข้อที่ไปด้วยกัน เมื่อแปลจะได้ความหมายว่าธรรมอันทำให้งาม โดยความงามในที่นี้หมายถึง

1. มีจิตใจเข็มแข็ง น่ายกย่อง

2. มีวาจาไม่ก้าวร้าว ไม่หยาบคาย

3. มีการกระทำอยู่ในกรอบที่เหมาะสม

ส่วนแฟนที่ชอบโกหกต้องรู้จักมีเบญจศีลและเบญจธรรมในข้อที่ 4 ได้แก่ เบญจศีลในข้อ มุสาวาทา เวรมณี คือเว้นจากการพูดเท็จ ต้องตระหนักถึงผลที่จะตามมา คือ ทำให้ชีวิตคู่ไม่สงบ และเบญจธรรมในข้อที่ 4 คือ สัจจะ คือ มีความซื่อสัตย์ มีความจริงใจ พูดจริงทำจริงไม่โกหกหลอกลวงใครให้เกิดความเสียหายและเสียความรู้สึก จะทำให้ชีวิตคู่สงบสุขและชีวิตส่วนตนก็จะผาสุกไปด้วย


Dhamma Daily : กฏแรงดึงดูด ในพระพุทธศาสนาทำงานอย่างไร

ถาม: กฏแรงดึงดูด ในทางพระพุทธศาสนาทำงานอย่างไรคะ

พระ ดร.นิตินัย อุดมกัน กล่าวว่า

“ธรรมชาติของจิตที่ไม่ได้ฝึกหัดปฎิบัติในทางพระพุทธศาสนา หรือขาดผู้รู้ชี้แนะนั้น จิตบุคคลนั้นย่อมไหลไปสู่สิ่งที่ต่ำหรือดึงดูดไปตามอำนาจของกิเลส ราคะ โทสะ โมหะ เพราะจิตยังหลงอยู่ โง่อยู่ และจิตเกลือกกลั้วมานานนับภพชาติไม่ได้ เลยหลงชินกับสิ่งแบบนั้น ก็ไหลตามอำนาจของอารมณ์ เช่น โกรธมาจากโทสะเมื่อเราไม่ได้ดังใจ อำนาจราคะเมื่อเจอสิ่งที่ชอบใจถูกใจ ก็จะหลงไปตามนั้น แต่ถ้าจิตที่ฝึกหัดปฎิบัติตามมรรคมีองค์แปดแล้ว ย่อมผ่องใส เป็นจิตที่มีความรู้ก็ไหลไปหาสิ่งที่เป็นบุญเป็นกุศล ดังนั้นถ้าพูดในหลักพระพุทธศาสนาแล้ว การดึงดูดทางจิตใจมีฝ่ายดีซึ่งเป็นฝ่ายกุศล กับฝ่ายชั่ว ฝ่ายอกุศล แล้วแต่จิตบุคคลนั้นชินหรือเคยชินกับสิ่งไหนนั่นเอง”

ถาม: เคยได้ยินมาว่าชีวิตเราถูกควบคุมด้วยความคิด แต่หากเราชอบคิดลบ ทั้งที่พยายามคิดบวกแล้วแต่ก็ทำไม่ได้ ควรจะจัดการกับความคิดอย่างไร

พระ ดร.นิตินัย อุดมกัน กล่าวว่า

“คงเคยได้ยิน จิตเป็นนายกายเป็นบ่าว การกระทำต่างๆที่แสดงออกมาทางกายนั้น ล้วนแต่มาจากจิตดังนั้นปราชญ์ผู้รู้ทั้งหลายมีพระพุทธเจ้าและพระอริยสาวกเป็นต้น จึงได้พากันหัดเจริญสติปัญญา ภาวนา รักษาศีล เพื่อให้คิดดี ทำดี ให้เป็นปกตินิสัย ต้องหัดทำจนเคยชิน เมื่อทำบ่อยๆ การฝึกทำบ่อยๆ คือความเพียร แรกๆ อาจจะไม่สามารถเอาชนะความคิดไม่ดี ความคิดลบ แต่เราต้องหัดฝืนในการคิดบวก คิดดี

“ชนะคนอื่นร้อยครั้งไม่เท่าชนะใจตัวเองครั้งเดียว หัดทำไปเรื่อยๆ ทำไม่ได้ก็ต้องทำ เหมือนเด็กหัดเดินล้มแล้วลุกเดี๋ยวก็เดินได้เอง ความคิดคนเราเหมือนกัน หัดคิดดีสัก 1 วินาที 2 วินาที เพิ่มเป็น 10 นาที 1 ชั่วโมง หัดไปเรื่อยเหมือนที่หลวงปู่สนธิ์กล่าวว่า

จงอยู่ดีมีธรรมประจำจิต อย่าคิดชั่วทำตัวให้มัวหมอง ไปดีมาดีพระธรรมย่อมคุ้มครอง จิตผุดผ่องสงบดีเพราะมีธรรม”

หากผู้อ่านมีปัญหาหนักใจ ต้องการคำแนะนำแฝงด้วยแนวคิดทางธรรม สามารถส่งคำถามมาได้ที่

นิตยสาร Secret คอลัมน์ Dhamma Daily หรือ dhammadaily2015@gmail.com


ดาวน์โหลด Secret Box อื่นๆ ที่น่าสนใจ

10 อันดับ ข้อคิด เรียนรู้ชีวิตจากดารา ศิลปิน คนดัง นิตยสาร Secret

Secret ปล่อยความสุข สวัสดีทุกวันแบบอินเตอร์ ก่อนปีใหม่ ส่งต่อให้คนที่คุณรัก

© COPYRIGHT 2024 Amarin Corporations Public Company Limited.